Giáo án bài ôn tập cuối năm môn âm nhạc sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file ÔN TẬP CUỐI NĂM – T1 I. MỤC TIÊU: 1. Phẩm chất trung thực, trách nhiệm: – Biết tự nhận xét bản thân và nhận xét …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

ÔN TẬP CUỐI NĂM – T1

I. MỤC TIÊU:

1. Phẩm chất trung thực, trách nhiệm:

– Biết tự nhận xét bản thân và nhận xét bạn bè trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập một cách khách quan và tích cực.

2. Năng lực

*NL tự chủ, tự học:

– Biết gõ theo các mẫu tiết tấu theo nhiều hình thức khác nhau.

– Biết đọc và thể hiện sắc thái to – nhỏ khi đọc bài đọc nhạc Hát cùng Đô – Rê- Mi – Pha – Son.

– HS nhận biết được bài hát thông qua trò chơi quan sát tranh.

* NL cảm thụ âm nhạc Học sinh biết trình diễn và sử dụng nhạc cụ đệm hát cho các bài hát.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

– Đàn phím điện tử, tranh cho bài đọc nhạc.

– Bảng phụ các mẫu tiết tấu.

2. Học sinh:

– SGK Âm nhạc 1.

– Vở bài tập âm nhạc 1.

– Thanh phách, song loan hoặc nhạc cụ tự chế.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Ổn định tổ chức: (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: Đan xem trong tiết học.

3. Bài mới:

Nội dung (Thời lượng)           Hoạt động của GV      Hoạt động của HS

Hoạt động 1:

Gõ theo mẫu tiết tấu

(10 phút)

* Khởi động:

Trò chơi:

“Nghe giỏi gõ tài”

(Nhằm phát triển khả năng nghe và thể hiện gõ tiết tấu của HS).     

 

 

 

 

– GV gõ các mẫu tiết tấu tự chọn và yêu cầu HS xung phong gõ lại.

* Lưu ý: Độ khó tiết tấu tăng dần.

– Yêu cầu HS nhận xét.

– GV nhận xét – tuyên dương.          

 

 

 

 

– HS lắng nghe và gõ lại.

 

 

 

– HS nhận xét

– HS lắng nghe.

* Gõ theo mẫu tiết tấu            – GV cho HS quan sát hai mẫu tiết tấu ở SGK.

– GV gõ mẫu tiết tấu 1 cho HS nghe 1,2 lần.

 

– Yêu cầu HS gõ theo.

– GV cho HS thực hiện theo nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.

– GV gõ mẫu tiết tấu 2 cho HS nghe 1,2 lần.

 

– Yêu cầu HS gõ theo.

– GV cho HS thực hiện theo nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/ cả lớp.

* Lưu ý: Tốc độ tăng dần       – HS quan sát.

 

– HS lắng nghe và ghi nhớ.

 

 

 

– HS gõ theo tiết tấu.

– HS thực hiện theo yêu cầu.

 

– HS lắng nghe và ghi nhớ.

 

 

 

– HS gõ theo tiết tấu.

– HS thực hiện theo yêu cầu.

 

– HS lưu ý và thực hiện theo.

Hoạt động 2:

Ôn tập bài đọc nhạc

Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha – Son

 (10 phút)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

– GV yêu cầu HS đọc bài đọc nhạc theo hình thức sau:

+ đọc to – đọc nhỏ.

 

– GV chia nhóm, các nhóm thống nhất với nhau cách đọc với yêu cầu nêu trên.

– GV yêu cầu HS nhận xét

– GV nhận xét và lưu ý khi đọc thể hiện được các sắc thái âm nhạc.

– GV nhắc nhở HS điều tiết hơi thở, âm thanh thể hiện đúng sắc thái to, nhỏ theo yêu cầu.

* Lưu ý: khi đàn GV cần thể hiện rõ sắc thái to nhỏ để HS cảm nhận và thực hiện theo.    

 

– HS thực hiện lần lượt các yêu cầu GV đưa ra.

– HS thực hiện.

 

 

 

 

 

 

– HS chia nhóm, thống nhất cách đọc và thực hành theo yêu cầu.

– HS nhận xét.

– HS lưu ý.

 

 

– HS ghi nhớ và thực hiện.

 

Hoạt động 3:

Xem tranh và kể lại tên bài hát

(10’)

* Khởi động:

– Trò chơi:

“Bức tranh bí ẩn”

 

           

 

 

 

 

 

– GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi khởi động.

+ Chia lớp thành 2 đội

+ GV sẽ mở giai điệu bài hát Gà gáy cho học sinh nghe và thực hiện ghép tranh “chủ đề dân ca” lên bảng. Sau khi kết thúc bài hát đội nào hoàn thiện bức tranh đúng và xong trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

– GV Yêu cầu các nhóm lên vị trí và phát lệnh chơi trò chơi.

– GV mời học sinh nhận xét 2 bức tranh 2 đội vừa thực hiện ghép.

– GV nhận xét, tuyên dương.

 

 

 

 

 

– HS lắng nghe và ghi nhớ luật chơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

– HS chơi trò chơi.

 

– HS nhận xét.

 

 

– HS chú ý lắng nghe

– Xem tranh và kể lại tên bài hát ở các chủ đề đã học:           – GV cho HS quan sát tranh vừa ghép.

? Nhìn vào tranh và cho biết em liên tưởng đến bài hát nào mà em đã học.

– Gọi HS nhận xét.

– GV nhận xét – tuyên dương.

– GV cho HS tiếp tục quan sát tranh các chủ đề 5,7,8 và nhận biết.

+ Tranh 2: Ngôi sao lấp lánh.

+ Tranh 3: Xúc xắc xúc xẻ

+ Tranh 4: Cây gia đình

– GV yêu cầu HS nhận xét.

– GV nhận xét.

– GV hướng dẫn HS chia nhóm để HS trình bày lại các bài hát đã học bằng nhiều hình thức đơn ca/ song ca/ tốp ca/ … kết hợp gõ đệm hoặc vận động minh họa.

– Yêu cầu HS nhận xét.

– Gv nhận xét phần trình bày của các nhóm/ cá nhân.            – HS quan sát tranh.

 

– HS trả lời.

+ Gà gáy

 

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.

– Thực hiện chia nhóm và trình bày.

 

 

 

 

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe.

 

Hoạt động 4:

Trình diễn bài hát:

– Hát kết hợp nhạc cụ đệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Trình diễn bài hát                 

 

– GV chia 4 nhóm

+ Nhóm 1: gõ đệm thanh phách.

+ Nhóm 2: gõ đệm trai-en-gô

+ Nhóm 3: gõ đệm trống con

+ Nhóm 4: hát và vận động minh họa.

– GV hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ bằng nhiều cách khác nhau.

* Ví dụ:

 

   ………..

– GV hướng dẫn HS sử dụng các âm hình hình tiết tấu khác để đệm cho bài hát.

– Yêu cầu HS nhận xét.

– GV nhận xét – đánh giá.

– GV yêu cầu HS trình diễn bài hát mình yêu thích và tự tin nhất kết hợp vận động minh họa bằng nhiều hình thức khác nhau như đơn ca/ song ca/ tốp ca/ …

– Khuyến khích HS thể hiện ý tưởng cá nhân và lưu ý hát đúng nhạc đệm và thể hiện đúng tính chất, sắc thái của bài hát.

– Yêu cầu HS nhận xét.

– GV nhận xét – đánh giá và điều chỉnh ý tưởng (nếu có).    

 

– HS lắng nghe.

 

– HS thực hiện theo yêu cầu.

 

– HS thực hiện theo hướng dẫn.

 

– HS nhận xét

– HS lắng nghe.

– HS thực hiện theo ý thích.

– HS lưu ý và thể hiện ý tưởng cá nhân.

– HS nhận xét.

– HS lắng nghe và điều chỉnh (nếu có).

* Củng cố        – GV yêu cầu HS đọc và thể hiện câu nhạc theo kí hiệu bàn tay ở bài tập 6 trang 34 vở bài tập.

– Yêu cầu HS đọc và vận động theo hình ở bài tập 7 trang 35 vở bài tập.

– GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi “Khám phá ô chữ” điền tên 4 bài hát đã học vào các dòng ô vuông cho phù hợp theo bài tập số 4 trang 33 vở bài tập.

– GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” theo yêu cầu quan sát và viết tên bài hát vào dưới mỗi bức tranh theo bài tập 5 trang 34 vở bài tập.

– GV nhận xét – tuyên dương.

– GV dặn dò HS học bài cũ và chuẩn bị bài mới.       – HS thực hiện.

 

 

 

– HS thực hiện.

 

 

– HS thực hiện chơi trò chơi.

 

– HS thực hiện chơi trò chơi.

 

 

 

– HS lắng nghe.

– HS ghi nhớ. 

 

Leave a Comment