Giáo án bài luyện tập môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Luyện tập (trang10, 11) I. Mục tiêu Giúp hs: * Kiến thức : – Đếm, đọc, viết được các số từ 0 đến 5. – Sắp …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Luyện tập (trang10, 11)

I. Mục tiêu

Giúp hs:

* Kiến thức :

– Đếm, đọc, viết được các số từ 0 đến 5.

– Sắp xếp các số theo thứ tự từ 0 đến 5.

* Phát triển năng lực :

Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

II. CHUẨN BỊ

– GV: SGK Toán, bảng nhóm.

– HS: SGK Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1. Kiểm tra: 5’

– Tiết trước các em được học những số nào ?

– GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 32’

a. Giới thiệu bài: 1’

b. Luyện tập: 31’

* Bài 1 :

– GV nêu yêu cầu.

+ Bức tranh 1vẽ  gì ? Đếm và nêu kết quả.

+ Bức tranh 2, 3, 4, 5, 6 : Tiến hành tương tự bức tranh 1. GV cho HS thảo luận nhóm đôi.

– GV chốt kiến thức.

* Bài 2 :

– GV đưa bảng nhóm,  nêu yêu cầu.

– HS tìm và nêu số thích hợp.

– HS đếm dãy số.

– GV chốt kiến thức.

* Bài 3 :

– GV nêu yêu cầu.

– Phần a) :

+ GV yêu cầu HS chỉ các củ cà rốt đã tô màu và chỉ các củ cà rốt chưa tô màu.

+ Đếm số lượng củ cà rốt đã tô màu và nêu kết quả.

– Phần b, c, d, e, g : HS tự làm

– GV chốt kiến thức.

* Bài 4 :

– GV nêu yêu cầu.

– HS tự làm.

– GV chốt kiến thức.

3. Củng cố, dặn dò: 3’

– Hôm nay các em học bài gì ?

– HS nêu các số đã học ?

– GV chốt bài học.

– GV nhận xét giờ học.

– Dặn dò HS chuẩn bị bài   

– HS lên bảng viết và đọc

– HS nhắc lại.

– HS nêu.

– Một số nhóm báo cáo.

– HS nhắc lại

– HS chữa bài trên bảng nhóm.

– HS đếm xuôi, ngược.

– HS nhắc lại.

– HS thực hiện.

– HS nêu.

– HS chữa bài.

– HS nhắc lại.

– HS làm.

– HS chữa bài.

– HS nêu.

– HS nêu.

Leave a Comment