Giáo án bài luyện viết c, e,ê môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài luyện viết c, e,ê môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Tiết 22  :                                          tiếng việt

Luyện viết

Luyện viết c, e,ê

I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm c, e,ê đã học.

II. ĐỒ DÙNG:

- Vở bài tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng.c, e,ê, bé, bê, ca

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.

c, e,ê, bé, bê, ca . Mỗi chữ 2 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

3. Chấm bài:

- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Củng cố - dặn dò:

- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà. 

- Học sinh đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

- Học sinh viết vở ô ly.

- Dãy bàn 1 nộp vở.

 

Xem nhiều