Giáo án bài ôn luyện tuần 1 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Luyện toán:   ôn luyện tuần 1 – tiết 2 I. Mục tiêu: giúp hs  1. Phát triển các kiến thức. –           Nhận biết được các …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Luyện toán:   ôn luyện tuần 1 – tiết 2

I. Mục tiêu: giúp hs

 1. Phát triển các kiến thức.

–           Nhận biết được các só từ 0 đến 5.

–           Đọc, đếm và viết được các số từ 0 đến 5.

–           Sắp xếp được các số từ 0 đến 5.

–           Vận dụng vào thực tiễn.

2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất.

     – Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

II. CHUẨN BỊ:

–           GV: Tranh, ảnh/ 4,5; bảng phụ, phiếu BT.

–           HS: Bảng con, que tính, VBT, Bộ đồ dùng toán 1.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

KHỞI ĐỘNG: 2’

– GV cùng cả lớp hát bài hát: Tập đếm.

– GV giảng giải, dẫn dắt vào bài học.

– Ghi bảng: Các số 0,1,2,3,4,5.      

LUYỆN TẬP:30’

Bài 1/4: Viết số. HTChậm

– GV nêu yêu cầu đề.

* Nhận biết các số: 1,2,3,4,5.

– GV yêu cầu HS lấy ra 1,2,3,4,5 que tính rồi đếm số que tính lấy ra.

* Viết các số: 1,2,3,4,5.

– GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết lần lượt các số.

– Cho HS viết vào bảng con.

– Y/C HS viết vào VBT.

– GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em.

Bài 2/4: Khoanh vào số thích hợp ( theo mẫu). HTChậm

– GV nêu yêu cầu của bài.

– GV hỏi: Trong BT2 có tất cả mấy bức tranh?

– GV hỏi về nội dung các bức tranh:

+ Bức tranh 1 vẽ mấy quả cam?

– Vậy ta cần khoanh vào số mấy?

– GV cho HS làm phần còn lại.

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

– GV cùng HS nhận xét.

Bài 3/5: Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu) HTC

–  GV nêu yêu cầu của bài.

– GV hỏi về nội dung các bức tranh:

–  Bức tranh 1: Trong chiếc cốc có mấy bàn chải?

– Vậy ta cần điền vào ô trống số mấy?

– GV cho HS làm theo nhóm đôi làm phần còn lại.

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

– GV cùng HS nhận xét.

Bài 4/5: Nối con bướm với cánh hoa thích hợp (theo mẫu).

– GV nêu yêu cầu của bài.

– GV yêu cầu HS đếm số lượng các chấm tròn xuất hiện trên mỗi con bướm.

– GV hướng dẫn HS mối quan hệ giữa số chấm tròn trên mỗi con bướm  và số trên mỗi cánh hoa.

– Tùy theo mức độ tiếp thu của HS mà GV có thể yêu cấu HS làm luôn bài tập hoặc cùng HS làm ví dụ trước.

– GV mời HS lên bảng chia sẻ

– GV cùng HS nhận xét.      

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện cá nhân lấy ra 1,2,3,4,5 que tính rồi đếm: 1,2,3,4,5.

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện vào bảng con.

– HS viết vào VBT.

– HS lắng nghe.

– 5 bức tranh.

– 3 quả cam.

– số 3.

–  Làm vào vở BT.

– HS nêu miệng

– HS nhận xét bạn

– HS lắng nghe.

– 2 bàn chải.

– số 2.

– Hai bạn cùng bàn hỏi đáp nhau về từng hình.

+ H2: 4 bàn chải.

+ H3: 5 bàn chải.

+ H4:3 bàn chải.

+ H5:1 bàn chải.

+ H6: 0 bàn chải.

– HS nhắc lại y/c của bài.

– HS quan sát đếm.

– HS phát hiện quy luật: Số trên mỗi cánh hoa chính là số chấm tròn trên mỗi con bướm  .

– HS làm bài

– HS nêu miệng

– HS nhận xét bạn

VẬN DỤNG: 3’

4. Củng cố, dặn dò:

– Cho HS đọc, viết các số từ 0 đến 5 vào bảng con.

– Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.

– Nhận xét tiết học, tuyên dương.

Leave a Comment