Giáo án bài ngôi nhà gọn gàng hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Ngôi nhà gọn gàng I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              HS lên được ý tưởng cho việc sắp xếp đồ dùng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Ngôi nhà gọn gàng

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              HS lên được ý tưởng cho việc sắp xếp đồ dùng ở ngôi nhà của mình.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Có ý thức tích cực, tự giác sắp xếp đồ dùng ở ngôi nhà của mình.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Ngôi nhà gọn gàng.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS lên được ý tưởng cho việc sắp xếp đồ dùng ở ngôi nhà của mình.

b.Cách tiến hành:

(1) Làm việc cá nhân:

– GV giao nhiệm vụ: HS dành 5 phút suy nghĩ về ý tưởng sắp xếp đồ dùng ở nhà mình và ghi lại ra giấy theo mẫu bảng trong SGK.

– GV đưa ra ví dụ về các nơi sắp xếp như góc học tập, giá để dày dép, tủ quần áo.

–  GV yêu cầu HS thực hành viết thực hành dự kiến về việc sắp xếp đồ dùng ở nhà của mình.

– GV hỗ trợ, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

(2) Làm việc nhóm:

– GV chia thành các nhóm từ 4 đến 6 người.

– GV yêu cầu HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về cách sắp xếp đồ dùng ở nhà của mình. Các thành viên trong nhóm đóng góp ý kiến cho nhau.

(3) Làm việc cả lớp:

– GV mời một số HS chia sẻ trước lớp về dự kiến sắp xếp đồ dùng của mình.

– GV hướng dẫn HS trong lớp lắng nghe, nhận xét về cách sắp xếp của bạn và học hỏi những cách làm hay.           

Leave a Comment