Giáo án bài ôn tập đọc và viết môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tiết 24:                                   ôn tập đọc và viết I. Mục tiêu Giúp HS:  Đọc và viết đúng chữ a, b, c, e, ê; viết đúng các tiếng, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tiết 24:                                   ôn tập đọc và viết

I. Mục tiêu

Giúp HS:

 Đọc và viết đúng chữ a, b, c, e, ê; viết đúng các tiếng, từ chứa a, b, c, e, ê và thanh huyền, thanh sắc.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Chữ mẫu

2.  Học sinh: Vở ô li

III. Hoạt động dạy học

 Hoạt động của giáo viên

1.  Khởi động

–  GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ đọc nhanh, viết đúng”

– GV nhận xét, tuyên dương.

2. Hướng dẫn viết

2.1. Viết bảng con

– Treo bảng phụ các âm đã học trong tuần, yêu cầu HS quan sát nhắc lại một số nét có trong các chữ đã học.

– GV có thể nhắc lại nếu HS quên cách viết.

– Cho HS viết lại vào bảng con một số chữ có nét khó như: b, e

+ Giáo viên nhận xét, sửa sai

2.2. Hướng dẫn học sinh viết bài vào vở ô li

– GV đưa ra các chữ, tiếng, từ cần viết, yêu cầu HS đọc

– HD HS cách viết, tư thế và cách ngồi viết

* Cho học sinh đọc, chép bài vào vở.

– GV quan sát giúp đỡ HS.

– GV nhận xét bài.

3. Củng cố

– Nhận xét tiết học   Hoạt động của học sinh

– HS chơi trò chơi

– Học sinh nêu

VD: nét cong kín trong chữ a, nét khuyết trên trong chữ b

– Viết bảng con

– Quan sát, đọc CN- ĐT

-HS chú ý.

– Học sinh đọc, chép bài vào vở.

– Học sinh nộp bài.

 

Leave a Comment