Giáo án bài Nước Đại Việt thời LÊ SƠ ( 1428-1527) (Tiếp theo) thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 6 Nước  Đại Việt  thời LÊ SƠ ( 1428-1527) (Tiếp theo) TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI I. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: HS trình …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

6 Nước  Đại Việt  thời LÊ SƠ ( 1428-1527) (Tiếp theo)

TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI

I. YÊU CẦU:

1. Kiến thức: HS trình bày được

– Sau khi nhanh chóng khôi phục sản xuất, thời Lê sơ nền kinh tế phát triển về mọi mặt. –

– Sự phân chia xã hội thành 2 giai cấp chính: địa chủ phong kiến và nông dân.

– Đời sống các tầng lớp khác ổn định.

2. Năng lực:

 – Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

 – Bồi dưỡng khả năng phân tích tình hình kinh tế-xã hội theo các tiêu chí cụ thể để từ đó rút ra nhận xét chung

3. Phẩm chất:

– Giáo dục ý thức tự hào về thời kì thịnh trị của đất nước.

– Ý thức tự học tự vươn lên

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

– GV: Tài liệu: SGK, SGV, Tư liệu lịch sử 7. Đồ dùng dạy học: Sơ đồ các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thời Lê sơ, tư liệu phản ánh sự phát triển kinh tế-xã hội thời Lê sơ.

– HS: SGK, sách bài tập (hoặc sách thực hành).

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: HS nhớ lại kiến thức tiết trước để làm nền vào tiết sau

b) Nội dung: Kiểm tra bài cũ

c) Sản phẩm : Vẽ được sơ đồ và trình bày được bộ máy chính quyền, tổ chức quân đội pháp luật thời Lê Sơ

d) Tổ chức thực hiện

  Kiểm tra bài cũ:

Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ?

Tổ chức quân đội và luật pháp của nhà Lê ra sao?

– Song song với việc xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước, nhà Lê có nhiều biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế. Nền kinh tế và xã hội thời Lê sơ có điểm gì mới?

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a) Mục tiêu: HS ghi nhớ và trình bày được những thay đổi về tình hình kinh tế – xã hội thời Lê Sơ

b) Nội dung: Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận cặp đôi, nhóm thực hiện bảng thống kê các lĩn vực thể hiện nền kinh tế – xã hội nước ta thời Lê Sơ

c) Sản phẩm: hoàn thành bảng thể hiện sự phát triển về các lĩnh vực trong kinh tế, xác định được sơ đồ xã hội thời Lê Sơ

 d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động dạy – học

Kiến thức cần đạt

1.Kinh tế 15 p

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

– Yêu cầu hs đọc thông tin sgk hãy: Hoàn thành bảng( vào vở) về tình hình kinh tế dưới thời Lê sơ theo yêu cầu:

Lĩnh vực

Tình hình phát triển

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp

 Thương nghiệp

Bước 2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

-Các ngành nông nghiệp, tcn, thương nghiệp như thế nào? Nhà nước đã có những biện pháp nào để phát triền?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Hs trình bày kết quả.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của hs.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành

1.Kinh tế:

lĩnh vực

Tình hình phát triển

Nông nghiệp

-Nhà Lê cho lính về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh, thay nhau về quê sản xuất

-Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng; đặt một số chức quan chuyên chăm lo sản xuất nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đẽ sứ, Đồn điền sứ…

-Thi hành chính sách quản điền, cấm giết trâu, bò và bắt dân đi phu trong mùa gặt cấy

Thủ công nghiệp

-Có nhiều làng nghề nổi tiếng(bát tràng,chu đậu,..), còn phường thủ công có: dệt Nghi tàm(Thăng Long), giấy Yên Bái,…. Cục Bách Tác: phụ trách đồ dùng cho nhà vua( vũ khí, đóng thuyền,…)

Thương nghiệp

-Khuyến khích lập chợ mới, họp chợ.

-Duy trì và kiểm soát buôn bán vs nước ngoài ở các cửa khẩu lớn

Sơ đồ giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

Hoạt động 2(15’)

Tìm hiểu tình hình xã hội thời Lê sơ

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

– Yêu cầu hs : Quan sát sơ đồ, qua tìm hiểu SGK em hãy cho biết xã hội thời Lê có những tầng lớp, giai cấp nào?

?Quyền lợi, địa vị của các giai cấp, tầng lớp như thế nào?

? So với thời Trần có gì giống và khác?

?Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà Lê sơ?

Bước 2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở nếu cần

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Hs trình bày kết quả.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của hs.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành

2.Xã hội:

 – Phân hóa thành 2 giai cấp chính:

+ Thống trị:         Vua, quan, địa chủ.

+ Bị trị: Nông dân, thợ thủ công, thương nhân.

+ Nô tì: Giảm.

HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10')

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về những nét chính tình hình kinh tế, xã hội thời Lê Sơ

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

     d. Tổ chức thực hiên:

Hãy trình bày những nét chính về tình hình kính tế thời Lê sơ.

Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?

                              HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm: bài tập nhóm

d) Tổ chức thực hiên:

Giáo viên ra bài tập các nhóm thảo luận

So sánh kinh tế thời Lê sơ với Lý Trần

Dự kiến sản phẩm

Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý – Trần?

a/ Nông nghiệp

_ giống nhau: nông nghiệp phát triển, nhà nước quan tâm mở rộng diện tích đất trồng, xây dựng hệ thống đê điều kiên cố.

_ khác nhau: + Thời Lí, Trần: ruộng đất công chiếm ưu thế + Thời Lê sơ: ruộng đất tư ngày càng nhiều

 b/ Thủ công nghiệp

 _ giống nhau: nhiều ngành nghề thủ công phát triển

_ khác nhau: Thời Lê sơ có xưởng thủ công của nhà nước( cục bách tác )

c/ Thương nghiệp

_ giống nhau: cả nội thương và ngoại thương đều phát triển

 _ khác nhau: Thời Lê sơ càng có nhiều chợ, vua khuyến kích phát triển thương

GV  nhận xét đánh giá các sản phẩ của các nóm

Leave a Comment