Giáo án bài ôn tập môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 1.         mạch nội dung: – Hoạt động hướng đến xã hội * Nhánh nội dung: – Hoạt động xây dựng nhà trường * Yêu cầu cần …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

1.         mạch nội dung:

– Hoạt động hướng đến xã hội

* Nhánh nội dung:

– Hoạt động xây dựng nhà trường

* Yêu cầu cần đạt:

– Nhận biết và hiểu được lớp học như thế nào là sạch đẹp.

– Những việc làm để giữ vệ sinh lớp học sạch đẹp.

– Thực hành giữ vệ sinh lớp học sạch đẹp.

2. Chọn vấn đề: Lớp học em yêu ( tiết 1)

3. Xác định mục tiêu:

– Phẩm chất: Tích cực thực hiện việc giữ gìn vệ sinh lớp học.

– Năng lực: +Nêu được những việc làm để lớp học sạch đẹp

                                                +Phân tích được ý nghĩa của việc giữ lớp học

+Những hành động / việc làm trong việc giữ vệ sinh lớp học

+Thực hành

+ Đánh giá

4. Nội dung :

– Khởi động

– Ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh lớp học

– Những hành động / việc làm trong việc giữ vệ sinh lớp học

– Thực hành

– Đánh giá

5. Thiết kế các hoạt động:

Hoạt động 1: Khởi động nghe hát bài “ Em yêu trường em” 5 phút

Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ; Kết nối với chủ đề

 Cách tiến hành

– Giáo viên cho học sinh nghe bài hát “Em yêu trường em”

GV hỏi:

+Trong bài hát ở trường có nhắc đến những đồ vật gì trong phòng học? ( bàn ghế, bảng, sách vở, …)

+Bạn nhỏ trong bài hát có yêu trường của mình không?

GV kết luận: Vậy làm gì để cho lớp học của chúng ta luôn luôn sạch đẹp chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học “Lớp em sạch đẹp”.

Hoạt động 2: Giữ gìn vệ sinh lớp học ( 10p)

Mục tiêu

– Nhận biết và hiểu được lớp học như thế nào là sạch đẹp.

– Những việc làm để giữ vệ sinh lớp học sạch đẹp.

Cách tiến hành

– Cho HS vẽ tranh những việc làm thể hiện giữ gìn lớp học sạch đẹp( 7p)

– Hs giới thiệu tranh vẽ của mình cho các bạn biết về những việc làm thể hiện giữ gìn lớp học sạch đẹp.

-GV Cho HS nhận xét bổ sung.

            GV KL: Các em đã nhận biết lớp học như thế nào là sạch sẽ rồi đó. Chúc mừng các em! Vậy chúng ta sẽ biến hiểu biết thành hành động nhé.

Hoạt động 3: Thực hành ( 20 phút)

MT: Thực hành giữ vệ sinh lớp học sạch đẹp.

Cách tiến hành

– GV chia nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 8 em.

Nhóm 1: Nhóm lau bàn ghế.

Nhóm 2: Nhóm quét lớp.

Nhóm 3: Nhóm lau bảng.

Nhóm 4: Nhóm chăm sóc cây xanh trong lớp.

            – Học sinh các nhóm thực hành

            Hết thời gian cho các em trở lại bàn ngồi, sau đó mời các em chơi một trò chơi: Em là phóng viên để hỏi về cảm nghĩ của bạn qua một số câu gợi ý:

                        + Bạn đã làm được những việc gì khi vệ sinh lớp học?

                        + Bạn cảm thấy thế nào khi làm việc?

                        + Cảm nhận của bạn về không khí làm việc?

                        + Cảm nhận của bạn như thế nào khi mình làm xong…..

 + Bạn đã làm gì để các bạn trong lớp đều có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp?

                        GV kết luận: Vậy là các em cảm thấy vui hơn vì mình đã làm cho lớp mình sạch và đẹp hơn. Vậy là các em đã góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường rồi đó.

Liên hệ:                     

+Em đã giữ gìn sạch sẽ ở những nơi nào?

            + Em hãy kể việc làm giữ vệ sinh sạch sẽ ở nơi đó ?

               +Nếu em đang ở một nơi không sạch sẽ em có cảm giác như thế nào? Lúc đó em sẽ làm gì?

*GV kết luận: giáo dục HS

                        Chúng ta cần có ý thức giữ vệ sinh thật tốt ở mọi lúc, mọi nơi như: nhà ở, chợ, bệnh viện, …Phải biết để rác đúng nơi quy định, quét nhà, lau bàn ghế,…Mỗi người chúng ta ai cũng có ý thức góp phần bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khoẻ của mình.

Đánh giá:

Giáo viên nhận xét các nhóm khen ngợi các nhóm làm tốt

Tuyên dương các nhóm

 

           

 

 

 

 

 

Leave a Comment