Giáo án bài luyện tập môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Luyện tập I. Mục tiêu Giúp hs: II. CHUẨN BỊ – GV: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán. – HS: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Luyện tập

I. Mục tiêu

Giúp hs:

II. CHUẨN BỊ

– GV: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán.

– HS: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1. Kiểm tra: 5’

– Tiết trước các em được học  ?

– GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 32’

a. Giới thiệu bài: 1’

b. Luyện tập: 31’

* Bài 1 :

– GV nêu yêu cầu.

– GV chốt kiến thức.

* Bài 2 :

– GV nêu yêu cầu.

– GV chốt kiến thức.

* Bài 3 :

– GV nêu yêu cầu.

– GV chốt kiến thức.

* Bài 4 :

3. Củng cố, dặn dò: 3’

– Bài hôm nay các em học  ?

– HS lên  ?

– GV chốt bài học.

– GV nhận xét giờ học.

– Dặn dò HS chuẩn bị bài   

– HS lên bảng viết và đọc

– HS nhắc lại.

– HS làm.

– HS chữa bài

– HS nhắc lại.

– HS làm.

– HS chữa bài

– HS nhắc lại.

– HS làm.

– HS chữa bài

Leave a Comment