Giáo án bài Nghệ An từ năm 1919 đến năm 1945 thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 10 Nghệ An từ năm 1919 đến năm 1945 MỤC TIÊU:     1. Kiến thức:   Những chuyển biến về kinh tế, chính trị, xã hội, văn …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

10 Nghệ An từ năm 1919 đến năm 1945

MỤC TIÊU:

    1. Kiến thức: 

 Những chuyển biến về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa- giáo dục ở Nghệ an sau CTTG1

Phong trào yêu nước và cách mạng ở Nghệ an từ 1919-1945

   2. Năng lực

   Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề

    Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.

     3.Phẩm chất

    Giáo dục lòng kính yêu Đảng và lãnh tụ, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, niềm tự hào quê hương đất nước

Kiểm tra 15 phút

ĐỀ 1

Câu : Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

                                                                                ĐỀ 2

Câu : Trình bày diễn biến của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Hướng dẫn chấm

ĐỀ 1

Câu : HS nêu được:

Nguyên nhân : – Chủ quan: Truyền thống yêu nước. Có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ Tịch….

                          – Khách quan: Bọn phát xít Đức, Nhật đã bị đánh bại.

ý nghĩa:     – Đối với dân tộc: Có ý nghĩa vĩ đại, phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế, giành độc lập…

                – Đối với thế giới: Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

ĐỀ 2

– Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng lên cao.

– Chiều ngày 15/8, lệnh tổng KN về tới HN -> truyền đơn, biểu ngữ xuất hiện khắp nơi -> không khí cách mạng sôi sục.

– 19/8 mít tinh, biểu tình, giành thắng lợi.

=> Ý nghĩa: là động lực, cổ vũ các địa phương khác trong cả nước nổi dậy đấy tranh

. – 4 tỉnh giành chính quyền sớm: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

– Tiếp sau HN(19/8), Huế (23/8), Sài Gòn (25/8) cũng giành đựơc chính quyền.

– Ngày 28/8 giành chính quyền trong cả nước.

– Ngày 2/9/1945, Hồ Chủ Tịch đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

  2. Bài mới:

GV Nhắc lại 1 vài nét về tình hình nước ta trong những năm 1919 – 1930.

? Trong những năm này Nghệ An có nhưng chuyển biến nào?

? Thảo luận trả lời.

Vinh –  Bến thuỷ ra đời trên cơ sở sát nhập 3 trung tâm đô thị Vinh- Bến Thuỷ- Trường thi

? Tình hình xã hội Nghệ An thời kì này như thế nào?

Chịu ảnh hưởng từ cuộc khai thác thuộc địa

? Tình hình chính trị tai Nghệ An có điểm gì nổi bât trong giai đoạn này?

H. Nhớ lại kiến thức đã học về lịch sử dân tộc để trả lời.

GV. Hội Phục Việt sau này là Tân Việt cách mạng đảng được thành lập tai núi con Mèo thuộc phường Trung Đô ngày nay.

?. Em hãy trinh bày đôi nét về phong trào xô viết Nghệ Tĩnh?

H. Nhớ lại các kiến thức và trình bày tóm tắt diễn biến của phong trào.

GV. Chốt lại và mở rộng thêm thuyết giảng. 12/9/1930 thực dân Pháp đã tàn sát đoàn biểu tình của nhân dân Hưng Nguyên làm chết 217 người, 125 người bị thương- > về sau người ta đã lấy ngày này làm ngày truyền thống xô  viết Nghệ Tĩnh.

?. Nhân dân Nghệ An trong cao trào dân tộc dân chủ mà Đảng ta phát động như thế nào?

H. Trình bày tóm tắt về phong trào.

GV. Củng giống như cao trào 1930-1931 nhân dân Nghệ An đã sôi nổi tham gia ngay trong những ngày đầu.

?. Nhân dân Nghệ An trong cuộc tổng khởi nghĩa như thế nào?

Là những người tiên phong trong cao trào cách mạng 1939- 1945 -> họ là người nổ tiếng súng đầu tiên.

Thuyết giảng diễn biến phong trào: Địa phương sớm nhất giành được chính quyền:Thanh thuỷ (16/8).Quỳnh Lưu (17/8), Hưng Nguyên (19/8). Địa phương muộn nhất: Con Quông (26/8), Tương Dương (26/8), Quỳ Châu (26/8).

?. Em có cảm nghĩ gì về phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ An?

1. Nghệ An từ năm 1919 đến năm 1930   10'

a) Kinh tế xã hội:

Kinh tế:

– 10- 12 – 1927 thành phố Vinh – Bến Thuỷ ra đời.

– Hình thành các đồn điền trồng cây công nghiệp rộng lớn: Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Thanh Chương.

– Hệ thống đường bộ nối liền Vinh với các vùng, xứ trong liên bang Đông Dương được xây dựng.

  + Năm 1922 – 1927 xây dựng tuyến đường sắt Vinh – Đông Hà.

  + 1925 sân bay Vinh được đưa vào khai thác.

Xã hội:

+Đội ngũ công nhân tăng lên nhanh 7000 cn (1929)

– Một số nhà tư bảng người Việt đang tim cách vươn lên.

– Tầng lớp tiểu thương ngày càng đông -> phần lớn họ xuất thân trong gia đinh có truyền thống yêu nước.

b) Tình hình chính trị:

– 14 -7-1925 Hội Phục Việt ra đời.

– Trước năm 1930 ở Nghệ An có hai tổ chức cộng sản và nhiều chi bộ cộng sản được thành lập.

=> Chính trị, kinh tế-xã hội ở Nghệ An cũng có nhiều biến chuyển quan trọng.

2. Nghệ An từ năm 1930 đến năm 1945       15'

a) nhân dân Nghệ An trong phong trào cách mạng 1930- 1931

– Từ 5 – 1930 ở Nghệ An nổ ra 15 cuộc đấu trangh của công nhân và nông dân.

– 1-5-1930 nông dân và công nhân trên khắp Nghệ An nổi dậy đấu tranh  và thu hút hàng vạn người tham gia-> Phong trào xô viết Nghệ Tĩnh.

– 12-9-1930 thực dân Pháp đã đàn áp phong trào của 2 vạn nông dân huyện Hưng Nguyên.

– Cuối năm 1931 phong trào tạm lắng xuống do thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào.

b) Nhân dân Nghệ An trong phong trào dân chủ 1936- 1939.

 – 3- 1936 các cơ sở đảng ở Nghệ An được phục hồi.

– 20- 9- 1936 Đông Dương đại hội đã được triệu tập tại Vinh – Nghệ An.

– Các phương hội, các nghiệp đoàn phát triển nhanh và đấu tranh đòi tăng lương giảm giàơ làm.

c) Nghệ An trong cao trào cách mạng 1939- 1945

– 14- 1- 1941 Nguyễn Văn Cung đã lãnh đạo binh lính đồn Chợ Rạng nổi dậy.

– 5- 1945 công tác chuẩn bị cho khởi nghĩa đã được đẩy mạnh:

 + 19/5/1945 bân vậ động Việt Minh Nghệ Tĩnh đã được thành lập.

 + 18/8/1945 uỷ bâ khởi nghĩa đã thông báo lênh khởi nghĩa.

 + 21/8/1945 khởi nghĩa và giành được chính quyền ở Vinh và nhiều địa phương khác.

 + 26/8/1945 địa phương cuối cùng ở Nghệ An giành được chính quyền.

=>Nhân dân Nghệ An là những người đã tiên phong nổ tiếng súng đầu tiên báo hiệu một thời kì  bảo táp cách mạng mới.

=>Nhân dân Nghệ An ta luôn là mảnh đất “phên dậu” của đất nước, trong bất kì thời kì lịch sử nào nhân dân Nghệ An vẫn luôn đi đầu trong phong trào cách mạng.

 HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:    5'

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học: Thảo luận

                – Em hãy nêu tên các danh nhân lịch sử của Nghệ An trong thời kì lịch sử 1930  – 1945.

– Nêu những đóng góp của nhân dân Nghệ An trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

– Hướng dẫn hs sưu tầm các tư liệu lịch sử và tranh ảnh.

– Dặn hs chuẩn bị bài 24- Soạn trước bài “ Cuộc đấu tranh bảo vệ và XD chính quyền DCND 1945 – 1946” vào vở soạn (trả lời các câu hỏi trong sgk vào vở soạn)

+  Sau c/m tháng tám nước ta gặp phải những khó khăn trên những lĩnh vực nào?

+  Những biểu hiện chính về những khó khăn đó?

+  Đảng và nhà nước ta đã có biện pháp gì để củng cố chính quyền c/m?

+ Em hãy cho biết những biện pháp chủ yếu của Đảng ta trong việc diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính?

+ Nhận xét gì về những biện pháp đó?

Leave a Comment