Giáo án bài nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 3: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau I. Mục tiêu:  Sau tiết học, HS có khả năng: 1. Kiến thức : +Có biểu tượng ban …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 3: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

I. Mục tiêu:  Sau tiết học, HS có khả năng:

1. Kiến thức :

+Có biểu tượng ban đầu về nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.

+So sánh được số lượng của hai nhóm đồ vật qua sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng.

 2. Kỹ năng : So sánh được số lượng của mỗi cặp nhóm trong bài toán thực tiễn có hai hoặc ba nhóm sự vật.

3. Thái độ: HS yêu thích môn Toán.           

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

+ SGK toán 1.

+ Bộ đồ dùng học toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

TG       ND- Hoạt động của thầy     Hoạt động của học sinh      

3’

7’

7’

3’

7’

7’

5’

1-Khởi động

-Trò chơi: ai nhanh hơn

Giới thiệu bài 3- tiết 2: nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

  – ghi bảng

2-Hoạt động luyện tập

Bài 1: Câu nào đúng

-giáo viên nêu yêu cầu

Cho học sinh tự làm

-YCHS trả lời: + Số sâu như thế nào với số lá?

+ Số lá như thế nào với số sâu.

Chốt: Số lá nhiều hơn số sâu . Đáp án đúng là b

Bài 2: Số nấm nhiều hơn hay số nhím nhiều hơn?

-Giáo viên nêu yêu cầu, hướng dẫn học sinh nhận biết yêu cầu của bài.

-Cho HS làm- chữa bài

Chốt: Số nấm nhiều hơn số nhím vì mỗi con nhím đều có nấm trên lưng nhưng lại có 1 cây nấm ở trên cỏ.

•           Nghỉ giải lao

Bài 3: Chọn câu trả lời đúng:

-Cho HS quan sát hình- HD cách làm

a) Cho thêm cà rốt để số cà rốt bằng số bắp cải

b)Cho thêm cà rốt để số cà rốt nhiều hơn số bắp cải.

-Cho HS thảo luận nhóm – TLCH – nêu cách làm

– chốt: đáp án a)- A; b) B

Bài 4: Câu nào đúng?

-GV cho HS xác định yêu cầu

-GV đọc các phương án cho HS

-Cho HS chọn câu trả lời đúng- giải thích vì sao chọn câu trả lời đó?

Chốt: quan sát kĩ đối chiếu hình và so sánh

4-Củng cố- dặn dò:

-thực hành so sánh số lượng các đồ vật có trong gia đình.       

-Học sinh thực hiện

-Nhắc lại tên bài

nghe

-Thực hiện

-Số sâu ít hơn số lá

-Số lá nhiều hơn số sâu

-Nghe

-HS làm – chữa bài – nêu cách làm –Đáp án : số nấm nhiều hơn số nhím

-Nghe

-Nghe

-Chon câu trả lời đúng

-Nghe

-Câu a đúng vì tương ứng mỗi con  vịt dưới nước với vịt trên bờ thì số vịt dưới nước thừa ra 1 con.

-Thực hiện    

 

 

Leave a Comment