Giáo án bài Nước Đại Việt thời LÊ SƠ ( 1428-1527) thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 5 Nước  Đại Việt thời  LÊ SƠ ( 1428-1527) I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QU N SỰ, PHÁP LUẬT I. MỤC ĐÍCH: 1. Kiến thức: – Trình …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

5 Nước  Đại Việt thời  LÊ SƠ ( 1428-1527)

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QU N SỰ, PHÁP LUẬT

I. MỤC ĐÍCH:

1. Kiến thức:

– Trình bày được bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quân đội thời Lê, những điểm chính của bộ luật Hồng Đức.

-So sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê sơ, nhà nước tập quyền tương đối hoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỉ cương, trật tự xã hội.

2. Năng lực:

– Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề

– Phát triển khả năng đánh giá tình hình phát triển về chính trị, quân sự, pháp luật ở một thời kì lịch sử (Lê sơ).

3. Phẩm chất: Giáo dục cho HS niềm tự hào về thời thịnh trị của đất nước, có ý thức bảo vệ Tổ quốc.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

– GV: Tài liệu: SGK, SGV, Tư liệu lịch sử 7. Đồ dùng dạy học: Sơ đồ tổ chức chính quyền thời Lê sơ. Lược đồ hành chính nước Đại Việt thời Lê sơ.

– HS: SGK, sách bài tập (hoặc sách thực hành).

III. TIẾN TRÌNH DẠY -HỌC:

A.HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về những việc làm của Lê Lợi để xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng hoàn thiện

b.Nội dung : HS dưới sự hướng dẫn của GV để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm: biết được sơ lược về những việc làm để xây dựng bộ máy chính quyền, quân đội ….

d. Tổ chức thực hiên:

 Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi biên giới, Lê Lợi lên ngôi vua (Lê Thái Tổ). Nhà Lê bắt tay ngay vào việc tổ chức lại bộ máy chính quyền, xây dựng quân đội, luật pháp nhằm ổn định tình hình xã hội, phát triển kinh tế.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a)Mục tiêu: HS ghi nhớ, trình bày những nét cơ bản về tình hình chính trị,quân sự,pháp luật thời Lê sơ

b) Nội dung : Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận cặp đôi, nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm

+ Thời Lê sơ,nhà nước quân chủ trung ương tập quyền được củng cố vững mạnh,quân đội hùng mạnh,có tổ chức chặt chẽ,được huấn luyện thường xuyên.

+ Pháp luật có những điều khoản tiến bộ,đã quan tâm, bảo vệ phần nào quyền lợi cho dân chúng.

d. Tổ chức thực hiên:

Hoạt động dạy – học

Kiến thức cần đạt

Mục 1:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

 Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình, hãy:

Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời  vua Lê Thánh Tông và nêu nhận xét

Cho biết những cải cách của vua Lê Thánh Tông nhằm mục đích gì

Dựa vào lược đồ, kể tên 13 đạo thừa tuyên dưới thời Lê sơ

Bước 2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm

– Hs tình bày kết quả.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của hs.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Thảo luận: So sánh tổ chức nhà nước thời Lê với thời Trần, nhiều người cho rằng tổ chức nhà nước thời Lê sơ tập quyền hơn (Tập quyền là sự thống nhất tập trung quyền hành vào triều đình trung ương),

Leave a Comment