Giáo án bài Nước chăm pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 3 NƯỚC CHĂM PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức – Quá trình thành lập và phát triển …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

3 NƯỚC CHĂM PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Quá trình thành lập và phát triển của nước Chăm Pa, từ nước Lâm ấp của huyện Tượng Lâm đến một quóc gia lớn mạnh, sau này dám tấn công cả quốc gia Đại Việt.

– Những thành tựu nổi bật về kinh tế và văn hoá của Chăm Pa từ thế kỷ II ->X.

2. Phẩm chất:

Đoàn kết đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

3. Năng lực

– Đọc bản đồ lịch sử, kỹ năng đánh giá, phân tích.

-Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ.

– Năng lực chuyên biệt: tái tạo kiến thức, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, giải thích được mối quan hệ đó, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIÊU

1. Giáo viên

– Giáo án, SGK, máy tính

– Tranh ảnh về đền tháp Chăm.

2. Học sinh

– Vở ghi, SGK.

– Tập bản đồ và tranh ảnh sử 6…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về nhà nước Cham pa

b.Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm : HS kể sơ lược về di tích (nếu biêt)

d) Tổ chức thực hiện:

(a) Giao nhiệm vụ:

– Em đã biết đến khu di tích Mĩ Sơn, di tích Sa Huỳnh chưa ? Kể lại những hiểu biết của mình về khu di tích đó.

 (b) HS thực hiện nhiệm vụ:

– HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao. 

– GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

 (c) Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:

– Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV có thể gọi HS trình bày sản phẩm của mình.

– HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

– Từ những hiểu biết đã có của HS, GV dẫn dắt vào nội dung bài mới.

Các em có thể không trả lời đủ và đúng hết điều đó không quan trọng vì đây chỉ là câu hỏi gây tò mò và hứng thú tìm hiểu điều chưa biết đối với HS.

GV cho HS đọc mục tiêu của bài và yêu câu học sinh trong bài này cần nắm những nội dung gì về kiến thức, cần rèn luyện những kỉ năng nào? có thái độ như thế nào?

B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Tìm hiểu sự ra đời của nước Cham-pa

a) Mục tiêu: HS trình bày được sự ra đời và phát triển của  nhà nước Cham pa

 b) Nội dung: Quan sát lược đồ và xác định giới hạn một số vùng đất và một số địa danh của nước Cham Pa. Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Chuẩn KT cần đạt

Giao nhiệm vụ:

 HS quan sát lược đồ Hình 1. Lược đồ Giao Châu và Cham-pa.   xác định trên lược đồ địa danh và vùng đất của nước Cham-pa, kinh đô của nước Cham-pa. Ở đây GV sử dụng phướng pháp dạy học sử dụng đồ dùng trực quan (khai thác lược đồ).

Trả lời các câu hỏi:

 Huyện Tượng Lâm, Nước Lâm Ấp ra đời trong hoàn cảnh nào?

Vì sao nhân dân huyện Tượng Lâm lật đổ được ách thống trị tàn bạo của nhà Hán, còn nhân dân các huyện khác thì không lật đổ được?

Quốc gia Lâm Ấp đã dùng biện pháp gì để không ngừng mở rộng lãnh thổ?

Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa?

   (2) HS thực hiện nhiệm vụ:

– HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao. 

– GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

   (3) Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:

– GV có thể gọi HS trình bày trên bản đồ.

– HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa

(4) Đánh giá:

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết

*Hoàn cảnh ra đời: Vào thế kỷ II nhà Hán suy yếu, Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giàng độc lập (192 – 193), Khu Liên tự xưng là vua, đặt tên nước là Lâm ấp.

* Quá trình phát triển: Các Vua Lâm ấp dùng sức mạnh quân sự mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam, sau đó đổi tên nước thành Chăm Pa, đóng đô ở Sin ha pu ra (Trà Kiệu – Quảng Nam).

2. Tìm hiểu về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của nước Cham-pa

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ được nét chính về tình hình kinh tế văn hóa của nhà nước Cham pa

 b) Nội dung: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên

Chuẩn KT cần đạt

Giao nhiệm vụ:

 Yêu cầu HS đọc kĩ đoạn văn  và quan sát hình 2 Thánh địa Mĩ Sơn (Quảng Nam), hình 3. Tháp Chăm (Phan Rang) trong tài liệu Hướng dẫn học. Sau đó GV sử dụng phương pháp trao đổi đàm thoại , hướng dẫn HS trao đổi, đàm thoại để trả lời các câu hỏi sau :

?. Hãy cho biết các ngành kinh tế chính của cư dân Cham-pa. Qua đó nêu nhận xétvề trình độ phát triển kinh tế chính của cư dân Cham-pa.

?. Đời sống văn hoá, tín ngưỡng của cư dân Cham-pa như thế nào ?

?. Nhận xét về kiến trúc của người Chăm.

? Hãy cho biết những biểu hiện thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa người Chăm với các cư dân Việt.

       (2) HS thực hiện nhiệm vụ:

– HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao. 

– GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

       (3) Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:

– Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, thống nhất nhóm, GV có thể gọi HS trình bày sản phẩm của nhóm mình.

– HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của nhóm.

(4) Đánh giá:

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết:

* Kinh tế:

– Nông nghiệp:

+ Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo trâu bò trong sản xuất.

+ Trồng lúa 2 vụ, làm ruộng bậc thang, trồng cây ăn quả…

+ Chăn nuôi, đánh cá, khai thác rừng.

– Thủ công nghiệp: làm gốm, dệt vải…

– Thương nghiệp: buôn bán với Giao Châu, Trung Quốc, Ấn Độ…

 *Văn hoá:

– Chữ viết: Từ thế kỷ IV người Chăm Pa đã có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn (Ấn Độ).

– Tôn giáo: Theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

– Tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ở nhà sàn và ăn trầu cau.

– Kiến trúc: Có nền kiến trúc đặc sắc, độc đáo như  tháp Chăm, đền, tượng, thánh địa Mĩ Sơn.

C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm: hoàn thành phiếu học tập thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

d) Tổ chức thực hiện:

Quốc gia

Cham-pa

Hoàn cảnh ra đời

Thể chế chính trị

Các ngành kinh tế chính

Văn hoá

GV động viên các em không nhìn vào tài liệu để lập bảng mà biểu đạt bằng sự hiểu biết của mỗi em.

Báo cáo với thầy/cô giáo kết quả những việc em đã làm.

D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm ở lớp và  hoàn thành bài tập ở nhà

c) Sản phẩm: bài tập nhóm

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động này nếu còn thời gian hướng dẫn HS làm việc ở lớp, nếu không còn thời gian hướng dẫn học sinh làm việc ở nhà.: Những di sản văn hóa của Người Chăm để lại đến ngày nay phản ánh sự phát triển của ngành nào? Theo em cần phải làm gì để gìn giữ và phát triển những di sản văn hóa đó?

E HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

Hướng dẫn tìm đọc một số cuốn sách và trang web sau :

–Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2005.

– http://www.bachkhoatrithuc.vn ; http://www.khoahoc.com.vn ;

– http://www.giaoducphothong.edu.vn

Kiểm tra thường xuyên   Thời gian 15 phút

EM HÃY KHOANH TRÒN Ý ĐÚNG

Câu 1: Vì sao người Hán tiếp tục thi hành chính sách đưa người Hán sang ở nước ta?

A. Để dân ta quen dần với tiếng Hán.

B. Để dân ta quen với các phong tục tập quán nhà Hán.

C. Chúng quyết tâm đồng hóa dân tộc ta.

D. Nhà Hán đã hết đất cho người Hán ở.

Câu 2: Thế kỷ I đến thế kỷ VI thời kỳ đô hộ nước ta không còn vua quan đô hộ nắm quyền gọi là gì?

A. Bị lệ thuộc                                           B. Mất tự chủ.

C. Không còn chủ quyền.                         D. Bị đô hộ Bắc thuộc.

Câu 3: Chính quyền đô hộ mở trường dạy chữ Hán, đưa nho giáo, phật giáo, đạo giáo và luật lệ tập quán Hán du nhập vào nước ta nhằm mục đích gì?

A. Khai hóa dân trí.                                  B. Đồng hóa dân tộc ta.

C. Hán hóa văn minh                                D. Truyền bá tư tưởng Hán vào nước ta.

Câu 4: Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhà Hán đưa người Hán sang thay người Việt làm huyện lệnh là vì

A. kiểm soát chặt hơn.                              B. đồng hóa.

C. Hán hóa  u Lạc.                                  D. trực tiếp cai quản xuống tận huyện.

Câu 5: Việc chính quyền đô hộ Hán nắm độc quyền sắt và đặt chức quan kiểm soát việc khai thác và mua bán sắt nói lên điều gì?

A. Sự thâu tóm.

B. Sự vơ vét tàn bạo.

C. Chính sách thâm độc nhằm hạn chế phát triển sản xuất và quốc phòng ở Giao châu.

D. Tính độc quyền.

Câu 6: Bà Triệu hi sinh trên

A. núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa).         B. Hát Môn.

C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).                                    D. Mê Linh.

Câu 7: Tầng lớp nào trong xã hội sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh giành lại độc lập?

A. Hào trưởng.                                                        B. Nông dân công xã.

C. Nông dân lệ thuộc.                                             D. Nô tỳ.

Câu 8: Trong thời kỳ Bắc thuộc tầng lớp có địa vị và quyền lực cao nhất là tầng lớp nào?

A. Quan lại, hào trưởng.                                         B. Quan lại, địa chủ người Hán.

C. Địa chủ người Hán.                                            D. Hào trưởng.

Câu 9: Những phong tục nào của tổ tiên ta còn được lưu giữ đến ngày nay?

A. Xăm mình.                                                       B. Nhuộm răng.

C. Làm bánh giầy, bánh chưng.                            D. Xăm mình.

Câu 10: Phạm vi cuộc khởi nghĩa Bà Triệu là ở đâu?

A. Quận Cửu Chân.                                               B. Khắp Giao Châu.

C. Quận Cửu Chân, Nhật Nam.                             D. Quận Cửu Chân, Giao Chỉ.

Câu 11:Sách Nam phương thảo mộc ghi lại:” Người Giao châu nuôi kiến vàng cho làm tổ trên cành cam để…”

A. giữ đa dạng sinh học.

B. chống sâu bọ đục thân cây cam, dùng côn trùng diệt côn trùng.

C. lai tạo giống cam mới cho quả to trái ngọt.

D. làm cảnh sinh thái.

Câu 12: Chính quyền đô hộ đánh thuế nặng nhất là loại thuế gì?

A. Đồ gốm.                                                         B. Muối và sắt.

C. Đồ đồng.                                                        D. Muối và kim loại.

Câu 13: Do yêu cầu của cuộc sống và cuộc đấu tranh giành lại độc lập, nghề thủ công nào phát triển?

A. Nghề rèn sắt.                                                 B. Nghề đúc đồng.

C. Nghề trồng lúa,                                             D. Nghề dệt vải.

Câu 14: Bộ phận nhân dân cư trú chủ yếu trong các làng xã người Việt thời Bắc thuộc là

A. nông dân công xã.                                        B. nô tỳ.

C. quý tộc.                                                         D. hào trưởng Việt.

Câu 15: Nhân dân Giao Chỉ đã có cách ứng xử như thế nào đối với chữ Hán?

A. Học, vận dụng theo cách riêng của mình.

B. Áp dụng nguyên chữ viết và tiếng nói của người Hán trong đời sống.

C. Lấy đó làm ngôn ngữ chính khi giao tiếp.

D. Bài xích và không chấp nhận loại ngôn ngữ này

Câu 16: Những tôn giáo nào được du nhập vào nước ta thời kỳ này?

A. Nho giáo, Hồi giáo, Phật giáo.    B. Nho giáo, Thiên Chúa giáo, Đạo giáo.

C. Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo.    D. Nho giáo, Ki-tô giáo, Phật Giáo.

Câu 17: Mục đích thâm độc mà chính quyền đô hộ mở trường dạy học chữ Hán ở nước ta là?

A.Tạo ra lớp người phục vụ cho sự thống trị của người Hán.

B. Bắt dân ta học chữ Hán để quên đi tiếng mẹ đẻ của mình.

C. Đồng hóa dân tộc ta.

D. Tuyên truyền tôn giáo, luật lệ, phong tục, tập quán của người Hán.

Câu 18: Nhà Ngô cử ai sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng?

A. Tích Quang.

B. Nhâm Diên.

C. Lục Dận.

D. Sĩ Nhiếp.

Câu 19: Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán đã

A. vẫn giữ nguyên châu Giao.

B. sáp nhập châu Giao vào lãnh thổ châu khác.

C. tách riêng  u Lạc ra để cai quản.

D. gộp thêm 3 tỉnh Trung Quốc vào châu Giao

Câu 20: Tầng lớp nào trong xã hội sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh giành lại độc lập?

A. Hào trưởng.

B. Nông dân công xã.

C. Nông dân lệ thuộc.

D. Nô tỳ.

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Điểm

C

D

B

D

C

A

A

B

C

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Điểm

B

B

A

A

A

C

C

C

A

A

 

 

 

Leave a Comment