Giáo án bài mét (tiết 1)toán trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 82 : mét (tiết 1) I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 1. Kiến thức, kĩ năng: – Biết …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 82 : mét (tiết 1)

I. Mục tiêu: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

1. Kiến thức, kĩ năng:

– Biết mét là đơn vị đo độ dài , biết đọ, viết kí hiệu đơn vị mét là m.

– Biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: dm, cm

– Biết làm các phép tính có kèm theo các đơn vị đo độ dài mét.

– Biết ước lượng độ dài một số đồ vật quen thuộc có độ dài ngắn/ dài hơn 1m.

– Đổi đơn vị đo độ dài giữa 3 đơn vị: m – dm – cm

2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

– Năng lực:

 – Thông qua việc quan sát, thực hành, HS phát triển năng lực phân tích và tổng hợp, khái quát hoá để hình thành biểu tượng về đơn vị đo độ dài là mét..

– Thông qua hoạt động luyện tập cá nhân, nhóm, HS có cơ hội được phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học.

– Phẩm chất: Rèn tính chất cẩn thận, nhanh nhẹn trong học tập và trong cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, thước mét

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

5’        1. Khởi động (5’)

Mục tiêu: Tạo liên kết kiến thức cũ với bài thực hành luyện tập hôm nay.    GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

Luật chơi: GV đưa ra 1 số câu  hỏi, HS trả lời đúng là thắng.

+ Đố em kể tên đúng các đơn vị đo độ dài đã học?

+ Đố em chỉ đúng trên thước kẻ đoạn thẳng có độ dài 1cm, 1dm.

+ Đố em chỉ ra trong thực tế các đồ vật có độ dài khoảng 1dm.

GV cho HS chơi

GV đánh giá HS chơi

GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới       HS lắng nghe luật chơi

HS chơi

HS lắng nghe

12’      2. Hoạt dộng hình thành kiến thức Giới thiệu đơn vị đo độ dài: mét

*Mục tiêu:

– Biết mét là đơn vị đo độ dài , biết đọ, viết kí hiệu đơn vị mét là m.

– Biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: dm, cm           – GV cho HS quan sát tranh SGK

– Dựa vào tranh, GV hướng dẫn HS quan sát độ dài  thước mét (có vạch chia từ 0 đến 100) và giới thiệu : “Độ dài từ vạch 0 đến 100 là 1 mét”.

– GV vẽ lên bảng một đoạn thẳng dài 1m và nói : “Độ dài đoạn thẳng này là 1 mét”.

– Mét là đơn vị đo dộ dài. Mét viết tắt là “m”.

– Đoạn thẳng vừa vẽ dài mấy đềximét ?

– GV yêu cầu HS lên bảng dùng loại thước 1dm để đo độ dài đoạn thẳng trên.

-Vậy 1 mét bằng mấy đềximét ?

GV chốt: 10dm = 1m ;

                  1m = 10dm.

– Gọi HS quan sát các vạch chia trên thước và TLCH : Một mét dài bằng mấy xăng- ti- met ?

GV chốt: 1m = 100cm

– Độ dài một mét được tính từ vạch nào trên thước mét ?

– Hỏi: Hôm nay chúng ta được học thêm đơn vị đo độ dài nào? Mối quan hệ giữa đơn vị m và dm/cm như thế nào?

– GV chốt và nhấn mạnh kiến thức được học.     HS quan sát

HS quan sát

HS quan sát

HS nhắc lại

HS trả lời

HS thực hành

HS trả lời

HS nhắc lại

HS quan sát, trả lời

HS nhắc lại

HS nêu

HS nêu

HS nghe, nhắc lại

16’      3. Thực hành – Luyện tập

Bài 1 (trang 64)

Mục tiêu: HS biết ước lượng độ dài và tìm các đồ vật có độ dài ngắn/ dài hơn 1m.

Bài 2a (trang 64)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng đặt tính, tính cộng/ trừ trong phạm vi 1000, rèn tính cẩn thận.

Bài 2b (trang 64)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng đổi đơn vị đo độ dài dựa vào quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài: m, dm, cm      

– GV chiếu bài trên màn hình

– GV cho HS đọc YC bài, xác định YC bài

– GV thảo luận nhóm 4 trong 3 phút để tìm và kể tên các vật dài/ ngắn hơn 1m. (Làm vào giấy nháp)

– GV cho đại diện các nhóm nêu ý kiến. (GV ghi nhanh các ý kiến của HS lên bảng)

– GV cho HS nhận xét, đối chiếu và bổ sung.

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 1.

– GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

– Hỏi: Các phép tính ở phần a có gì đặc biệt? Khi tính các số có kèm theo đơn vị ta cần chú ý điều gì?

– GV lưu ý cách làm bài 2a

– GV cho HS làm cá nhân vào vở, 4 HS làm bảng

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Bài tập 2a củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 2a.

– GV chiếu bài, cho HS đọc và xác định YC bài.

– Hỏi: Để làm đúng bài tập này chúng ta cần vận dụng kiến thức gì?

– GV cho HS làm cá nhân vào vở, 3 HS làm bảng

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Bài tập 2b củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 2b.

HS quan sát

1 HS đọc YC bài, xác định YC

HS làm bài nhóm 4

2-3 nhóm/ phần

HS đối chiếu, nhận xét, chữa bài

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

HS nêu

HS nghe

HS làm cá nhân, 4 HS làm bảng

HS nhận xét, chữa bài

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

HS nêu

HS làm cá nhân, 3 HS làm bảng

HS nhận xét, chữa bài

HS nêu ý kiến cá nhân

HS lắng nghe

3’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.    Hỏi: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu mqh của các đơn vị đo độ dài đã học.

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       HS nêu ý kiến

HS lắng nghe

Leave a Comment