Giáo án bài ôn tập học kỳ 1 môn toán sách chân trời sáng tạo lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Môn toán ôn tập học kỳ 1 I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh: 1. Kiến thức, kĩ năng Hề thộng kiến thức, kỹ năng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Môn toán ôn tập học kỳ 1

I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh:

1. Kiến thức, kĩ năng

Hề thộng kiến thức, kỹ năng trong HKI:

– Số và phép tính:

+ Đếm, lập số, đọc, viết các số trong phạm vi 10;

+ So sánh các số trong phạm vi 10, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10 (nhóm bốn số);

+ Sơ đồ tách – gộp số;

+ Cộng, trừ trong phạm vi 10;

Tính chất giao hoán của phếp cộng, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, vai trò của số 0 trong phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể.

+ Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép tính (cộng, trừ), lập sơ đồ tách – gộp số, viết phép tính liên quan.

+ Làm quen quy luật dãy phép tính cộng.

– Hình học:

+ Nhận dạng, gọi tên các hình phẳng đã học

+ Phân tích, tổng hợp, tưởng tượng hình qua thực hành xếp hình.

2. Năng lực chú trọng: Phát triển cả 5 năng lực: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học (bộ xếp hình), giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

3. Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Mĩ thuật.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Sách Toán lớp 1; bộ thiết bị dạy toán; bảng phụ, bảng nhóm; ….

                2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; viết chì, bảng con; …

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC:

                1. Phương pháp dạy học: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp, giải quyết vấn đề, trò chơi.

                2. Hình thức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động của giáo viên                Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động (3-5 phút):         

* Mục tiêu: Tạo không khí lớp học vui tươi, sinh động; kiểm tra bài cũ.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

* Cách tiến hành:            

– Giáo viên tổ chức trò chơi “Thêm – Bớt”, ví dụ: gộp 5 và 4 rồi tách bớt 3.               – Học sinh thực hiện trò chơi.

2. Luyện tập (22-25 phút):           

* Mục tiêu:Giúp học sinh nhận dạng, gọi tên các hình phẳng đã học; phân tích, tổng hợp, tưởng tượng hình qua thực hành xếp hình.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp; thảo luận nhóm.

* Cách tiến hành:            

e. Bài 5. Tách – gộp số và viết phép tính: e. Bài 5:

– Giáo viên cho học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hình.

– Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình gia đình gà, xác định: gà bố (trống), gà mẹ (mái) và gà con.

– Giáo viênhướng dẫnhọc sinhxếp hình gia đình gà gồm có: gà bố, gà mẹ và 2 gà con. Thi đua nhóm nào xếp xong trước thì thắng cuộc.         – Học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hình.

– Học sinh quan sát hình gia đình gà, xác định: gà bố (trống), gà mẹ (mái) và gà con.

– Học sinh tạo nhóm 4 xếp hình gia đình gà gồm có: gà bố, gà mẹ và 2 gà con. Thi đua nhóm nào xếp xong trước thì thắng cuộc.

– Giáo viênhướng dẫnhọc sinh quan sát các hình mới xếp, nhận dạng các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác được ghép từ nhiều hình.

Ví dụ: Nếu che bớt những phần nhô ra, mình gà con là hình vuông.Trong ba con gà: gà trống, gà mái, gà con, con gà nào liên quan tới hình tròn màu đỏ vào lúc sáng sớm?

– Giáo viênhướng dẫnhọc sinh mô tả đuôi gà để phân biệt gà trống, gà mái, gà con.           – Học sinh quan sát các hình mới xếp, nhận dạng các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác được ghép từ nhiều hình.

– Học sinh trả lời: Gà trống gọi ông mặt trời tròn và đỏ)…

– Học sinhmô tả đuôi gà để phân biệt gà trống, gà mái, gà con.

3. Củng cố (3-5 phút):    

* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức trọng tâm mới học.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: ôn tập, trò chơi.

* Cách tiến hành:            

– Giáo viên học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hình.  – Học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hình.

4. Hoạt động ở nhà:       

* Mục tiêu: Tạo điều kiện để phụ huynh kết nối việc học tập của học sinh ở trường và ở nhà, giúp cha mẹ hiểu thêm về con em.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Tự học.

* Cách tiến hành:            

– Giáo viên yêu cầu học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hìnhcho người thân cùng nghe.             Học sinh về nhà thực hiện.

Leave a Comment