Giáo án bài ôn luyện tuần 1 môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Luyện tiếng việt:  ôn luyện tuần 1 – tiết 1  i. Mục tiêu Sau bài học, HS sẽ: Giúp HS: –           Bước đầu biết yêu cẩu …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Luyện tiếng việt:  ôn luyện tuần 1 – tiết 1

 i. Mục tiêu

Sau bài học, HS sẽ:

Giúp HS:

–           Bước đầu biết yêu cẩu đạt được trong học tập TV 1.

–           Giới thiệu các hoạt động chính khi học môn TV lớp 1.

–           Làm quen với đồ dùng học tập của môn TV lớp 1

II . Chuẩn bị:

–           GV: Sách TV 1

–           HS: Sách HS, bộ đồ dùng học tập 1

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV    Hoạt động của HS

1.         Khởi động:

–           Hát tập thể    

–           HS hát

2.         GV hướng dẫn HS sử dụng sách TV 1

– GV cho HS xem sách TV 1.

–           GV giới thiệu ngắn gọn về sách, từ bìa 1 đến Tiết học đẩu tiên.

–           Sau “Tiết học đẩu tiên”, mỗi tiết học sẽ gồm 2 trang. GV giải thích cho HS cách thiết kế bài học thường sẽ gồm 4 phẩn “Đọc”, “Viết”, “Nói” và “Luyện tập”.

–           GV cho HS thực hành gấp sách, mở sách và đặc biệt là hướng dẫn HS giữ gìn sách.           

–           HS xem sách TV 1

–           HS quan sát qua màn hình

–           HS lắng nghe, kết hợp nhìn sách

–           HS thực hành gấp, mở sách.

3.         GV giới thiệu nhóm nhân vật chính của sách TV 1

GV cho HS mở đến bài đầu tiên và giới thiệu vê các nhân vật Nam , Hà. Các nhân vật này sẽ đồng hành cùng các em trong suốt 5 năm tiểu học. Ngoài ra sẽ có nhiều nhân vật khác cùng tham gia với nhóm bạn.           

4.         GV hướng dẫn HS làm quen với một số hoạt động học tập Toán ở lớp 1

GV gợi ý HS quan sát từng tranh về hoạt động của các bạn nhỏ. Từ đó giới thiệu những yêu cầu cơ bản và trọng tâm của TV 1 như:

–           Đọc

–           Viết

–           Nói

–           Luyện Tập.   

–           HS quan sát tranh về hđ của bạn nhỏ

–           HS lắng nghe

5.         GV giới thiệu bộ đồ dùng học TV 1 của HS

–           Cho HS mở bộ đồ dùng học TV 1.

–           GV giới thiệu từng đồ dùng cho HS, nêu tên gọi, giới thiệu tính năng cơ bản để HS làm quen. Tuy nhiên chưa cần yêu cầu HS ghi nhớ.        

–           HS thực hành

6.         Củng cố:

–           GV nhận xét, tuyên  dương lớp.

–           Nêu được tầm qua trọng của việc sử dụng sách báo củ 

–           HS lắng nghe

 

Leave a Comment