Giáo án bài luyện tập( tiết 1) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 13: luyện tập( tiết 1) I. Mục tiêu 3.         Kiến thức, kĩ năng: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: – Vận …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 13: luyện tập( tiết 1)

I. Mục tiêu

3.         Kiến thức, kĩ năng:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

– Vận dụng Báng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trong thực hành tính nhẩm.

4.         Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:- Thông qua việc thực hành cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, nhận biết trực quan về “Tính chất giao hoán của phép cộng”, vận dụng các phép tính đã học giải quvết một số vấn đề thực tế, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.

b. Phẩm chất:- Thông qua việc chia sẻ, trao đổi, đặt câu hỏi, HS có cơ hội phát triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

3.         Giáo viên:

–           Máy tính, máy chiếu, bảng phụ

–           Tranh vẽ và thẻ phép tính minh họa cho HS chơi trò chơi ở bài 3a

4.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Thời gian       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’        A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.         -GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Truyền điện”:

+ Giới thiệu luật chơi:

HS nêu một phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 đố bạn tính nhẩm. Trả lời đúng được quyền gọi 1 bạn bất kì trả lời câu hỏi của mình.

+ GV nhận xét các phép tính và dẫn vào bài mới           -HS chơi trò chơi

-HS lắng nghe

25’

B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1 (trang 26)

Mục tiêu: HS dựa vào Bảng cộng đã học tính nhẩm 1 số phép tính có nhớ trong phạm vi 20, đồng thời nhận xét trực quan về tính chất giao hoán của phép cộng.

-Yêu cầu HS đọc để bài.

– GV yêu cầu HS làm vở các phép tính câu a

– Gv gọi 3 HS nối tiếp đọc kết quả ở 3 cột

– GV cùng HS làm mẫu cột đầu câu b, hướng dần HS sử dụng nhận xét trực quan về “Tính chất   ‘          

giao hoán của phép cộng” để thực hiện tính nhẩm các phép tính còn lại.

-> GV nhắc lại: Khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi.

            – 1 HS đọc

– HS làm bài vào vở

– 3HS chữa bài:

9 + 2 = 11    ;  9 + 3 = 12

5 + 7 = 12    ;  6 + 8 = 14

5 + 9 = 14    ;  5 + 8 = 13

– HS chữa miệng

– HS vận dụng tính chất trả lời.

9 + 6 = 15 -> 6 + 9 = 15

5 + 6 = 11 -> 6 + 5 = 11

8 + 7 = 15 -> 7 + 8 = 15

Bài 2 (trang 26)

Mục tiêu: HS dựa vào Bảng cộng đã học điền số còn thiếu vào1 số phép tính có nhớ trong phạm vi 20.

Bài 3 a (trang 26)

Mục tiêu: HS tiếp tục ôn lại và ghi nhớ các phép tính có nhớ trong phạm vi 20.

            -Yêu cầu HS đoc đề

– GV hướng dẫn HS làm mẫu ngôi nhà thứ nhất.

– Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở với 3 ngôi nhà còn lại.

– GV cho HS chữa bài.

GV nhận xét, chữa bài.

– Yêu cầu HS đọc đề bài

– Yêu cầu HS nêu cách làm

– Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi về cách tính nhẩm

– GV cho HS chơi trò chơi “Tìm xe cho đúng”

+ Giới thiệu luật chơi: 2 đội lên nối thi tiếp sức

+ GV chữa chốt kết quả đúng         – 1 HS đọc

– Cá nhân HS quan sát các phép cộng ghi trong mồi ngôi nhà; đôi chiêu với

các số biểu thị kết quả phép tính ghi trên mỗi đám mây rồi lựa chọn số thích hợp với từng ô trống.

-HS làm bài cá nhân

– HS đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau, đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với

mỗi phép tính.

– 1 HS đọc

– HS trả lời:

Tìm kết quả các phép cộng (ghi trên từng tấm biển trên tay mồi con vật) rồi lựa chọn số chỉ kết quả thích hợp (ghi trong mồi chiếc xe buýt).

-HS thảo luận với bạn về cách tính nhẩm rồi chia sẻ trước lớp.

–  2 đội lên chơi (8 HS/đội)

Đáp án:

9 + 5 = 14      6 + 7 = 13

9 + 4 = 13      7 + 4 = 11

7 + 7 = 14      3 + 8 = 11

8 + 4 = 12      6 + 6 = 12

5’        C. Hoạt động vận dụng.

Mục tiêu: Vận dụng  được kiến thức kĩ năng đã học trong bài tự nghĩ ra một số bài toán gắn với thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.     – Gv yêu cầu HS nghĩ ra một bài toán gắn với thực tế có sử dụng 1 phép tính ở bài tập số 3a vừa làm

– GV gọi Hs trả lời    – HS tự nghĩ cá nhân

-3HS trả lời:

VD: Bình hoa có 7 bông hoa, mẹ cắm thêm vào lọ 4 bông hoa nữa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông ?

3’        D. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           Hỏi: – Bài học ngày hôm nay, em biết thêm được điều gì?

–           Để làm tốt các bài tập, em nhắn bạn điều gì?

            –           HS nêu ý kiến

–           HS chia sẻ

Leave a Comment