Giáo án bài luyện tập môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tiết luyện tập I. Mục tiêu Giúp hs : Ii. Chuẩn bị – GV: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán. – HS: Bộ đồ dùng toán, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tiết luyện tập

I. Mục tiêu

Giúp hs :

Ii. Chuẩn bị

– GV: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán.

– HS: Bộ đồ dùng toán, SGK Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1. Kiểm tra: 5’

2. Bài mới: 32’

a. Giới thiệu bài: 1’

b. Luyện tập: 31’

* Bài 1 :

* Bài 2 :

* Bài 3 :

* Bài 4 :

3. Củng cố, dặn dò: 3’

Leave a Comment