Giáo án bài ôn luyện môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ôn luyện trong tuần 10 (t.1)        I. Mục tiêu:        1. Năng lực: – Ôn thực hiện được các phép tính cộng từ phạm vi …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ôn luyện trong tuần 10 (t.1)

       I. Mục tiêu:

       1. Năng lực:

– Ôn thực hiện được các phép tính cộng từ phạm vi 3 đến phạm vi 6

– Biết quan sát tranh và viết phép tính tương ứng

– Biết tìm thành phần chưa biết trong một phép cộng

– Vận dụng vào thực tiễn.

      2. Phẩm chất: Yêu thích môn học

       II. Chuẩn bị: Bảng con, que tính, VBT, Bộ đồ dùng toán 1.

       III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

– Cho cả lớp chơi trò chơi Bắn tên (hỏi về cấu tạo số)

– Ghi bảng: Ôn Phép cộng trong phạm vi 10

Bài 1/52: Số?

– Thực hiện phép tính bằng miệng theo từng dãy trong bài tập số 1.

– Viết kết quả bài tập vào vở bài tập

– Quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

Bài 2/52: Số?

– Yêu cầu  làm vào bảng con

1+2=   1+3=   1+4=

2+1=   3+1=   4+1=

H: Phép tính 1+2 và 2+ 1 có gì đặc biệt?

-Trong phép cộng vị trí các số có thể thay đổi nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Bài 3/52: Viết số thích hợp  vào ô trống – HD làm bài tập

+ Muốn biết có bao nhiêu con gấu ta làm phép tính gì?

+ Yêu cầu  nêu phép tính tương ứng với hình vẽ.

+ Viết kết quả vào vở BT

Bài 4/53: Số?  (theo mẫu )

– Cho  nhắc lại cấu tạo số của số 6

– Nêu phép tính tương ứng?

– Cho  làm theo nhóm đôi làm phần còn lại:

– Viết phép tính tương ứng

– Mời  lên bảng chia sẻ trước lớp.

– Cùng  nhận xét.

4. Củng cố, dặn dò:

– Nhắc nhở, hoàn thành các bài tập ở VBT.

– Nhận xét tiết học, tuyên dương. 

– Lắng nghe.

– Thực hiện cá nhân

– Nêu yêu cầu đề.

– Chơi trò chơi: Tiếp sức

– Viết vào VBT.

 – Nêu yêu cầu đề.

– Thực hiện bảng con

– Trả lời

– Lắng nghe

 – Nêu yêu cầu đề.

– Nêu miệng

– Nhận xét bạn

– Làm vở

– Nêu yêu cầu đề.

– Lắng nghe.

– Trả lời            

– Làm bài vào vở

Leave a Comment