Giáo án bài màu đậm màu nhạt mỹ thuật trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Màu đậm màu nhạt Hoạt động chủ yếu của GV           HĐ chủ yếu của HS Hoạt động 1: Ổn định lớp, giới thiệu bài (khoảng 3’) …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Màu đậm màu nhạt

Hoạt động chủ yếu của GV           HĐ chủ yếu của HS

Hoạt động 1: Ổn định lớp, giới thiệu bài (khoảng 3’)

– Gợi mở HS nhắc lại nội dung tiết 1 của bài học.

– Giới thiệu nội dung tiết học.    – Nhắc lại những điều đã biết ở tiết 1

Hoạt động 2: Tổ chức tìm hiểu cách thực hành (khoảng 7’)

– Sử dụng hình sản phẩm: Quả, tĩnh vật, mâm ngũ quả trong SGK (tr.12), Tĩnh vật quả (tr.13):

+ Giao nhiệm vụ quan sát, thảo luận cho các nhóm HS:

i) Giới thiệu các hình ảnh có trên mỗi sản phẩm

ii) Màu đậm, màu nhạt có ở chi tiết, hình ảnh nào trên mỗi

sản phẩm?

iii) Mỗi sản phẩm được tạo nên bằng cách nào?

+ Đánh giá câu trả lời, nhận xét/ bổ sung của HS.

+ Giới thiệu hai cách thực hành:

i) Sử dụng giấy màu đậm, màu nhạt để xé dán tạo bức tranh có hình ảnh yêu thích.

ii) Sử dụng màu đậm, màu nhạt để vẽ bức tranh có hình ảnh yêu thích.

– Gợi mở HS rõ hơn cách thức hành, kết hợp hình ảnh trực quan/

 thị phạm thao tác chính:

+ Mỗi thành viên cùng xé dán/vẽ tạo hình ảnh có màu đậm, màu nhạt theo ý thích

+ Các thành viên cùng vẽ/xé dán tạo màu nền đậm/nhạt xung quanh để làm rõ hình ảnh đã vẽ/xé dán.

+ Gợi mở các nhóm HS chia sẻ ý tưởng ban đầu: Nhóm em chọn cách thực hành nào? Hình ảnh nào nhóm em muốn vẽ hoặc xé dán?

– Sử dụng hình ảnh sản phẩm sưu tầm/giới thiệu trong vở THMT, gợi mở HS: Nội dung thể hiện; màu đậm, màu nhạt ở sản phẩm; hình thức thực hành…      – Quan sát

– Thảo luận nhóm 4 – 6 HS:

– Trả lời câu hỏi

– Nhận xét, bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.

– Mỗi nhóm có thể chia sẻ ý tưởng thực hành

 

– Quan sát một số sản phẩm sưu tầm/vở THMT

Hoạt động 3: Tổ chức HS thực hành tạo sản phẩm nhóm (khoảng 16’)

– Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm:

+ Thảo luận, chọn hình thức vẽ hoặc xé dán để thực hành

+ Thảo luận, chọn hình ảnh thể hiện (hoa, quả, đồ dùng…)

+ Thảo luận, chọn màu đậm, màu nhạt cho hình ảnh thể hiện và nền của bức tranh.

+ Thảo luận, phân công thành viên vẽ hoặc xé dán tạo hình ảnh, tạo nền cho bức tranh

– Quan sát các nhóm HS thực hành, trao đổi; kết hợp sử dụng tình huống có vấn đề, gợi mở và hướng dẫn, hỗ trợ HS.     

 

– Thảo luận và thực hành tạo sản phẩm nhóm

 

Hoạt động 4: Tổ chức HS trưng bày, giới thiệu sản phẩm và chia sẻ cảm nhận (khoảng 5’)

– Hướng dẫn các nhóm HS trưng bày sản phẩm

– Gợi mở HS giới thiệu và chia sẻ cảm nhận

– Tóm tắt nội dung giới thiệu của HS, nhận xét các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hành      – Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ cảm nhận

 

Hoạt động 5: Tổng kết bài học, gợi mở vận dụng và hướng dẫn chuẩn bị bài 3 (khoảng 4’)

– Tóm tắt nội dung chính của bài học

– Nhận xét kết quả học tập.

– Hướng dẫn HS quan sát hình ảnh mục Vận dụng (tr.13) và gợi mở HS nhận ra có thể vẽ các bức tranh về cuộc sống xung quanh bằng các màu đậm, màu nhạt khác nhau.

– Hướng dẫn HS chuẩn bị bài 3, trang 15 SGK.      – Lắng nghe

– Quan sát mục Vận dụng và chia sẻ theo cảm nhận

Leave a Comment