Giáo án bài ôn luyện trong tuần môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ôn luyện trong tuần(t.1)        I. Mục tiêu        1. Kĩ năng:        – Có biểu tượng ban đầu ( trực quan, tổng thể ) về …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ôn luyện trong tuần(t.1)

       I. Mục tiêu

       1. Kĩ năng:

       – Có biểu tượng ban đầu ( trực quan, tổng thể ) về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

      – Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật , hình vẽ, các đồ dùng học tập.

      – Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho.

     -Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)

      2. Phẩm chất:

        – Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học

       II. Chuẩn bị:   HS: Vở bài tập, bảng con, bút màu.

       III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1.         Khởi động:

– Hát bài

2. Bài cũ:

– HS nêu cấu tạo số bất kì từ 7-10.

– Cho HS đọc xuôi, đọc ngược các số từ 0 đến 10 và từ 10 về 0.

3.Hướng dẫn HS hoàn thành V BT                                                               

Bài 1/41:

-Y/c HS làm việc cá nhân.

-Y/c  HS chia sẻ kết quả.

– Chấm vở, nhận xét, tuyên dương.

Bài 2/41:

–  Đọc yêu cầu của bài.

– Cho HS quan sát các hình vẽ, thảo luận nhóm đôi, làm bài cá nhân.

–  Chấm nhận xét, tuyên dương.

Bài 3/42:

–  Đọc yêu cầu của bài.

– Cho HS làm PBT nhóm đôi.

– Cho HS chia sẻ kết quả .

–  Nhận xét, tuyên dương.

4. Củng cố, dặn dò:

– Kể tên một số đồ vật thực tế ở xung quanh, trong lớp học có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

– Dặn HS ôn lại bài, hoàn thành các bài trong VBT, chuẩn bị bài sau.

– Nhận xét, tuyên dương.    

-Hát bài hát.

– Nêu. VD 7 gồm 3 và 4

– Đọc.

– Nêu lại yêu cầu bài 1.

– Thực hiện.

– Trình bày kết quả.

–  Nêu lại yêu cầu của bài.

–  Thực hiện.

–  Chia sẻ kết quả: (a .10 ; b.7; c.7)

– Nêu lại yêu cầu của bài.

– Cho làm PBT nhóm đôi.

–  Chia sẻ kết quả.

-Lắng nghe và thực hiện.

Leave a Comment