Giáo án bài ôn luyện tuần 6 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ôn luyện tuần 6 (tiết 3) I. Mục tiêu: giúp  củng cố hình thành: 1. Kiến thức – Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ôn luyện tuần 6 (tiết 3)

I. Mục tiêu: giúp  củng cố hình thành:

1. Kiến thức

– Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 10.

– So sánh và sắp xếp được các số trong phạm vi 10.

– Gộp và tách được số trong phạm vi 10.

2. Phát triển các năng lực, phẩm chất

– Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm sự tươn đồng.

II. Chuẩn bị

– GV: vở BT toán, tranh minh họa

– HS: vở BT toán, bộ đồ dung học toán, bút

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV    Hoạt động của  HS 

Khởi động

– Tổ chức cho  hát bài: Xòe bàn tay đếm ngón tay

–  Nhận xét, dẫn dắt giới thiệu bài.            – Hát

Luyện tập

*Bài 1: >, <, =

–  Nêu yêu cầu bài.

–  Nêu lại cách so sánh hai số trong phạm vi 10.

–  Hướng dẫn  làm bài

–  Cùng lớp nhận xét,  chốt đáp án

*Bài 2:

–  nêu yêu cầu bài

a)  yêu cầu  đếm số thỏ và số cà rốt .

– Vậy số cà rốt và số thỏ như thế nào?

– Số cà rốt có đủ cho thỏ ăn không?

– Vậy chúng ta chọn đáp án nào?

b) Tương tự như phần a

– chốt đáp án: B. Không đủ.

*) Bài 3:

–  nêu yêu hướng dẫn  làm theo nhóm

– chia nhóm:

a)Tô màu vào bông hoa nhiều cánh nhất

b)Khoanh vào chứ cái trước câu trả lời đúng: Cành nào ít quả nhất?

–  nhận xét, tuyên dương.

*)Bài 4:

– nêu yêu cầu bài, yêu cầu  đếm số hoa và số lá ở cả 4 cây rồi tô màu vào cay có 4 bông hoa và 6 chiếc lá.

– gọi một số cặp mang bài lên nhận xét

–  chốt bài:Cây số 4 

– Nghe

-Nghe để nhớ cách so sánh

– Làm bài cá nhân và lên bảng làm

–  Nghe và chữa bài.

– lắng nghe để nắm yêu càu bài

–  đếm: có 4 con thỏ và 4 củ cà rốt.

-Bằng nhau

– Có

– Đáp án : A. đủ

– Có 6 con thỏ và 4 củ cà rốt

– Vậy số cà rốt không đủ cho thỏ ăn

– chia nhóm 4

– làm bài theo nhóm

–  đém số cánh hoa ở mỗi bông rồi tô: Bông sô 2

– đếm số quả ở 3 cành rồi chọn đáp án đúng: B

– nghe  nêu yêu cầu.

–  đếm số bông hoa và số chiếc lá ở các cây và tô màu theo cặp

Củng cố

– nhận xét tiết học

-Dặn  về xem lại bài và chuẩn bì cho tiết học tiếp theo

Leave a Comment