Giáo án bài mình tên là mây môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài mình tên là mây môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

§3: mình tên là mây

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và sử dụng được các từ  ngữ: Tên, bạn, tôi.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Bạn tên là gì ? – Tôi tên là…

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Các em vào lớp ! Các em ngồi vào chỗ ! các em ra chơi ! Các em nói theo cô !.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1:

Hát bài: Mèo con đi học

Hoạt động 2:

Học nói các từ và câu.

Hoạt động 3.

Luyện nghe

            - GV cho HS hát bài mèo con đi học.

+ Bài hát nói về điều gì?

- GV giới thiệu bài: Mình tên là Mây.

* Học nói từ:

- GV mời các bạn trong lớp giới thiệu tên mình và những bạn em biết.

- GV cung cấp các từ ngữ: bạn, mình, học bài.

- YC HS quan sát tranh và nói những gì em thấy.

- YC HS hỏi đáp theo bàn

* Học nói câu:

- GV giới thiệu: Cô tên là…

- YC HS giới thiệu tên của mình với các bạn

- YC HS thực hiện theo bàn.

- Nhận xét tuyên dương.

* Thực hành:

- GV Hd hs thực hiện theo các lệnh

- Các bạn đang đi đâu? Gồm mấy bạn?

….

- Nhận xét – Tuyên dương - Thực hiện.

- Nối tếp trả lời.

- Nhắc lại tên bài học

- HS thực hiện.

- HS nói theo GV

- HS thực hiện: bạn nam, bạn nữ, các bạn, bắt tay,...

- Hỏi – đáp với nhau

- Lắng nghe.

- Nối tiếp thực hiện.

- Thực hiện theo bàn.

- Nói theo mẫu câu.

+ Chúng tôi dắt tay nhau đi đến trường. Gồm 5 bạn

IV. Các hoạt động nối tiếp

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

I. Mục tiêu:

1. Nhớ và hát được bài hát: Đi học.

2. HS có kĩ năng biểu diễn một bài hát.

3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1

Hát mẫu

Hoạt động 2

Hướng dẫn hát

* Cung cấp lời bài hát và hát mẫu.

+ GV hát mẫu bài hát

Hôm qua em tới trường

Mẹ dắt tay từng bước

Hôm nay mẹ lên nương

Một mình em đến lớp

…..

Nước suối trong thầm thì

Cọ xòe ô che nắng

Râm mát đường em đi...

* HD HS hát.

- GV dạy HS hát từng câu ( 1 câu 3 lần)

- GV hát từng đoạn.

- Cho HS hát cả bài.

- Nhận xét

* HD HS biểu diễn:

- GV biểu diễn mẫu cho HS.

- Cho HS lên biểu diễn.

- Gọi HS chọn bạn biểu diễn theo nhóm 4-5 bạn

- Nhận xét – khen ngợi.      

- Quan sát.

- Đồng thanh, cá nhân.

- Hỏi – đáp với nhau

- HS hát từng câu theo GV

- HS hát từng đoạn

- Lớp hát đồng thanh

- Quan sát

- Nối tiếp cá nhân lên biểu diễn.

- Biểu diễn theo nhóm.

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V. Chuẩn bị: Lời bài hát: Đi học

I. Mục tiêu:

1. Hiểu và sử dụng được các từ  ngữ: Lớp học, cái bàn, cái ghế, cái bảng, bông hoa, cửa sổ.

2. HS có kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi  theo mẫu: Đây là cái gì ? Trên bàn có gì ? Trên bàn có quyển vở ?

 3. Nghe hiểu và thực hiện theo các chỉ dẫn của giáo viên. Các em vào lớp ! Các em ngồi vào chỗ ! Em… lên bảng ! Các em nói theo cô !.

II. Các hoạt động sư phạm:

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng  trả lời câu hỏi 

                               - Nhận xét – đánh giá – Tuyên dương

2. Giới thiệu bài mới:

III. Các hoạt động dạy học:

 

Nội dung        Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Hoạt động 4

Hỏi và đáp

Hoạt động 5

Nói đúng tiếng Việt

*Làm mẫu.

- GV gọi 1 HS lên làm mẫu:

+ Chào em! Em tên là gì?

+ Cô tên là..

- HD hs thực hiện hỏi đáp.

- Yêu cầu HS phát âm

- Chỉnh sửa, sai

* Thực hành:

- GV YC HS hỏi đáp theo cặp:

- Nhận xét – Tuyên dương

* Tổ chức luyện nói:

- YC HS quan sát tranh và nói các tranh vẽ gì?

- YC HS nối tiếp nói theo cặp.

- Nhận xét – Tuyên dương

- Quan sát.

+ Em tên là… Còn cô ten là gì?

- Hỏi đáp theo cặp

- Hỏi – đáp với nhau

A:  Chào bạn! Bạn tên là gì?

B: Mình tên là..

B: Còn bạn tên là gì?

A: Mình tên là…

- Nói theo tranh: con ve, vé xe, vui vẻ, màu vẽ.

- Nghe và thực hiện

IV. Các hoạt động nối tiếp:  

1. Củng cố:- Cho HS nhắc lại toàn bài

2. Dặn dò - Nhận xét tiết học.

V.Chuẩn bị:- Phấn, bảng, SGK

Xem nhiều