Giáo án bài ôn luyện trong tuần môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ôn luyện trong tuần (t.2)        I. Mục tiêu        1. Kĩ năng:     – Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ôn luyện trong tuần (t.2)

       I. Mục tiêu

       1. Kĩ năng:

    – Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho

    – Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)

        2. Phẩm chất:- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học

        II. Chuẩn bị :

       – HS: Vở bài tập, bảng con, bút màu,…

       III. Các hoạt động dạy học:

            Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Khởi động

– Kể tên một số đồ vật thực tế trong lớp học có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

-Nhận xét, tuyên dương, giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn HS hoàn thành VBT                                                             

Bài 1/43:

– Làm việc cá nhân.

–  Chia sẻ kết quả.

–  Chấm vở, nhận xét, tuyên dương. Bài 2/43: – Đọc yêu cầu của bài.

– Cho HS làm bài cá nhân.

–  Chấm nhận xét, tuyên dương.

Bài 3/44: Đọc yêu cầu của bài.

– Cho HS làm nhóm đôi.

– Cho HS chơi “Tiếp sức” chia sẻ kết quả .

–  Nhận xét, tuyên dương.

Bài 4/43:  Đọc yêu cầu của bài.

– Cho HS làm cá nhân.

– Cho HS chia sẻ kết quả .

– Nhận xét, tuyên dương.

4. Củng cố, dặn dò:

– Đếm xem có bao nhiêu đồ vật thực tế trong lớp học (đồ dùng học tập của em) có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

– Dặn HS ôn lại bài, hoàn thành các bài trong VBT, chuẩn bị bài sau.

– Nhận xét, tuyên dương.    

– Nêu. VD bảng lớp: hình chữ nhật,..

– Lắng nghe và  thực hiện.

– Nêu lại yêu cầu bài 1.

– Thực hiện.

– Trình bày kết quả.

– Nêu lại yêu cầu của bài.

– Thực hiện.

– Chia sẻ kết quả: (6 tam giác; 4 hình vuông)

–  Nêu lại yêu cầu của bài.

– Cho HS làm PBT nhóm đôi.

–  Chơi “Tiếp sức” và chia sẻ kết quả .

– Nêu lại yêu cầu của bài.

– Cho HS làm cá nhân.

– Chia sẻ kết quả .

-Lắng nghe và thực hiện.

Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020

Tiếng Việt:        LUYỆN ĐỌC VÀ VIẾT NỘI DUNG TRONG TUẦN(T.2)

       I. Mục tiêu:

1. Kĩ năng:

      – Giúp  củng cố về đọc viết các vần en, ên, un, in, am, ăm, âm đã học.

      – Ôn đọc, viết các từ ngữ, câu chứa các vần en, ên, un, in, am, ăm, âm đã học.

       2. Phẩm chất:

       – Rèn tính chăm chỉ học tập

      II. Chuẩn bị:

        – Vở, bảng con.

       III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Ôn đọc:

– Ghi bảng.

en, ên, un, in, am, ăm, âm

ngọn nến, đèn pin, cún con

– Nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:

– Hướng dẫn viết bảng con.

– Theo dõi, giúp đỡ

– Hướng dẫn viết vào vở ô ly

en, ên, un, in, am, ăm, âm, len, hên, lùn, tin, cam, nằm, mâm. Mỗi chữ 1 dòng.

– Quan sát, nhắc nhở  viết đúng.

3. Chấm bài:

– Chấm vở của .

– Nhận xét, sửa lỗi cho .

4. Củng cố – dặn dò:

– Hệ thống kiến thức đã học.

– Dặn  luyện viết lại bài ở nhà.

– Chuẩn bị bài sau.  

– Đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

– Viết bảng con: en, ên, un, in

– Viết vở ô ly.

– Nộp vở.

Leave a Comment