Giáo án bài những người em yêu quý môn tiếng việt lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Góc sáng tạo: những người em yêu quý (2 tiết) I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –           Mỗi nhóm tập hợp làm …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Góc sáng tạo: những người em yêu quý

(2 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Mỗi nhóm tập hợp làm một quyển sách/tệp sách gồm các sản phẩm viết, vẽ về người lao động ở trường.

–           Sách trình bày trang trí hợp lí, chữ viết rõ ràng.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

–           Năng lực riêng: Biết giới thiệu tự tin sản phẩm của mình trước các bạn.

3. Phẩm chất

–           Trân trọng và biết ơn người lao động ở trường học.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

–           Máy tính, máy chiếu để chiếu.

–           Giáo án.

2. Đối với học sinh

–           SHS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành:

– GV giới thiệu bài học: Trong tiết học ngày hôm nay, các tổ sẽ hợp tác làm một tập sách nhỏ: Viết, vẽ về người lao động trong trường chúng ta. Những sản phẩm ấn tượng sẽ được tặng cho các cô bác trong trường, được gắn lên bức tường của lớp suốt tuần. Hi vọng các em sẽ có những tập sách thật hay.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

a. Mục tiêu: HS đọc yêu cầu bài tập, nhận đồ dùng học tập.

b. Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc yêu cầu Bài tập 1 và các gợi ý:

Mỗi tổ làm một quyển sách về người lao động trong trường:

Gợi ý:

– Mỗi học sinh sửa lại đoạn văn (thơ) đã viết. Vẽ và trang trí cho đẹp.

– Tập hợp các sản phẩm của tổ thành tập sách. Trang trí bìa ghi tên tác giả là các bạn trong tổ.

–  GV phát cho từng tổ tấm bìa để viết tên cuốn sách (viết giữa bìa), tên tác giả (ở trên), tên lớp, năm xuất bản (ở dưới). 

Hoạt động 2: Các tổ làm sách

a. Mục tiêu: HS sửa nhanh đoạn văn, đoạn thơ và gắn tranh ảnh trang trí; tập hợp làm sách; gắn vào bìa sách.

b. Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS sửa lại nhanh đoạn văn, đoạn thơ trên mẩu giấy ô li, dán vào giấy A4. Gắn tranh ảnh tô màu, trang trí.

– GV đến từng bàn giúp đỡ HS.

– GV hướng dẫn các nhóm trưởng thu sản phẩm của các bạn. Cả nhóm hợp tác làm sách: kẹp, dán thành quyển; gắn vào những bìa sách được trang trí.

Hoạt động 3: Trưng bày, giới thiệu và bình chọn quyển sách hay

a. Mục tiêu: HS giới thiệu sản phẩm; bình chọn những sản phẩm hay, trang trí đẹp để tặng các cô. Bác.

b. Cách tiến hành:

– GV mời các tổ trưng bày sách, tệp bài ở vị trí các tổ bạn dễ dàng xem và đọc.

– GV mời đại diện mỗi nhóm giới thiệu sách của nhóm mình; cử 2-3 bạn có sản phẩm ấn tượng giới thiệu bài của mình.

– GV và cả lớp bình chọn những sản phẩm hay, trang trí đẹp; những tệp sách hay, ấn tượng. Sản phẩm nhận được nhiều tiếng vỗ tay nhất sẽ được đánh giá cao nhất.

– GV nhắc HS có sản phẩm được đánh giá tốt có thể làm lại sản phẩm để tặng cá cô, bác mà em biết về họ.

– HS đọc yêu cầu câu hỏi.

– HS nhận bìa để thực hành.

– HS sửa đoạn văn, đoạn thơ, trang trí.

– HS tập hợp sản phẩm thành sách.

– HS giới thiệu sản phẩm.

– HS bình chọn sản phẩm ấn tượng.

– HS làm lại sản phẩm tặng các cô , bác làm việc trong trường.

Leave a Comment