Giáo án bài nhận biết các hoạt động chính khi học môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file I. Mục tiêu:  sau tiết học, hs có khả năng: 1. Kiến thức : Nhận biết các hoạt động chính khi học môn Toán lớp 1. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

I. Mục tiêu:  sau tiết học, hs có khả năng:

1. Kiến thức : Nhận biết các hoạt động chính khi học môn Toán lớp 1.

2. Kỹ năng : Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập toán 1. Làm quen với đồ dùng học tập môn Toán. PTNL tư duy, phán đoán

3. Thái độ: HS yêu thích môn Toán.           

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

+ SGK toán 1

+ Bộ đồ dùng học toán 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

TG       HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ     GHI CHÚ

5’

8’

9’

5’

8’

7’

3’        1. Hoạt động 1: Khởi động

– GV KT sách vở của HS.

–  NX.

2. Hoạt động 2: 

GV hướng dẫn học sinh sử dụng sách toán 1.

– GV cho HS xem sách toán 1:

– GV yêu cầu HS lấy sách toán 1 và mở sách trang 4 –5 : Tiết học đầu tiên.

– GV giới thiệu ngắn gọn về sách  toán 1.

+ Từ bìa 1 đến “ Tiết học đầu tiên”

+ Sau “tiết học đầu tiên”, mỗi tiết học có 1 phiếu. Tên bài học ở đầu trang. Mỗi phiếu thường có : Phần bài học, phần thực hành. Học sinh phải  làm việc để phát hiện và ghi nhớ kiến thức mới và vận dụng làm bài tập.

– GV hướng  dẫn HS mở sách, gấp sách, giữ gìn sách vở.

Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS làm quen với một số hoạt động học tập toán ở lớp 1.

GV cho HS mở bài : “Tiết học đầu tiên”. Cho quan sát từng tranh rồi thảo luận:

+ Học sinh lớp 1 thường có  những hoạt động nào?

+ Bằng cách nào? Sử dụng những dụng  cụ nào?

* GV: Trong tiết toán HS  có thể phải sử dụng những dụng cụ khác nhau, nhiều cách học  khác nhau; như học chung cả lớp hoặc học riêng nhóm, cá nhân..

Tuy nhiên trong học toán, học cá nhân là quan trọng nhất.

*Giải lao giữa giờ.

Hoạt động 5: GV  hướng dẫn các yêu cầu cần đạt sau khi học toán 1.

+ Học toán các con sẽ biết:

–           Đếm (1,2,3,4..)

–           Đọc số ( m,ột, hai, ba, ..)

–           Viết số 1,2,3,4,…

–           So sánh các số,…

–           Làm tính cộng, trừ.

–           Nhìn hình vẽ nêu  bài toán và giải bài toán.

–           Biết đo độ dài.Nhận biết khối hình hộp…

– Muốn học giỏi môn Toán, con cần làm gì?

Hoạt động 6: Giới thiệu bộ đồ dùng toán học sinh.

– GV nêu tên gọi  đồ dùng đó

Hoạt động 7: Củng cố:

– Nhắc lại các nội  dung bài học.

–  Bài sau : hình vuông, hình tròn  – Hát

– HS để trên bàn

– HS mở sách toán 1

– HS mở sách giáo khoa trang 4

– HS nghe

– HS thực hành

Trò chơi

–           HS mở sách Toán

–           Học cá nhân, học nhóm

Học số, tập đo độ dài.

– Que tính , thước kẻ

– HS nghe

Hát

– HS nghe

ĐB biết cách học tập và làm việc,biết suy nghĩ thông minh, biết nêu cách suy nghĩ bằng lời…. Muốn  học giỏi cần: Đi học đều, chăm học, nghe cô giảng bài,…làm  bài đầy đủ..

– HS thực hành lấy đồ dùng theo yêu cầu GV

– 2HS 

 

 

 

 

 

Leave a Comment