Giáo án bài những cây sen đá môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 8: em yêu thầy cô Bài đọc 2: những cây sen đá (2 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 8: em yêu thầy cô

Bài đọc 2: những cây sen đá

(2 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

         Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng / phút).

         Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Thầy giáo đã dùng phần thưởng là những cây sen đá để cổ vũ tinh thần học tập của các bạn học sinh. Bạn Việt trong truyện dù học chậm nhưng cũng đã rất cố gắng và nhận được phần thưởng xứng đáng, khiến cho bố mẹ cảm động và tự hào về bạn.

         Nhận biết kiểu câu yêu cầu, đề nghị.

+ Năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật trong truyện.

2. Phẩm chất

– Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, cố găng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp (trò chơi phỏng vấn).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay Những cây sen đá sẽ giúp các em hiểu về cách mà thầy giáo đã giúp các bạn HS, trong đó có bạn Việt học tập tiến bộ như thế nào.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.

Cách tiến hành:

– GV đọc mẫu bài Những cây sen đá.

– GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ Đọc nhóm 3: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 3.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Thầy giáo đã dùng phần thưởng là những cây sen đá để cổ vũ tinh thần học tập của các bạn học sinh. Bạn Việt trong truyện dù học chậm nhưng cũng đã rất cố gắng và nhận được phần thưởng xứng đáng, khiến cho bố mẹ cảm động và tự hào về bạn.

Cách tiến hành:

– GV mời 4 HS tiếp nối đọc 4 CH.

– GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

– GV mời các cặp HS trả lời CH trước lớp theo hình thức phỏng vấn.

– GV nhận xét, chốt đáp án.

4. HĐ 3: Luyện tập

Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản: Nhận biết kiểu câu yêu cầu, đề nghị.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc to trước lớp YC của 2 BT.

– GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

– GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp. GV khuyến khích HS mạnh dạn trả lời, thể hiện quan điểm.

– GV nhận xét, chốt đáp án:

+ BT 1: Tìm trong bài một câu nêu yêu cầu, đề nghị: Các em cố gắng nhé!

+ BT 2:

GV giải thích sắc thái nghĩa của hai cách nói, để cho HS tự chọn thích cách nói nào hơn.

         Các em phải cố gắng!  Câu mệnh lệnh, mang tính chất bắt buộc. Có tác dụng bắt buộc người khác phải thực hiện điều gì đó, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác ép buộc.  Phù hợp với những người cần có sự cưỡng chế.

         Các em cố gắng nhé!  Câu yêu cầu, đề nghị, sắc thái nhẹ nhàng hơn so với câu trên, có tính chất cổ vũ, động viên  Phù hợp với những ai thích sự nhẹ nhàng, cổ vũ.

– HS lắng nghe.

– HS đọc thầm theo.

– HS luyện đọc:

+ 3 HS đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

+ HS đọc theo nhóm 3.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1 HS giỏi đọc lại toàn bài. Cả lớp đọc thầm theo.

– 4 HS tiếp nối đọc 4 CH.

– Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

– Các cặp HS trả lời CH trước lớp theo hình thức phỏng vấn. VD:

+ Câu 1:

         HS 1: Thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để làm gì?

         HS 2: Thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để tặng cây cho bạn nào đạt kết quả học tập cao nhất trong tuần.

+ Câu 2:

         HS 2: Các bạn HS làm gì để được thầy giáo tặng cây?

         HS 1: Các bạn HS ai cũng cố gắng học để được nhận phần thưởng của thầy.

+ Câu 3:

         HS 1: Việt cảm thấy thế nào khi được nhận chậu sen đá?

         HS 2: Việt cảm thấy rất tự hò khi được nhận chậu sen đá.

+ Câu 4:

HS 2: Mỗi lần có ai khen những chậu sen đá, bố của Việt nói gì?

HS 1: Mỗi lần có ai khen những chậu sen đá, bố của Việt nói: “Khi cháu đem chậu cây về, vợ chồng tôi đã mừng rớt nước mắt. Thầy giáo của cháu đã làm thay đổi cháu.”.

– HS lắng nghe GV nhận xét, chốt đáp án.

– 1 HS đọc to trước lớp YC của 2 BT.

– HS làm bài vào VBT.

– Một số HS trình bày kết quả trước lớp.

– HS lắng nghe, sửa bài vào VBT.

Bài 8: em yêu thầy cô

Luyện nói và nghe: kể chuyện “những cây sen đá” và luyện tập nói – đáp lời yêu càu, đề nghị

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

– Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói:

         Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Những cây sen đá, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.

         Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.

         Biết nói và đáp lời yêu cầu, đề nghị.

b) Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.

+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; biết tưởng tượng và nói lại một câu nói hoặc ý nghĩ của nhân vật trong câu chuyện.

2. Phẩm chất

– Chăm chỉ (ham học hỏi).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu bài học.

2. HĐ 1: Cùng bạn kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá

Mục tiêu: Ghi nhớ, kể nối tiếp được từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá.

Cách tiến hành:

– GV chiếu YC và gợi ý của BT 1 lên bảng, mời 1 HS đọc to trước lớp.

– GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 3, tập kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá. GV hỗ trợ khi cần thiết.

– GV mời một số HS kể nối tiếp trước lớp. GV hỗ trợ khi cần thiết.

3. HĐ 2: Nhập vai tổ trưởng, nói lời đề nghị với thầy giáo để thưởng cây sen đá cho bạn Việt

Mục tiêu: Biết nhập vai, nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp.

Cách tiến hành:

– GV nêu YC của BT 2. GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để hoàn thành BT.

– GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.

– GV nhận xét.

4. HĐ 3: Nói và đáp lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống

– GV mời 1 HS đọc YC của BT 3.

– GV yêu cầu HS hoạt động theo cặp, một bạn đóng vai người nói lời yêu cầu, đề nghị, một bạn đóng vai người đáp đẻ hoàn thành BT.

– GV mời một số cặp HS trình bày trước lớp.

– GV và cả lớp nhận xét.    

– HS lắng nghe.

– 1 HS đọc to trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.

– HS làm việc nhóm 3, tập kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện Những cây sen đá.

– Một số HS kể nối tiếp trước lớp.

– HS lắng nghe GV YC của BT, hoàn thành BT.

– Một số HS trình bày kết quả trước lớp. VD: Em thưa thầy, bạn Việt trong tuần vừa qua đã rất cố gắng và đạt kết quả học tập cao, nên em xin thầy thưởng cho bạn ấy một cây sen đá ạ.

– HS lắng nghe.

– 1 HS đọc YC của BT 3. Cả lớp đọc thầm theo.

– HS hoạt động theo cặp, hoàn thành BT.

– Một số cặp HS trình bày trước lớp. VD:

a) Bạn hỏi mượn em chiếc bút chì màu

– Cậu có thể tớ mượn bút chì màu được không?!

– Ừm, cậu lấy đi.

b) Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em nhắc bạn giữ trật tự

– Cậu giữ trật tự để cho cả lớp học bài nhé!

– Ừ, xin lỗi cậu.

– Cả lớp và GV nhận xét.

Leave a Comment