Giáo án bài ôn luyện tuần 6 môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ôn luyện tuần 6 (tiết 4) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức – Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 10. – So sánh và …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ôn luyện tuần 6 (tiết 4)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

– Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 10.

– So sánh và sắp xếp được các số trong phạm vi 10.

– Gộp và tách được số trong phạm vi 10.

2. Phát triển các năng lực, phẩm chất

– Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm sự tươn đồng.

II. Chuẩn bị:

– GV: vở BT toán, tranh minh họa, bảng phụ

– HS: vở BT toán, bộ đồ dung học toán, bút, sáp màu

III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của gv     Hoạt động của HS

Khởi động

– tổ chức cho  chơi trò chơi: Ai nhanh, ai đúng

–  nhận xét, dẫn dắt giới thiệu bài. – chơi.

Luyện tập

*Bài 1:

–  nêu yêu cầu bài.

a)  hướng dẫn  cách đếm số táo để tô màu

–  gọi 1  lên tô trên bảng phụ lớp

–  cùng lớp nhận xét, chữa bài:

      Tô 4 táo màu, 2 táo màu đỏ

b)  hướng dẫn  cách đếm số táo để tô màu

–  gọi 1  lên tô trên bảng phụ lớp

–  cùng lớp chữa bài.

    Tô 2 táo màu xanh, 4 táo màu đỏ.

c)  hướng dẫn  cách đếm số táo để tô màu

–  gọi 1  lên tô trên bảng phụ lớp

–  cùng lớp nhận xét,  chốt đáp án đúng : Tô 3 táo màu xanh, 3 táo màu đỏ.

*Bài 2:

–  nêu yêu cầu bài

–  HD mẫu: bên trái có xúc xắc có 1 chấm, bên phải xúc xắc có 2 chấm. Tổng là 3 chấm nên điền số 3 vào ô trống

–  cho  làm theo cặp

– cùng lớp chữa bài.

+Các số cần điền: 8; 10; 7; 9; 8

*) Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

–  nêu yêu hướng dẫn  làm theo nhóm

– chia nhóm: 4 và phát phiếu cho các nhóm

–  nhận xét, tuyên dương, chữa bài:

*)Bài 4:

– tổ chức cho  chơi trò chơi: “Tiếp sức”.

–  nêu luật chơi.

– tổ chức cho  chơi

– nhận xét tuyên dương đội thắng 

– nghe

– lấy sáp màu để tô

– làm bài cá nhân và lên bảng làm

–  lên tô sao cho số táo xanh nhiều hơn số táo đỏ.

– lấy sáp màu để tô

– làm bài cá nhân và lên bảng làm

–  lên tô sao cho số táo xanh ít hơn số táo đỏ.

– lấy sáp màu để tô

– làm bài cá nhân và lên bảng làm

–  lên tô sao cho số táo xanh bằng số táo đỏ.

– lắng nghe để nắm yêu càu bài

–  theo dõi

–  làm bài theo nhóm đôi

–  lên bảng làm

– chia nhóm

– làm bài theo nhóm

– Đại diện nhóm trình bày bài

– Lớp bổ sung

–  chơi theo HD của gv

Củng cố

– nhận xét tiết học

-Dặn  về xem lại bài và chuẩn bì cho tiết học tiếp theo

Leave a Comment