Giáo án bài những người bạn nhỏ môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 24: những người bạn nhỏ – GV giới thiệu: Tiếp tục chủ điểm Thế giới loài chim ở tuần trước, trong tuần này với chủ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 24: những người bạn nhỏ

– GV giới thiệu: Tiếp tục chủ điểm Thế giới loài chim ở tuần trước, trong tuần này với chủ điểm Những người bạn nhỏ, các em sẽ được học những bài văn, bào thơ, câu chuyện nói về sự gắn bó của con người với các loài chim, với những người bạn có cánh trong thiên nhiên.

CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐIỂM

(15 phút)

– GV chiếu lên màn hình hình ảnh các loài chim, mời 2HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu bài tập 1:

+ HS1 đọc 3 câu đố đầu:

a. Chim gì báo hiệu xuân sang?

b. Chim gì chuyên bắt sâu?

c. Chim gì biết đưa thư, là biểu tượng của hòa bình?

+ HS2 đọc 2 câu đố sau:

d. Chim gì mặt giống mặt mèo, ăn đêm, chuyên bắt chuột?

e. Chim gì có bộ lông đuôi rực rỡ, sắc màu, múa rất đẹp?

– GV chỉ hình, cả lớp đọc tên các loài chim: én, cú, bồ câu, chim sâu, công.

– GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi, đọc các câu đố, nhìn hình các loài chim và giải câu đố.

– GV mời 2 tổ: 1 tổ ra câu đố – 1 tổ đáp lại. Tổ nào không trả lời được, nhờ tổ khác hỗ trợ.

a. – Tổ 1: Chim gì báo hiệu xuân sang? – Tổ 2: Chim én.

b. – Tổ 1: Chim gì chuyên bắt sâu? – Tổ 2: Chim sâu.

c. – Tổ 1: Chim gì biết đưa thư, là biểu tượng của hòa bình? – Tổ 2: Bồ câu.

d. – Tổ 1:  Chim gì mặt giống mặt mèo, ăn đêm, chuyên bắt chuột? – Tổ 2: Cú mèo.

e. – Tổ 1: Chim gì có bộ lông đuôi rực rỡ, sắc màu, múa rất đẹp? – Tổ 2: Chim công.

– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Theo các em, các loài chim mang đến những lợi ích nào cho con người?

– HS trả lời câu hỏi: Các loài chim mang đến những lợi ích cho con người:

+ Chim sâu bắt sâu giúp cho cây tươi tốt.

+ Cú mèo bắt chuột.

+ Gà trống gáy báo hiệu trời sáng.

+ Gà mái đẻ trứng cho người ăn.

+ Hoa mi, sơn ca hót cho người nghe.

+ Chim công có bộ lông đuôi sắc màu, múa đẹp tô điểm cho cuộc sống.

+ Chim bồ câu biết đưa thư.

+ Chim én báo hiệu xuân sang.

+ Chim hải âu báo bão, là bạn của người đi biển.

– GV nói lời dẫn vào bài đọc mở đầu chủ điểm Những người bạn nhỏ.

Leave a Comment