Giáo án bài nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file   Bài 3: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau I. Mục tiêu:  Sau tiết học, HS có khả năng: 1. Kiến thức : +Có biểu tượng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

 

Bài 3: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

I. Mục tiêu:  Sau tiết học, HS có khả năng:

1. Kiến thức :

+Có biểu tượng ban đầu về nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.

+So sánh được số lượng của hai nhóm đồ vật qua sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng.

 2. Kỹ năng : So sánh được số lượng của mỗi cặp nhóm trong bài toán thực tiễn có hai hoặc ba nhóm sự vật.

3. Thái độ: HS yêu thích môn Toán.           

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

+ SGK toán 1.

+ Bộ đồ dùng học toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

TG       ND- Hoạt động của thầy     Hoạt động của học sinh      

3’

12’

3’

5’

5’

7’

5’        1-Khởi động

-Cho học sinh nghe- hát bài : Chú ếch con

Giới thiệu bài 3: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

 ( tiết 1) – ghi bảng

2-Hoạt động khám phá

a) Nhiều hơn- ít hơn

-Cho HS QS và nhận xét

+ Có đủ lá để ếch ngồi lên không?

+Vậy số ếch như thế nào với số lá

+Số lá như thế nào với số ếch?

-Cho HS QS và chỉ vào đường nối: tương ứng với mỗi chú ếch là một chiếc lá, nhưng chú ếch cuối cùng lại không có chiếc lá nào.

Vậy số ếch nhiều hơn số lá hay có thể nói số lá ít hơn số ếch.

-cho HS nhắc lại

b) Bằng nhau

? Thỏ thích ăn gì nào?

-YCHS nối số thỏ với số cà rốt.

? Có đủ cà rốt cho thỏ không?

Chốt: Vậy số thỏ và số cà rốt bằng nhau

Cho HS so sánh số bàn và số ghế trong lớp học.

-Cho HS so sánh số học sinh và số ghế trong 1 tổ.

* Nghỉ giải lao: Trò chơi Xoay quanh ghế ngồi

3-Hoạt động luyện tập

Bài 1: Số bướm nhiều hơn hay số hoa nhiều hơn

?YCHS dự đoán xem bài 1 yêu cầu làm gì?

-GV nêu yêu cầu- hướng dẫn học sinh: nối mỗi bông hoa với 1 con bướm.

? Số bướm hay số hoa nhiều hơn?  Vì sao?

? Số bướm ít hơn hay số hoa ít hơn? Vì sao?

Chốt: Số bướm nhiều hơn số hoa hay số hoa ít hơn số bướm.

Bài 2: câu nào đúng?

-Giáo viên nêu yêu cầu, hướng dẫn học sinh nhận biết yêu cầu của bài.

a) Số ổ cắm nhiều hơn số đồ vật.

b) số đồ vật nhiều hơn số ổ cắm.

-Cho HS làm- chữa bài

Chốt: Số ổ cắm nhiều hơn số đồ vật. Số đồ vật ít hơn số ổ cắm.

Bài 3: Câu nào đúng:

-Cho HS quan sát hình- HD cách làm

-Để so sánh số chim với số cá làm thế nào?

-Đế so sánh số cá với số con mèo làm thế nào?

-Cho HS thảo luận nhóm 2- tìm kết quả đúng

– chốt: câu b là đúng

Khi so sánh ta cần đối chiếu hai đối tượng với nhau

4-Củng cố- dặn dò:

-thực hành so sánh số lượng các đồ vật có trong gia đình.       

-Học sinh thực hiện

-Nhắc lại tên bài

-HS đếm

-đọc CN- ĐT

+Không

+Số ếch nhiều hơn số lá

+ số lá ít hơn số ếch

-làm theo

-Nghe

 – nhắc lại

-cà rốt

-Nối

-TL; có đủ

-Nghe

-Thực hiện

-Chơi dưới sự hướng dẫn của giáo viên

-So sánh số hoa và số bướm

-nghe

-Thực hiện

-số bướm nhiều hơn vì thừa ra 1 con.

-số hoa ít hơn vì thiếu 1 bông hoa cho 1 con bướm

-Nghe

-HS làm – chữa bài – nêu cách làm –Đáp án a

-Hs TL: đối chiếu số cá với số chim bằng cách nối.

-Nối số cá với số con mèo.

-Thảo luận nhóm 2 – trình bày kết quả

-Đáp án B – HS khoanh vào B

-Nghe

Leave a Comment