Giáo án bài ôn tập các số đến 100 môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài: ôn tập các số đến 100 I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ năng – Nắm chắc cách …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài: ôn tập các số đến 100

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng

– Nắm chắc cách so sánh các số có hai chữ số

– Biết ước lượng được đồ vật theo nhóm chục. 

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực:

– Thông qua hoạt động ước lượng số đồ vật theo nhóm chục, HS bước đầu làm quen với thao tác ước lượng rồi đếm để kiểm tra, qua đó hình thành năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất:Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, thẻ Đ/S…..

2. Học sinh: SHS, vở ô li, VBT, nháp …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TG       ND các hoạt động dạy học            Hoạt động của GV              Hoạt động của HS

5’        A. Khởi động – KTBC

Mục tiêu:

Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi, kiểm tra lại bảng số đã học    – GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm

– Đếm các số từ 46 đến 63

– Nêu các số tròn chục?

– GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)  – HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.

– Hs trả lời

25’      B. Hoạt dộng thực hành, luyện tập

Bài 3: Câu nào đúng, câu nào sai?

Mục tiêu: Ôn tập, củng cố cách so sánh các số có hai chữ số.

– GV ghi bài 3, HD HS xác định yêu cầu bài.

– Gv chiếu slide

– GV chữa bài bằng hình thức giơ thẻ Đ/S

* hs thảo luận và chia sẻ ý kiến về cách so sánh hai số:

+ Muốn so sánh các số có hai chữ số ta làm như thế nào?

+ Ngoài cách so sánh trên ta còn cách nào nữa ?

+ yêu cầu hs so sánh cụ thể trên  phép tính b, rồi kết luận đ hay s

+ Hiện kết quả đáp án trên slide

*Câu hỏi phát triển năng lực:

+ Trong các số đã cho, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

– GV nhận xét, chốt ý: Khi so sánh các số có hai chữ số, ta so sánh chữ số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.          – Đọc và xác định yêu cầu bài.

– làm VBT

– Quan sát  bài chữa và nêu ý kiến:

* các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến

+ số nào đếm trước thì bé hơn

+ ta so sánh số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị.

+ hs nêu

+ Hs trả lời

+ hs lắng nghe

            .  C. Hoạt dộng vận dụng

Bài4:Ước lượng theo nhóm chục?

Mục tiêu: Biết ước lượng được số đồ vật theo nhóm chục..

b.Trả lời các câu hỏi ?         – GV cho HS đọc yêu cầu bài 4.

– Gv bật slide hình mẫu

– Ước lượng theo nhóm chục:

+ hai bạn nhỏ trong tranh ước lượng số lượng quyển sách bằng cách nào?

+ từ ngữ nào được hai bạn sử dụng khi ước lượng?

-Nhắm mắt lại tưởng tượng trong đầu: Nếu cô có 1 chục quyển sách Toán, cô xếp chồng lên nhau thì chồng sách đó cao bằng chừng nào? Tương tự với 2,3 chục quyển sách.

– yêu cầu hs đếm để kiểm tra lại kết quả sau khi ước lượng ( đếm theo chục sau khi san thành các chồng 1 chục quyển sách )

– Đối chiếu số lượng ước lượng ban đầu: nêu kết quả có 43 quyển sách.

– Gv chiếu slide

– Hs thực hiện các yêu cầu ở câu a, b: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi ước lượng số con trong hình và kiểm tra bằng cách đếm lại:

+ ước lượng số con kiến ( trong hình vẽ ) theo nhóm chục ( nhóm mẫu được chọn là số kiến trong một hàng)

+ đếm để kiểm tra số lượng và đối chiếu vơi sước lương ban dầu

– GV nhận xét, chốt ý: Cách ước lượng theo nhóm chục:

+ Chọn nhóm mẫu có số lượng khoảng 1 chục

+ Ước lượng theo số lượng nhóm mẫu vì trong cuộc sống không phải lúc nào ta cũng có thể đếm được chính xác số lượng của nhóm vật, vì vậy việc ước lượng để biết số lượng gần đúng là rất cần thiết.         +  hs đọc

+ cả lớp quan sát

+ hs trả lời con số ước lượng theo quan sát bằng mắt

+ 10 quyển sách / 1 chục quyển sách

+ hs làm động tác giơ 2 tay để mô tả

– hs phân tích mẫu để nhận biết các thao tác ước lượng:

+ ước lượng theo nhóm chục:bạn gái ước lượng mỗi chồng sách có khoảng 1 chục quyển sách. Có 4 chồng sách, vì vậy có khoảng 4 chục quyển sách

+ hs đếm

+ hs trả lời số lượng sách có sau khi đếm.

+ trả lời theo ước lượng qua quan sát hình vẽ

+ hs đếm và đối chiếu

+ hs lắng nghe

5’        D. Củng cố – Dặn dò            -Trò chơi: “ Ai tinh mắt hơn” cho hs ước lượng nhóm đồ vật qua hình vẽ chiếu trên slide ( 2-3 hình vẽ )

– GV nêu lại nội dung bài.

– Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.            – Hs nào giơ tay nhanh nhất ưu tiên gọi chơi

– Hs nhận xét kết quả bạn chơi

Leave a Comment