Giáo án bài Ôn tập chương V và VI thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 30 Ôn tập chương V và VI A- MỤC TIÊU. 1.Kiến thức: – Từ thế kỉ XVIII- XVI tình hình chính trị có nhiều biến động, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

30 Ôn tập chương V và VI

A- MỤC TIÊU.

1.Kiến thức:

– Từ thế kỉ XVIII- XVI tình hình chính trị có nhiều biến động, nhà nước phong kiến tập quyền thời Lê Sơ suy sụp, nhà Mạc thành lập các cuộc chiến tranh phong kiến Nam- Bắc triều và chiến tranh Trịnh Nguyễn, sự chia cắt đàng Trong- đàng Ngoài.

– Phong trào nông dân Tây Sơn bùng nổ lần lượt đánh đổ các tập đoàn phong kiến mục nát Nguyễn Trịnh Lê, đánh tan quân Xiêm- Thanh.

– Mặc dù tình hình chính trị đất nước có nhiều biến động nhưng tình hình kinh tế, văn hoá vẫn có những bước phát triển mạnh.

2.Phẩm chất:

-Tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân trong việc phát triển kinh tế, văn hoá của đất nước.

– Tự hào về truyền thống dân tộc với thắng lợi trong kháng chiến chống xâm lược.

3.Năng lực:

-Hệ thống các kiến thức, phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử.

B- CHUẨN BỊ

– Bảng thống kê các nét cơ bản về kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI- XVIII.

C- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

1. Kiểm tra bài cũ:

KT sự chuẩn bị bài của HS

2. Bài mới

a) Giới thiệu bài:

– Từ thế kỉ XVI-XIX nước ta có nhiều biến cố lịch sử xẩy ra trải qua các giai đoạn lịch sử nhất định để khắc sâu kiến thức lịch sử giai đoạn này……..

b) Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của thầy- trò

Nội dung bài học

? Giai đoạn lịch sử từ XVI- XIX đã học em thấy nổi lên những vấn đề gì cần phải lưu ý?

– Sự suy yếu nhà nước phong kiến Lê, sự mâu thuần phân chia phe phái.

Chiến tranh phong kiến…-> chia cắt đất nước.

– Quang Trung lật đổ chính quyền… đánh tan quân Xiêm- Thanh xây dựng đất nước.

-Triều Nguyễn lập lại chế độ phong kiến…

? Em hãy nêu những biểu hiện suy yếu của nhà nước phong kiến Lê ở thế kỉ XVI.

– Sự tranh chấp giữa các phe phái PK diễn ra quyết liệt

? Hãy nêu tên cuộc chiến tranh phong kiến. Thời gian nổ ra chiến tranh.

? Hậu quả của các cuộc chiến tranh phong kiến?

– Gây tổn thất nặng cho nhân đân

– Phá vỡ khối đoàn kết, thống nhất của đất nước

? Ai là người có công thống nhất đất nước?

G:Chuyển ý.

? Phong trào Tây Sơn có gọi là cuộc chiến tranh phong kiến không? Vì sao?

H:thảo luận.

G:Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất của nhân dân Đàng Trong thế kỉ XVIII.

? Em hãy nêu lên những thắng lợi cơ bản của phong trào nông dân Tây Sơn.

? Quang Trung mất trong hoàn cảnh đất nước như thế nào?

– Nguyễn ánh đang mưu đồ lật đổ triều TS

– Thái tử Quang Toản còn quá trẻ

? Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp của Quang Trung?

– Có công thống nhất đất nước

– Đánh đuổi quân XL (Xiêm, Thanh) giữ vững nề độc lập

– Củng cố, ổn định KT, CT, VH

? Vì sao triều đại Tây Sơn bị đánh bại nhanh chóng 1802.

H:thảo luận.

G:Mâu thuẫn-> Suy yếu.

? Sau khi đánh bại Tây Sơn Nguyễn ánh đã làm gì?

-Trả thù hèn hạ triều Tây Sơn.

GV kể chuyện sự trả thù triều TS của Gia Long

? Về kinh tế triều Nguyễn đã làm gì?

? Tình hình kinh tế, văn hoá nước ta thế kỉ XVI- XVIII có đặc điểm gì?

 1.Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền

– Vua quan ăn chơi sa đoạ, sự tha hoá của các tầng lớp thống trị, mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau.

 

 

– 1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi lập ra nhà Mạc.

– Chiến tranh phong kiến Nam- Bắc triều từ 1527-1572.

– Chiến tranh Trịnh – Nguyễn (1627-1672) chia cắt đất nước đàng Trong- Ngoài.Gây tổn hại cho kinh tế sự phát triển đất nước.

2. Quang Trung thống nhất đất nước.

– Lật đổ các tập đoàn mục nát Nguyễn- Trịnh- Lê.

– Thống nhất đất nước.

– Đánh tan xâm lược Xiêm- Thanh.

– Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc, củng cố quốc phòng- ngoại giao.

3. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền 1802.

– 1802 Nguyễn ánh đánh Tây Sơn.

– 1806 Nguyễn ánh lên ngôi<Gia Long>.

+ Xây dựng nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

+ Xây dựng pháp luật, quân đội.

+ Tổ chức bộ máy quan lại.

+ Chia nước 30 tỉnh phủ Thừa Thiên.

+ Khước từ quan hệ với phương Tây.

+ Thần phục nhà Thanh.

– Xây dựng, tổ chức lại sản xuất, đê điều, công, nông, thương

-> Không có kết quả cao.

– Xây dựng kinh đô, lăng tẩm.

-> Được Unessco xếp hạng thế giới…

4. Tình hình kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI- XVIII và nửa đầu XIX.

G sơ kết chuyển ý

*Lập bảng thống kê về tình hình kinh tế,văn hoá thế kỉ XVI-XIX

Thành tựu

Nội dung

Thế kỉ XVI- XVIII

Nửa đầu thế kỉ XIX

Về kinh tế

Nông nghiệp

Thủ công nghiệp

Thương nghiệp

-Đàng ngòai sa sút…

-Đàng trong phát triển hơn.

-Nhiều làng thủ công, phường thủ công<dệt, gốm, rèn sắt, đúc đồng, mía đường… rất phát triển.

-Thế kỉ XVI- XVIII mở rộng

Thế kỉ XVIII- hạn chế

-Nông nghiệp được chú trọng song chưa kết quả.

Nhân dân phải nộp tô thuế nặng lụt lội, hạn hán, nhân dân khổ…

-Công thương nghiệp bị kìm hãm.

-Khai mỏ được mở rộng còn lạc hậu.

-Việc buôn bán được mở rộng.

Văn hoá

Tôn giáo

Văn hoá

Nghệ thuật dân gian

-Nho giáo, đạo giáo, thiên chúa giáo.

-Chữ quốc ngữ XVIII.

-Văn học chữ Hán, chữ Nôm nhiều tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm…

-Nghệ thuật: Phật bà nghìn mắt, nghìn tay.

-Văn học dân gian phát triển phong phú, đa dạng, văn học chữ Nôm <truyện Kiều…>

-Nghệ thật dân gian…

Kiến trúc lăng tẩm Nguyễn…

            – Làm bài tập: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX <Mẫu sgk trang 148>

            5. Hướng dẫn:

            – Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK

            –           Tiết sau làm bài tập lịch sử

Leave a Comment