Giáo án bài Ôn tập chương III thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 4 ÔN TẬP CHƯƠNG III I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Khắc sâu những kiến thức cơ bản sau               – Ghi nhớ khái quát ách …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

4 ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Khắc sâu những kiến thức cơ bản sau

              – Ghi nhớ khái quát ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta

                – Cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống ách Bắc thuộc.

                – Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá.

2. Năng lực

         – Bồi dưỡng kỹ năng thống kê các sự kiện theo thời gian…

         –  Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề

 3. Phẩm chất: Yêu hòa bình, ghét chiến tranh, có ý thức vươn lên, tự chủ, tự tin

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU           

1. Chuẩn bị của giáo viên

                        – Giáo án word và Powerpoint, hệ thống câu hỏi bài tập…

                – Bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kì Bắc thuộc, tư liệu liên quan…

2. Chuẩn bị của học sinh

– Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Bài soạn các câu hỏi….

  III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. Hoạt động khởi động  (4 phút)

a, Mục tiêu:  Tạo tâm thế, ý thức học tập, gây hứng thú để học sinh vào bài

b.Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c) Sản phẩm học tập:

d) Tổ chức thực hiện:

– Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh về đền thờ của các vị tướng và các anh hùng dân tộc thời Bắc thuộc.

GV nêu câu hỏi HS trả lời: ? Em có suy nghĩ gì khi xem các bức tranh này?

– Dự kiến sản phẩm: HS trả lời:

Giáo viên nhận xét hướng HS vào bài mới:

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hoạt động 1: 1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta     (11 phút)

a) Mục tiêu: Ghi nhớ khái quát ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta

 b) Nội dung : Nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh, lược đồ suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm học tập: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc câu hỏi SGK mục 1. Thảo luận nhóm cặp đôi

? Tại sao gọi lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến TK X là thời kì Bắc thuộc?

? Tên gọi nước ta qua từng giai đoạn bị đô hộ?

? Chính sách cai trị như thế nào? Thâm hiểm nhất là gì?

? Nhân dân ta làm gì để chống lại chính sách đồng hoá dân tộc ?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở (các câu hỏi này có thể gợi ý trong phần trình bày của các nhóm)

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Các nhóm trình bày, phản biện.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho HS.

   – Lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến TK X là thời kì Bắc thuộc, vì thời gian này nước ta liên tục bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ và thống trị nên gọi là thời kỳ Bắc thuộc.

Thời gian

Tên nước

Đơn vị hành chính

Năm 179 TCN

Nam Việt

Triệu Đà chia  u Lạc thành hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân

Năm 111 TCN

hâu Giao

Nhà Hán chia  u Lạc thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam

Đầu thế kỷ III

Giao Châu

Nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (Trung Quốc) và Giao Châu (Au Lạc cũ)

Đầu thế kỷ VI

Giao Châu

Nhà Lương chia  u Lạc thành 6 châu

679 – thế kỷ X

An Nam đô hộ phủ

Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ và chia Giao Châu thành 12 châu.

– Chính sách cai trị: Vô cùng thâm độc và tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt. Đặc biệt chính sách thâm hiểm nhất là chúng muốn đồng hoá dân tộc ta.

2. Hoạt động 2:  Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời kì Bắc thuộc.

a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ được các cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống ách Bắc thuộc.

 b) Nội dung: Nghiên cứu sách giáo khoa và vở ghi suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: hoàn thành bảng thống kê

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung kiến thức cần đạt

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc câu hỏi SGK mục 2.  Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kỳ Bắc thuộc theo mẫu SGK.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Các nhóm trình bày, phản biện.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho HS.

Thời gian

Tên cuộc KN

Người lãnh

đạo

Tóm tắt diễn biến chính

Ý nghĩa

Năm 40

Hai Bà Trưng

Trưng Trắc, Trưng Nhị

– Mùa Xuân năm 40, Hai Bà phát động khởi nghĩa ở Mê Linh, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Châu Giao.

– Thể hiện ý chí đấu tranh giành lại độc lập chủ quyền của nhân dân ta.

– Khẳng định thế lực phong kiến Trung Quốc không thể cai trị nhân dân ta vĩnh viễn được.

Năm 42 – 43

Kháng chiến chống nhà Hán

Trưng Trắc, Trưng Nhị

– Tháng 4 – 42, Mã Viện mang quân đánh vào nước ta. Hai Bà Trưng kéo quân từ Mê Linh đến vùng Lãng Bạc để nghênh chiến rồi về giữ Cổ Loa và Mê Linh. Mã Viện truy đuổi, Hai Bà lui về Cấm Khê (Ba Vì – Hà Tây) chiến đấu giữ từng tấc đất, xóm làng. Tháng 3 – 43, Hai Bà hy sinh trên đất Cấm Khê.

Năm 248

Bà Triệu

Triệu Thị Trinh

– Năm 248, khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa) rồi lan khắp Giao Châu.

542 – 548

Lý Bí

Lý Bí

– Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa. Năm 542 và 543, quân Lương 2 lần phản công nhưng thất bại. Mùa Xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), lập ra nước Vạn Xuân.

548 – 602

Kháng chiến chống quân Lương

Triệu Quang Phục,

Lý Phật Tử

– Chọn Dạ Trách làm căn cứ, ban ngày tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng. Đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực.

– Năm 550, Trung Quốc có loạn, Trần Bá Tiên về nước. Chớp thời cơ đó, nghĩa quân phản công, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Năm 722

Mai Thúc Loan

Mai Thúc Loan

– Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân khởi nghĩa, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Ông liên kết với nhân dân khắp Giao Châu, Chăm-pa, chiếm được thành Tống Bình.

776-791

Phùng Hưng

Phùng Hưng

– Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải phất cờ khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được thành Tống Bình.

3. Hoạt động 3: 3. Sự chuyển biến về kinh tế – văn hóa xã hội.   (10 phút)

a) Mục tiêu: ghi nhớ lại những chuyển biến về kinh tế, văn hoá

 b) Nội dung: Nghiên cứu sách giáo khoa và vở ghi suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên

c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên

d) Tổ chức thực hiện:

 

HĐ của giáo viên

Nội dung

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc câu hỏi SGK mục 3. HĐ Cá nhân

? Kinh tế nước ta thời kì Bắc thuộc như thế nào?

? Văn hoá?

? Các phong tục tập quán của nhân dân ta?

? Tại sao nhân dân ta vẫn giữ được nếp sống văn hoá của dân tộc?

? Xã hội nước ta thời Bắc thuộc có sự phân hoá như thế nào? (vẽ sơ đồ)

– Theo em, Sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc, tổ tiên ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì? ý nghĩa của điều này?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở (các câu hỏi này có thể gợi ý trong phần trình bày của các nhóm)

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Các nhóm trình bày, phản biện.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho HS.

   a. Kinh tế

– Nông nghiệp: Trồng lúa nước.

– Các nghề thủ công cổ truyền được duy trì và phát triển như: gốm, dệt vải.

– Giao lưu, buôn bán trong và ngoài nước.

* Tóm lại kinh tế nước ta phát triển mặt dù rất chậm chạp.

b. Văn hóa

– Tôn giáo: Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo.

– Chữ viết: chữ Hán.

– Các phong tục tập quán được giữ vững.

c. Xã hội: Sơ đồ các tầng lớp xã hội: sgk

– Sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc, tổ tiên ta vẫn giữ được các phong tục, tập quán cổ truyền.

-> điều đó chứng tỏ sức sống mãnh liệt, tiếng nói, phong tục, tập quán, tiếng nói nếp sống của dân tộc ta không có gì tiêu diệt được.

 C. Hoạt động luyện tập

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

c) Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học;

     d) Tổ chức thực hiện:

GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).             

Câu 1. Triệu Quang Phục đã dùng chiến thuật gì để đánh quân nhà Lương?

A. Tổ chức đánh du kích.                                               B. Vườn không nhà trống.

C. Dụ quân địch.                                                                               D.  Cướp vũ khí.                                   

Câu 2. Chọn từ đúng để điền vào chỗ chấm…

“Một xin rửa sạch ….. thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng…..

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này”

A. Dân – này.      B. Nước – chồng.                              C. Nước – dân.                   D. Nợ – dân.

Câu 3. Khi nhà Hán sang cai trị, tầng lớp mới nào hình thành trong xã hội?

A. Nông dân công xã.                                                                     B. Qúy tộc.

C. Quan lại đô hộ – địa chủ Hán.                                  D. Vua – nô tì.

Câu 4. Chính quyền đô hộ sáp nhập đất đai  u Lạc vào lãnh thổ của Trung Quốc để

A. thôn tính nước ta cả về lãnh thổ và chủ quyền.

B. người Trung Quốc đông có thêm đất đai để ở.

C. giúp nhân dân tổ chức lại bộ máy chính quyền.

D. bắt nhân dân ta phải thần phục nhà Hán.

Câu 5. Trưng Vương đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?

A. Tiếp tục sử dụng pháp luật nhà Hán để thống trị.

B. Yêu cầu nhân dân cống nạp của ngon vật lạ.

C. Tiếp tục thu thuế.

D. Miễn thuế hai năm liền cho nhân dân, bãi bỏ luật pháp hà khắc.

Câu 6. Công cụ của người Chăm thường được làm bằng nguyên liệu gì?

A. Đồng.                               B. Gỗ.                    C. Sắt.                   D. Đá.

– Dự kiến sản phẩm

Câu

1

2

3

4

5

6

ĐA

A

B

C

A

D

C

D.  Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập

c) Sản phẩm: bài tập nhóm

d) Tổ chức thực hiện:

? Chúng ta học tập được gì qua những tấm gương anh hùng đã học?

– Thời gian: 3 phút.

                – Dự kiến sản phẩm: HS trình bày

E. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Ở NHÀ

– GV giao nhiệm vụ cho HS

+ Học bài cũ, soạn bài mới và trả lời các câu hỏi

Tiết sau kiểm tra giữa kỳ

 

 

 

 

Leave a Comment