Giáo án bài Ôn tập cuối năm ( Hóa hữu cơ) theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 19 Ôn tập cuối năm ( Hóa hữu cơ) Môn học/Hoạt động giáo dục: Hoá học; lớp:9 Thời gian thực hiện: 1 tiết I. MỤC  TIÊU  …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

19 Ôn tập cuối năm ( Hóa hữu cơ)

Môn học/Hoạt động giáo dục: Hoá học; lớp:9

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC  TIÊU 

1. Kiến thức

– Cũng cố được CTCT, TCHH của metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic và các phản ứng đặc trưng của các hợp chất hữu cơ.

– Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa hữu cơ.

2. Năng lực cần hướng đến:

Năng lực chung Năng lực chuyên biệt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– Năng lực sử dụng CNTT và TT   – Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

– Năng lực tính toán

– Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên        

Một số chuỗi phản ứng về các hợp chất hữu cơ.

          Một số bài tập vận dụng.

2. Học sinh:   

Ôn tập thật kĩ các kiến thức phần hóa hữu cơ trước khi lên lớp                   

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :

Hoạt động của GV            Hoạt động của HS             Nội dung ghi bài

Hoạt động 1: Khởi động

a. Mục tiêu:

Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.

b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu về bài ôn tập

c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe.

-GV: Ở chương trình học kì II lớp 9 chúng ta đã tìm hiểu CTCT và TCHH của các hợp chất hữu cơ. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập và làm một số BT về phần hóa hữu cơ     -HS: Chú ý lắng nghe

Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức

a.Mục tiêu:

– Cũng cố được CTCT, TCHH của metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic và các phản ứng đặc trưng của các hợp chất hữu cơ.

– Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa hữu cơ.

b. Nội dung:Vấn đáp – Làm việc nhóm – Làm việc cá nhân – Làm việc với SGK.

c. Sản phẩm:nắm hệ thống hoá những tính chất hoá học của mỗi loại hợp chất.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

 – GV: YC HS lên bảng viết lại CTCT của metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic.

– GV: Gọi HS nhận xét.

– GV: Yêu cầu HS nhắc lại các phản ứng quan trọng .

– GV: Cho HS thảo luận để viết các PTHH minh họa cho các phản ứng.

                – HS:Lên bảng viết CTCT.

– HS: Nhận xét .

– HS: Trả lời.

– HS: Làm việc trong vòng 5 phút và viết các PTHH minh họa tương ứng cho từng phản ứng .

Hoạt động 3. Luyện tập

a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học

b.B. Nội dung:: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

c.C. Sản phẩm:: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học

d.D. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

  – GV: Hướng dẫn HS làm tiếp bài tập 3 SGK/168.

 (Phụ đạo HS yếu kém)

– GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 6 SGK/168

+ Tính mC, mH, mO

  Suy ra trong công thức có mấy nguyên tố

+ Lập công thức tổng quát

+ Tìm x,y,z

suy ra CT chung của A

+ Từ khối lượng mol suy ra n

+ Viết CTCT của A.

Bài tập 3:

– HS: Làm bài tập trong vòng 3 phút:

 1. (- C6H10O5 -)n  + n H2O n C6H12O6

2. C6H12O6   2C2H5OH + 2 CO2

3. C2H5OH  + O2 CH3COOH + H2O

4. CH3COOH + C2H5OH  + H2O

5. + NaOH   + CH3COONa

– HS: Suy nghĩ và tiến hành làm bài tập theo các bước hướng dẫn của GV:

 Gọi CTTQ của A là: (CxHyOz)n. Với x, y, z, n nguyên  dương.

Lập tỉ lệ:

 => x =1, y = 2, z = 1

             Công thức chung của A: (CH2O)n

             MA= (12 + 2 + 16).n = 30n

Lại có: MA = 60 gam

             30n = 60 =>  =>  n =2

Công thức đúng là C2H4O2

3. Fe2O3 + 3CO   2Fe + 3CO2

4. Fe + 2HCl   FeCl2 + H2

– HS: Suy nghĩ và tiến hành làm bài tập theo các bước hướng dẫn của GV:

Fe    +    CuSO4      FeSO4     +    Cu.     (1)

1 mol                                                1mol

Fe2O3    +   6HCl      2FeCl3    +   3 H2O. (2)

1mol           6mol

– Chất rắn màu đỏ chính là Cu:

=> 

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

1. Tổng kết

– GV: Đánh giá nhận xét tinh thần thái độ của HS trong tiết học.

2. Hướng dẫn tự học ở nhà          .

– GV:  Yêu cầu HS về nhà ôn lý thuyết BTHH, tính chất của phi kim , hóa hữu cơ để tiết sau thi HKII.

Yêu cầu HS ôn bài tập phần hóa hữu cơ : BT chuỗi phản ứng, xác định công thức của HCHC,  bài tập nhận biết, bài tập liên quan đến hiệu suất.

 

Leave a Comment