Giáo án bài nuôi dưỡng quan hệ gia đình môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chủ đè 4: nuôi dưỡng quan hệ gia đình I. Mục tiêu 1.         Kiến thức Sau chủ đề này, HS cần: –           Thê hiện được sự …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chủ đè 4: nuôi dưỡng quan hệ gia đình

I. Mục tiêu

1.         Kiến thức

Sau chủ đề này, HS cần:

–           Thê hiện được sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình bằng lời nói và hành động cụ thê.

–           Thê hiện được sự chủ động, tự giác thực hiện một số công việc trong gia đình.

–           Tham gia giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình.

2.         Năng lục:

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

–           Năng lực riêng:

+ Thế hiện được sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình bằng lời nói và hành động cụ thê.

+ Thế hiện được sự chủ động, tự giác thực hiện một số công việc trong gia đình.

+ Tham gia giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình.

3.         Pham chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.         Chuẩn bị của GV:

–           Dặn HS đọc trước SGK và thực biện nội dung từ đầu đến hết nhiệm vụ 2 (nếu có SBT thì làm trong SBT).

–           Bài hát/ nhạc về chủ để gia đình.

–           Bông hoa.

2.         Chuẩn bị của HS:

–           Đồ dùng học tập

–           Lập sơ đồ gia đình bên nội, bên ngoại của mình; ảnh gia đình của mình.

–           Trao đổi với bố mẹ đế biết được những khó khăn gia đình đã gặp.

–           Vẽ và trưng bày tranh về gia đình mơ ước (nhiệm vụ 8);

–           Thẻ màu.

–           Làm các việc quan tâm đến sở thích người thân (nhiệm vụ 5).

–           Chọn và thực hiện 2-3 tạo không khí gia đình vui vẻ (nhiệm vụ 7).

111.    TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Leave a Comment