Giáo án bài luyện tập( tiết 2) môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 11: luyện tập( tiết 2) I. Mục tiêu 1.         Kiến thức, kĩ năng: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: – Thực …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 11: luyện tập( tiết 2)

I. Mục tiêu

1.         Kiến thức, kĩ năng:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

– Thực hành cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 theo cách “đếm thêm” và “làm cho tròn 10”.

– Vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tế liên quan đến phép cộng có nhớ trong phạm vi 20.

– Nêu được nhận xét trực quan về “Tính chất giao hoán của phép cộng”

2.         Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực:- Thông qua việc thực hành cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 theo cách “đếm thêm” và “làm cho tròn 10”, nhận biết trực quan về “Tính chất giao hoán của phép cộng”, vận dụng các phép tính đã học giải quyết một số vấn đề thực tế, HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.

b. Phẩm chất:- Thông qua việc vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết một sô tình huống gắn với thực tế và hoạt động chia sẻ, trao đổi, đặt câu hỏi, HS có cơ hội phát triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Thời gian       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’        A. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.         – Cho lớp hát bài “Tập đếm” và làm các động tác theo clip của bé Bảo Ngọc

-Bài hát nói về ……sau đó GV giới thiệu bài…  -Lớp hát và kết hợp động tác….

20’      B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 3 (trang 22)

Mục tiêu: HS nêu được nhận xét trực quan về “Tính chất giao hoán của phép cộng”

-Yêu cầu HS đọc để bài.

– GV yêu cầu HS làm vở 5 phút, 3 HS làm bảng phụ

– Gv gọi 3 HS đọc kết quả bảng phụ, chữa bài.

– Yêu cầu HS nhận xét kết quả các phép tính trong từng cặp

-> GV kết luận: Khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi.

– GV cho thêm 1 số ví dụ vận dụng tính chất.

8 + 3 = 11 -> 3 + 8 = ?

5 + 7 = 12 -> 7 + 5 = ?         – 1 HS đọc

– HS làm bài

– 3HS chữa bài:

9 + 2 = 11    ;  2 + 9 = 11

8 + 4 = 12    ;  4 + 8 = 12

7 + 4 = 11     ; 4 + 7 = 11

-HS đối chiếu, nhận xét kết quả các cặp phép tính đều bằng nhau khi ta đổi chỗ các số hạng.

–           HS vận dụng tính chất trả lời.

            Bài 4 (trang 23)

Mục tiêu: Vận dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép cộng có nhớ trong phạm vi 20

– Mời HS đọc to đề bài.

– GV hỏi HS:

+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì?

– Yêu cầu HS làm vở, 1 HS làm bảng phụ

– GV chữa bài

– GV nhận xét, đánh giá và chốt bài làm đúng.    – 1 HS đọc

– HS trả lời:

+ Nhà Duyên nuôi 6 con thỏ trắng và 7 con thỏ nâu.

+ Hỏi nhà bạn Duyên nuôi tất cả bao nhiêu con thỏ ?

– HS làm bài cá nhân.

– Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.

– HS gắn bảng phụ lên bảng:

+ Phép tính: 6 + 7 = 13

+ Trả lời: Nhà bạn Duyên nuôi tất cả 13 con thỏ.

10’      C.  Hoạt động vận dụng

Bài 5 (trang 23)

Mục tiêu: HS thảo luận thực hành cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 theo 2 cách: “đếm thêm” và “làm cho tròn 10”.        – Chiếu bài lên bảng, HS QS và đọc yêu cầu.

– YC HS thảo luận nhóm đôi thời gian 3 phút về hai cách làm tính cộng (có nhớ)  trong pham vi 20 Nói cho bạn nghe cách mình thích và lí do.

– Gv đưa thêm 1 vài ví dụ khác để HS thực hiện theo cả hai cách:

VD: 8 + 7 = ?

– GV nhận xét, đánh giá, kết luận:

Khi thực hiện phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 chúng ta làm cách nào cũng được, cách “đếm thêm” thường dùng trong trường họp cộng với số bé như 9 + 2; 9 + 3; 8 + 4;…         – HS đọc yêu cầu.

-HS thảo luận:

+ Dung: thực hiện bằng cách “làm cho tròn 10”

+ Đức: thực hiện bằng cách đếm thêm

-HS thực hiện tính theo 2 cách:

+ C1: Làm cho tròn 10

8 + 7 = 8 + 2 + 5

         = 10 + 5

         = 15

+ C2: Đếm tiếp

8-9-10-11-12-13-14-15

Vậy 8 + 7 = 15

–           HS lắng nghe

3’        D. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài           Hỏi: Bài học ngày hôm nay, em biết thêm được điều gì?

GV yêu cầu HS liên hệ, tìm tòi một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20, hôm sau chia sẻ với các bạn.            –           HS nêu ý kiến

–           HS lắng nghe để hôm sau chia sẻ với các bạn

Leave a Comment