Giáo án bài ôn tập học kì 1 mỹ thuật trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Cùng nhau ôn tập học kì 1 I. MỤC TIÊU 1.1. Năng lực mĩ thuật Bài học giúp HS ôn lại một số nội dung đã …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Cùng nhau ôn tập học kì 1

I. MỤC TIÊU

1.1. Năng lực mĩ thuật

Bài học giúp HS ôn lại một số nội dung đã học trong học kì 1:

– Nêu và giới thiệu được các màu cơ bản, màu đậm, màu nhạt; sự lặp lại của chấm, nét; hình thức tạo nét khác nhau và cách tạo sản phẩm tranh in bằng cách in đơn giản từ vật liệu sẵn có.

– Trưng bày được sản phẩm đã sáng tạo; giới thiệu, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm và các nội dung đã học trong học kì 1. 

– Chia sẻ được ý tưởng sử dụng sản phẩm vào đời sống thực tiễn. 

1.2. Năng lực chung và năng lực đặc thù khác

Bài học góp phần hình thành, phát triển ở HS năng lực chung và một số năng lực đặc thù như: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, ngôn ngữ thông qua một số biểu hiện như: Cùng bạn trao đổi, trưng bày, giới thiệu, nhận xét sản phẩm đã sáng tạo.       

1.3. Phẩm chất

Bài học góp phần bồi dưỡng ở HS đức tính chăm chỉ, trung thực và được biểu hiện như: Yêu thích, tôn trọng sản phẩm sáng tạo; Thẳng thắng nhận xét, trao đổi và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm….

II. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN

2.1. Học sinh: Vở THMT; sản phẩm đã tạo được trong học kì 1; đồ dùng, vật liệu, sản phẩm mĩ thuật theo hướng dẫn của GV (ở tiết học trước). 

2.2. Giáo viên: Vở THMT; đồ dùng, vật liệu, hình ảnh/sản phẩm nguyên mẫu của HS tạo được trong học kì 1.

III. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ YẾU

3.1. Phương pháp dạy học: Trực quan, quan sát, vấn đáp, trò chơi, thực hành, thảo luận, giải quyết vấn đề, liên hệ thực tiễn…

3.2. Kĩ thuật dạy học: Động não, phòng tranh, tia chớp, sơ đồ tư duy, bể cá,…

3.2. Hình thức tổ chức dạy học: Làm việc cá nhân, làm việc nhóm.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Phân bố nội dung chính của mỗi tiết học

 

Tiết 1     – Giới thiệu những điều đã học trong học kì 1

– Trưng bày sản phẩm yêu thích và giới thiệu, chia sẻ cảm nhận.

Tiết 2     – Gợi nhắc lại nội dung đã học và những chủ đề đã thể hiện ở các sản phẩm.

– Thực hành: Lựa chọn hình thức thực hành, vận dụng nội dung đã học để sáng tạo sản phẩm nhóm.

 

TIẾT 1

Hoạt động chủ yếu của GV           Hoạt động chủ yếu của HS

Hoạt động 1. Ổn định lớp, giới thiệu bài học (5 phút)

– Kiểm tra sĩ số và chuẩn bị bài của HS.

– Hướng dẫn HS xem lại các bài tập đã thực hiện trong vở Thực hành; gợi

 mở Hs giới thiệu tên các bài đã học. Tóm tắt chia sẻ của HS và gợi mở

 giới thiệu nội dung bài học.         – Xem các bài đã học trong vở TH và giới thiệu

Hoạt động 2. Tổ chức HS quan sát, nhận biết (khoảng 10 phút)

– Hướng dẫn HS quan sát các hình ảnh trang 42, 43 và giao nhiệm vụ: Thảo luận; Trả lời câu hỏi trong SGK.

– Gợi mở rõ hơn câu hỏi: Liên hệ mỗi hình ảnh với bài học đã học.

– Nhận xét câu trả lời và bổ sung của các nhóm HS; nhắc lại rõ hơn nội dung những bài/chủ đề đã học trong học kì 1:

+ Màu cơ bản

+ Màu đậm, màu nhạt

+ Hình thức tạo nét và sử dụng nét để tạo sản phẩm

+ Chấm, nét lặp lại

+ Tranh dân gian và một số cách in đơn giản         – Quan sát.

– Thảo luận nhóm 5-6 HS

– Trả lời câu hỏi

 

– Hình ảnh liên quan đến nội dung đã học

Hoạt động 3. Tổ chức HS trưng bày, giới thiệu sản phẩm và trao đổi, chia sẻ (Khoảng 13’)

– Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm:

+ Chọn sản phẩm yêu thích

+ Trưng bày theo vị trí tên chủ đề/bài học

– Gợi mở HS thảo luận, giới thiệu sản phẩm theo từng chủ đề/bài học:

+ Tên chủ đề/bài học

+ Tên sản phẩm, giới thiệu sản phẩm dựa trên nội dung chính của chủ đề/bài học.

+ Thích sản phẩm nào/của bạn nào nhất.

– Tóm tắt, nhận xét những chia sẻ, bổ sung của HS; kết hợp gợi nhắc nững nội dung chính đã học, giúp HS củng cố lại kiến thức, kĩ năng đã biết ở học kì 1: Màu cơ bản; màu đậm, màu nhạt; cách tạo nét từ các vật liệu, chất liệu khác nhau, tạo sản phẩm tranh in bằng vật liệu sẵn có và cách in đơn giản.   Sản phẩm thưc hành trong học kì 1(trong vở thực hành hoặc sản phẩm 2D, 3D có sẵn trong lớp, HS lưu giữ)

Hoạt động 4. Tổ chức HS chia sẻ cảm nhận (khoảng 5’)

– Gợi mở HS chia sẻ về một bài học hoặc sản phẩm thích nhất trong học kì và giải thích vì sao thích.

– Gợi mở HS lựa chọn một sản phẩm thích nhất của mình và chia sẻ ý tưởng sử dụng sản phẩm để trang trí ở nhà/ trong lớp học?

– Nhận xét tiết học.          Chia sẻ cảm nhận; ý tưởng sử dụng sản phẩm vào đời sống.

Hoạt động 5. Tổng kết tiết học, gợi mở thực hành và hướng dẫn HS chuẩn bị tiết 2 (2’)

– Nêu vấn đề, gợi mở HS chia sẻ mong muốn thực hành?

– Hướng dẫn HS chuẩn bị tiết 2   – Chia sẻ mong muốn thực hành

 

TIẾT 2

Hoạt động chủ yếu của GV           HĐ chủ yếu của HS

Hoạt động 1. Ổn định lớp, giới thiệu tiết học (2 phút)

– Kiểm tra sĩ số và chuẩn bị bài của HS.    – Lắng nghe. 

Hoạt động 2. Tổ chức HS quan sát, nhận biết (khoảng 5 phút)

– Sử dụng hình ảnh sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật, gợi mở HS nhận ra nêu:

+ Nội dung thể hiện ở mỗi sản phẩm (thiên nhiên, con người… đồ dùng, đồ chơi…).

+ Nội dung đã học: Màu cơ bản; màu đậm, màu nhạt; cách tạo nét; sản phẩm tranh in bằng cách in với chất liệu màu nào và khuôn in bằng vật liệu gì?

– Tổng hợp các ý kiến chia sẻ, bổ sung của HS; gợi mở HS vận dụng một số nội dung đã học để thực hành, tạo sản phẩm theo ý thích.

                – Quan sát.

– Lắng nghe

– Trả lời câu hỏi

 

Hoạt động 3. Tổ chức thực hành, sáng tạo và tập trao đổi, chia sẻ (Khoảng 20’)

– Tổ chức HS làm việc nhóm, giao nhiệm vụ: Chọn nội dung chủ đề yêu thích và vận dụng một số nội dung đã học, như: màu cơ bản; màu đậm, màu nhạt; hình thức tạo nét; tạo khuôn in và in tạo sản phẩm.

– Gợi mở các nhóm HS:

+ Có thể tạo sản phẩm 2D: Vẽ, xé, cắt, dán, in…

+ Có thể tạo sản phẩm 3D: Nặn, sử dụng vật liệu sẵn có…

– Gợi nhắc HS: Trong thực hành, quan sát các bạn trong nhóm và trao đổi, chia sẻ về nhiệm vụ của nhóm.

– Quan sát các nhóm HS thực hành, trao đổi, gợi mở, hướng dẫn và hỗ trợ.           – Thực hành tạo sản phẩm nhóm

– Bìa giấy có màu/màu trắng

– Đồ dùng, vật liệu…

Hoạt động 4. Tổ chức Hs trưng bày, chia sẻ cảm nhận về sản phẩm (khoảng 6’)

– Hướng dẫn các nhóm trưng bày

– Gợi mở nội dung HS giới thiệu, chia sẻ cảm nhận: Tên sản phẩm, các hình ảnh trong sản phẩm, giới thiệu tên các màu sắc, kiểu nét, hình chấm có ở hình ảnh/chi tiết trên sản phẩm. Cách thực hành?

– Nhận xét kết quả thực hành, nội dung chia sẻ của các nhóm.

                – Chia sẻ cảm nhận; ý tưởng sử dụng sản phẩm vào đời sống.

Hoạt động 5. Tổng kết bài học, gợi mở vận dụng và giới thiệu nội dung học tập kì 2 (2’)

– Sử dụng tình huống có vấn đề, gợi mở HS chia sẻ thêm ý tưởng thực hành về sản phẩm đã tạo được của nhóm?

– Giới thiệu nội dung chính sẽ tìm hiểu ở học kì 2               – Chia sẻ thêm ý tưởng thực hành ở sản phẩm.

 

Leave a Comment