Giáo án bài ôn luyện trong tuần môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ôn luyện trong tuần (t.2)        I. Mục tiêu        1. Kĩ năng:     – Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ôn luyện trong tuần (t.2)

       I. Mục tiêu

       1. Kĩ năng:

    – Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho

    – Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)

        2. Phẩm chất:- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh , trong lớp học

        II. Chuẩn bị :

       – HS: Vở bài tập, bảng con, bút màu,…

       III. Các hoạt động dạy học:

            Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

1. Khởi động

– Kể tên một số đồ vật thực tế trong lớp học có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

-Nhận xét, tuyên dương, giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn HS hoàn thành VBT                                                             

Bài 1/43:

– Làm việc cá nhân.

–  Chia sẻ kết quả.

–  Chấm vở, nhận xét, tuyên dương. Bài 2/43: – Đọc yêu cầu của bài.

– Cho HS làm bài cá nhân.

–  Chấm nhận xét, tuyên dương.

Bài 3/44: Đọc yêu cầu của bài.

– Cho HS làm nhóm đôi.

– Cho HS chơi “Tiếp sức” chia sẻ kết quả .

–  Nhận xét, tuyên dương.

Bài 4/43:  Đọc yêu cầu của bài.

– Cho HS làm cá nhân.

– Cho HS chia sẻ kết quả .

– Nhận xét, tuyên dương.

4. Củng cố, dặn dò:

– Đếm xem có bao nhiêu đồ vật thực tế trong lớp học (đồ dùng học tập của em) có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.

– Dặn HS ôn lại bài, hoàn thành các bài trong VBT, chuẩn bị bài sau.

– Nhận xét, tuyên dương.    

– Nêu. VD bảng lớp: hình chữ nhật,..

– Lắng nghe và  thực hiện.

– Nêu lại yêu cầu bài 1.

– Thực hiện.

– Trình bày kết quả.

– Nêu lại yêu cầu của bài.

– Thực hiện.

– Chia sẻ kết quả: (6 tam giác; 4 hình vuông)

–  Nêu lại yêu cầu của bài.

– Cho HS làm PBT nhóm đôi.

–  Chơi “Tiếp sức” và chia sẻ kết quả .

– Nêu lại yêu cầu của bài.

– Cho HS làm cá nhân.

– Chia sẻ kết quả .

-Lắng nghe và thực hiện.

Leave a Comment