Giáo án bài luyện tập môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 10 : phép trừ trong phạm vi 10 Tiết 3    luyện tập I. Mục tiêu * Kiến thức – Nhận biết được ý nghĩa của …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 10 : phép trừ trong phạm vi 10

Tiết 3    luyện tập

I. Mục tiêu

* Kiến thức

– Nhận biết được ý nghĩa của Phép trừ

– Thực hiện được phép trừ  trong phạm vi 10

– Biết tính và tính được giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính trừ

* Phát triển năng lực

– Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ ( giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống).

– Giao tiếp diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tinhsvaf câu trả lời cho bài tính

II. CHUẨN BỊ

– Bộ đồ dùng dạy Toán 1 .

– Xúc xích để tổ chức trò chơi

– Tìm các bài toán, tình huống liên quan đến phép trừ

III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1/ Khởi động:

–           Ổn định

–           Giới thiệu bài          

–           Hát

*Bài 1: Số ?

– Nêu yêu cầu bài tập

– Hd HS quan sát hình vẽ :

  – Yêu cầu HS  từ hình vẽ tìm ra kết quả phép tính thích hợp

– HD HS hình thành phép trừ trong phạm vi 10

– Thực hiện , đọc phép trừ

– GV cùng HS nhận xét       

–           HS quan sát

–           HS nêu phepr trừ

–           HS thực hiện trên vở BT

*Bài 1: Tính nhẩm

– GV nêu yêu cầu của bài tập

– GV cho HS quan sát tranh

– HS nhẩm tính ra kết quả các phép tính ghi trên mỗi con thỏ

– HS trình bày

GV cùng HS nhận xét         

-HS theo dõi

-HS quan sát tranh và tính nhẩm

-HS nhận xét

*Bài 3: Số ?

– GV nêu yêu cầu của bài tập

– GV HD bài mẫu

– Yêu cầu HS thực hiện các bài còn lại

– HS trình bày

GV cùng HS nhận xét         

-HS theo dõi

-HS thực hiện

-HS nhận xét

*Bài 4: Số ?

– GV nêu yêu cầu của bài tập

– GV HD quan sát tranh từ mỗi hình vẽ để tìm ra phép tính thích hợp

– Yêu cầu HS thực hiện các bài còn lại

– HS trình bày

GV cùng HS nhận xét         

–           HS quan sát tranh

–           HS thực hiện

–           HS nhận xét

3.Củng cố, dặn dò

– Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?           

Leave a Comment