Giáo án bài Ôn tập chương 6 thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 53 Ôn tập chương 6 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Giúp HS hệ thống toàn bộ kiến thức đã học trong chương 6      …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

53 Ôn tập chương 6

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

– Giúp HS hệ thống toàn bộ kiến thức đã học trong chương 6

     2. Năng lực

                                Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên:

– Giáo án, Tranh ảnh liên quan

2. Học sinh:

– Hệ thống kiến thức chương ĐVCXS

III. TIẾN TRÌNH:

1. Kiểm tra. (không)

2. Bài mới.

HOẠT ĐÔNG CỦA GV     HOẠT ĐỘNG CỦA HS      NỘI DUNG

Hoạt động 1: HDHS tìm hiểu cấu tạo chung của ngành ĐVCXS. (15’)

– Yêu cầu HS tìm hiểu cấu tạo chung của ngành ĐVCXS.

– Ngành ĐVCXS có những đặc điểm cấu tạo  gì chung?    

– Tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi.

– Trả lời – NXBS  1. Cấu tạo chung của ngành ĐVCXS.

– Đặc điểm cấu tạo chung của  ngành ĐVCXS  là có bộ xương trong giúp nâng đỡ và bảo vệ các nội quan trong đó có cột sống (chữa tuỷ sống).

Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu đặc điểm chung của nghành ĐVCXS. (15’)

– Yêu cầu HS đọc bài và hệ thống kiến thức về đặc điểm chung của nghành ĐVCXS.

+ Nêu đặc điểm chung cơ bản nhất của ngành ĐVCXS?  

– HS thực hiện theo yêu cầu.

– Trả lời câu hỏi  NXBS  2. Đặc điểm chung của nghành động có xương sống.

– Ngành ĐVCXS bao gồm các lớp Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú (lớp có Vú). ĐVCXS có bộ xương trong, trong đó có cột sống (chữa tuỷ sống).

Cột sống là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nganh ĐVCXS với các ngành ĐV khác

Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu sự tiến hoá của ngành ĐVCXS. (10’)

– Yêu cầu HS tìm hiểu SGK trả lời câu hỏi.

– Nêu sự tiến hoá của ngành ĐVCXS từ lớp Cá đến lớp Thú ?        

– Tìm hiểu thông tin SGK.

Trả lời câu hỏi  NXBS     3. Sự tiến hoá của ngành ĐVCXS.

– Mỗi lớp có sự phát triển khác nhau, Lớp sau phát triển hơn lớp trước.

3. Củng cố: (3’)

– Nêu những nét chung nhất của ngành ĐVCXS (từ lớp Chim đến Lớp Thú)?

4. Dặn dò: (1’)

– Về học bài và làm trước các bài tập chuẩn bị cho tiết sau làm bài tập chương VI.

5. Đánh giá, điều chỉnh sau tiết dạy:

Leave a Comment