Giáo án bài mỹ thuật trong nhà trường môn mỹ thuật sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file phân phối chương trình theo tiết đơn Tuần   Tên chủ đề     Phân bổ nội dung dạy học 1          CĐ1: Mỹ thuật trong nhà trường             3 …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

phân phối chương trình theo tiết đơn

Tuần   Tên chủ đề     Phân bổ nội dung dạy học

1          CĐ1: Mỹ thuật trong nhà trường

            3 nội dung:

–           Sản phẩm mĩ thuật

–           Mĩ thuật do ai tạo nên

–           Đồ dùng mĩ thuật

2          CĐ2: Sáng tạo từ những chấm màu

            –           Hoạt động Quan sát: chấm màu trong tự nhiên

–           Hoạt động Thể hiện: tạo chấm từ hạt, vật liệu trong tự nhiên

3                      –           Hoạt động Quan sát: chấm màu trong mĩ thuật

–           Hoạt động Thể hiện: tạo chấm từ màu (sáp/ chì/ nước,…)

4                      –           Hoạt động Thảo luận

–           Hoạt động Vận dụng

5                      –           Hoạt động Vận dụng (tiếp theo)

–           Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

6          CĐ3: Nét vẽ của em

            –           Hoạt động Quan sát: nhận diện một số nét và nét trong cuộc sống

–           Hoạt động Thể hiện: tạo nét vẽ bằng sáp màu

7                      –           Hoạt động Thảo luận

–           Hoạt động Vận dụng

8                      –           Hoạt động Vận dụng (tiếp theo)

–           Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

9          CĐ 4: Sáng tạo từ những hình cơ bản

            –           Hoạt động Quan sát: nhận diện hình cơ bản

–           Hoạt động Thể hiện: vẽ hình cơ bản mà em thích

10                    –           Hoạt động Quan sát: nhận diện đồ vật có dạng hình cơ bản

–           Hoạt động Thể hiện: vẽ một vật có dạng hình cơ bản mà em thích và tô màu theo các cách khác nhau

11                    –           Hoạt động Thảo luận:

–           Hoạt động Vận dụng:

12                    –           Hoạt động Vận dụng (tiếp theo)

–           Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

13        CĐ 5. Màu cơ bản trong Mỹ thuật

            –           Hoạt động Quan sát: nhận diện màu cơ bản

–           Hoạt động Thể hiện: vẽ một hình có màu cơ bản mà em thích

14                    –           Hoạt động Quan sát: nhận diện vật có màu cơ bản

–           Hoạt động Thể hiện: vẽ, xé – dán hoặc đắp nổi một vật có dạng màu cơ bản mà em thích

15                    –           Hoạt động Thảo luận:

–           Hoạt động Vận dụng:

16                    –           Hoạt động Vận dụng (tiếp theo)

–           Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

17        Đánh giá định kỳ cuối học kỳ I

18        CĐ 6. Sáng tạo từ những khối cơ bản

            –           Hoạt động Quan sát: nhận diện khối cơ bản

–           Hoạt động Thể hiện: nặn khối cơ bản mà em thích

19                    –           Hoạt động Quan sát: nhận diện vật có dạng khối cơ bản

–           Hoạt động Thể hiện: làm  một vật có dạng khối  cơ  bản mà em thích từ đất nặn hoặc vật liệu tái sử dụng

20                    –           Hoạt động Thảo luận:

–           Hoạt động Vận dụng:

21                    –           Hoạt động Vận dụng (tiếp theo)

–           Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

22       

CĐ 7. Hoa quả

            –           Hoạt động Quan sát: tìm hiểu hình dáng, màu sắc của một số loài hoa, loại quả trong thiên nhiên

–           Hoạt động Thể hiện: nặn hoa/ quả em yêu thích

23                    –           Hoạt động Quan sát: tìm hiểu hình dáng, màu sắc của một số loài hoa, loại quả trong sản phẩm mĩ thuật

–           Hoạt động Thể hiện: tạo hình hoa/ quả em theo hình thức tự chọn

24                    –           Hoạt động Thảo luận:

–           Hoạt động Vận dụng: bày mâm quả

25                    –           Hoạt động Vận dụng: vẽ hoặc xé dán mâm quả đã bày

26        CĐ 8. Người thân của em

            –           Hoạt động Quan sát: tìm hiểu, mô tả hình ảnh về người thân của em

–           Hoạt động Thể hiện: Vẽ về chủ đề người thân của em

27                    –           Hoạt động Quan sát: tìm hiểu cách thể hiện hình ảnh về người thân qua một số bức tranh

–           Hoạt động Thể hiện: Thể hiện một sản phẩm mĩ thuật về chủ đề người thân theo cách mình yêu thích

28                    –           Hoạt động Thảo luận:

–           Hoạt động Vận dụng:

29                    –           Hoạt động Vận dụng (tiếp theo)

–           Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

30        CĐ 9. Em là học sinh lớp 1

Tiết 1. Quan sát        –           Hoạt động Quan sát: tìm hiểu, mô tả hình ảnh liên quan đến chủ đề

–           Hoạt động Thể hiện: Thể hiện về chủ đề Em là học sinh lớp Một từ hình ảnh đã liên tưởng

31        CĐ 9. Em là học sinh lớp 1

Tiết 2. Thể hiện        –           Hoạt động Quan sát: tìm hiểu về chủ đề thông qua một số bức tranh

–           Hoạt động Thể hiện: Thể hiện một sản phẩm mĩ thuật về chủ đề Em là học sinh lớp Một theo cách mình yêu thích

32        CĐ 9. Em là học sinh lớp 1

Tiết 3. Thảo luận      –           Hoạt động Thảo luận:

–           Hoạt động Vận dụng:

33        CĐ 9. Em là học sinh lớp 1

Tiết 4. Vận dụng       –           Hoạt động Vận dụng (tiếp theo)

–           Trưng bày, nhận xét cuối chủ đề

34        Đánh giá định kỳ cuối năm

35        Trưng bày sản phẩm (có thể điều chỉnh ở cuối học kì I cho đủ 18 tuần)       

Leave a Comment