Giáo án bài môn em ôn lại những gì đã học toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 93: em ôn lại những gì đã học(tiết 1) I. Mục tiêu 1.         Kiến thức, kĩ năng: –           Củng cố kiến thức đếm, đọc, viết, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 93: em ôn lại những gì đã học(tiết 1)

I. Mục tiêu

1.         Kiến thức, kĩ năng:

–           Củng cố kiến thức đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 1000. Phân tích được một số có ba chữ số thành các trăm, chục, đơn vị.

–           Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số trong phạm vi 1000.

–           Củng cố kiến thức so sánh các các số trong phạm vi 1000.

2.         Phát triển năng lực và phẩm chất:

a, Năng lực

– Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

   b, Phẩm chất

– Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu,

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Thời gian       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

5’        1.Khởi động

Chơi trò chơi “Đố bạn”

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.         

-Gọi 1 hs tìm số bất kì trong phạm vi 1000

Yêu cầu học sinh gọi lần lượt các bạn bất kì:

+ Tìm số lớn hơn số đã cho trong pv 1000.

+ Tìm số bé hơn số đã cho phạm vi 1000.

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét câu tl bạn (nếu sai)

-GV nx          

-1 hs đọc số.

+ Hs tham gia trò chơi

+ Theo dõi và nhận xét

25’     

2.Thực hành, luyện tập

Bài 1 (trang 84)

Mục tiêu: Củng cố kiến thức đọc, đếm, viết, phân tích các số có ba chữ số.

Bài 1: Số

-Yêu cầu HS đọc thầm yc.

– Bài 1 yêu cầu gì?

Nhắc lại yêu cầu.

a) GV yêu cầu hs quan sát số ô vuông trong hình vẽ trên máy chiếu (đếm số lượng các khối  vuông và đọc kết quả tương ứng gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị.)

– Yêu cầu hs làm nháp.

–  1 hs nói kết quả trước lớp.

– Gọi hs nhận xét

– GV nhận xét, chốt kết quả đúng trên máy chiếu yêu cầu hs đổi nháp kiểm tra nhau.

b) Gv yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi và làm bài.

Phân tích các số trên thành tổng các số tròn trăm, tròn chục và đơn vị.

-Yêu cầu nhóm trình bày.

– Hs nhận xét, GV chốt đáp án.

– HS đọc thầm…

– HS nêu (điền số)

-HS làm nháp

-1 hs đọc kết quả.

-HS nhận xét.

-Đổi nháp kiểm tra nhau.

-Hs thảo luận nhóm và làm bài.

-Nhóm trình bày.

-Hs nhận xét

            Bài 2 (trang 84)

Mục tiêu: Củng cố so sánh các số có ba chữ số.

Bài 2: >, <, =

– Y/c đọc to đề bài.

– Bài toán yêu cầu gì?

– Khi so sánh các số cần lưu ý điều gì?

(-Các số có bao nhiêu chữ số, số nào ít chữ số hơn thì số đó nhỏ hơn.

-So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải theo hàng trăm, chục, đơn vị)

– Yêu cầu hs làm bài vào vở cá nhân.

-1 Hs trình bày bài.

-Hs nhận xét, Gv chốt kết quả đúng.

-Y/c hs đổi vở kiểm tra nhau, chia sẻ cách làm bài với bạn, sửa sai cho bạn (nếu có)          

– HS đọc đề bài.

-Hs trả lời

-Hs làm bài vào vở.

-1hs trình bày.

-hs nx

– Đổi chéo vở kiểm tra và sửa cho bạn.

            Bài 3 a (trang 84)

Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức thực hành cộng trừ phạm vi 1000.     Bài 3:

– Y/c đọc to đề bài.

– Bài toán yêu cầu gì?

a) Đặt tính rồi tính

-Khi thực hiện đặt tính cần lưu ý điều gì?

-Y/c hs làm bài vào vở cá nhân.

– 4hs trình bài 4 câu trên bạn.

-Y/c hs nx bài bạn. Nói cách làm bài của mình cho các bạn nghe.

-Y/c hs kiểm tra chéo, sửa bài cùng bạn (nếu sai)          

– HS đọc đề bài.

-Hs trả lời

-Hs trả lời

-Hs làm bài.

-4hs trình bày.

-Nx bài bạn và trình bày cách làm của mình.

-Kiểm tra chéo và sửa bài.

-Hs thảo luận

-Hs trình bày bài.

-Hs đối chiếu và nx.

            3. Vận dụng

Bài 3 b (trang 84)

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về dãy số trong phạm vi 1000. 

b) Điền số

-GV cho HS thảo luận nhóm 4 để tìm ra kết quả trong 3 phút.

(Gv gợi ý hs tìm ra quy luật của mỗi hàng)

– Tổ chức cho hai nhóm chơi tiếp sức

-Y/c các nhóm đối chiếu kết quả và nhận xét.

-GV nx tuyên dương nhóm làm đúng       

-Hs thảo luận

-Hs nối tiếp lên gắn số.

-Hs đối chiếu và nx.

5’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.       -HS nêu ý kiến

-HS lắng nghe

Leave a Comment