Giáo án bài ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa học kì ii môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài: ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa học kì ii I. Mục tiêu             Giúp HS kiểm tra lại các nội dung kiến thức sau: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài: ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa học kì ii

I. Mục tiêu

            Giúp HS kiểm tra lại các nội dung kiến thức sau:

– Phép nhân, chia và tên các thành phần trong phép nhân, phép chia.

– Nhận dạng khối trụ, khối cầu.

– Khái niệm về thời gian.

– Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Đề kiểm tra

2. HS: Giấy nháp, bút,…

TG       ND các hoạt động dạy học  Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

40’      1. Phát đề kiểm tra

2. Củng cố, dặn dò.  -Giới thiệu và ghi bảng đầu bài.

– Phát đề bài cho HS.

ĐỀ BÀI:

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Khoanh vào kết quả đúng của các phép nhân sau:

2 x 6 = …;5 x 4 = …;10:2 = …;40:5 = …

A. 18; 7; 13; 13

B. 12; 20; 5; 8

C. 11; 13; 35; 41

Câu 2. Có 15 cái kẹo chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. 3 cái kẹo   B. 6 cái kẹo   C. 7 cái kẹo

Câu 3. Trong phép tính 8 : 2 = 4 thì 4 được gọi là gì?

A. số bị chia    B. số chia     C. thương

Câu 4. Câu nào đúng, câu nào sai:

a, 1 ngày = 12 giờ

A. Đúng                 B. Sai

b, 1 giờ = 60 phút

A. Đúng                 B. Sai

Câu 5: Điền số thích hợp vào dấu …

Số 246 gồm… trăm, …chục, ….đơn vị.

Câu 6. Cho các số: 994, 571, 383, 997.

Số lớn nhất là:

A. 994B. 571       C. 997       D. 383

II. TỰ LUẬN (4 điểm).

Bài 1. (1 điểm):Hoàn thành tia số sau:     

904      905        ?       907       ?       909       ?

Bài 2. (2 điểm)

Lớp 2C có 20 học sinh. Các bạn dự kiến phân công nhau dọn vệ sinh lớp học. Hỏi nếu chia thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có mấy bạn?

Có ……. nhóm.

Phép tính tương ứng là:………………..

Bài 3. (1 điểm) Cho hình sau:

Hình bên có:…….…..khối trụ  

……….. khối cầu

– Thu bài.

– Nhận xét giờ học. Dặn dò HS       Nghe

T/h

Làm bài.

Nộp bài

Nghe

Leave a Comment