Giáo án bài ôn tập môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tiếng Việt ÔN TẬP I.MỤC TIÊU Giúp HS :  – Củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học trong bài …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tiếng Việt

ÔN TẬP

I.MỤC TIÊU

Giúp HS :

 – Củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học trong bài Đặt trước và con người thông qua thực hành dọc một đoạn thơ và nhận biết tên riêng , cách viết tên riêng ; thực hành nói về quê hương hoặc nơi HS đang sống và viết sáng tạo trên cơ sở nội dung đã nói ; thực hành kĩ năng viết đúng chính tả ; thực hành đọc một văn bản tự chọn hay quan sát tranh về đất nước , con người Việt Nam , nói cảm nghĩ về văn bản đi đọc hoặc tranh đã quan sát .

– Bước đầu có khả năng khái quát hoá những gì đã học thông quan một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài .

II . CHUẨN BỊ

Phương tiện dạy học Một số văn bản ( văn bản thông tin , truyện , thơ ) và tranh ảnh về đất nước , con người Việt Nam ( có thể lây từ tủ sách của lớp ) để HS có thể đọc , xem ngay tại lớp .

 Nếu có thiết bị chiếu thì có thể dùng để trình chiếu một số ngữ liệu HS cần thực hãnh ( xác định tên riêng , cách viết tên riêng và sửa lỗi chính tả trong những câu đã cho ) .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

TL       Hoạt động của giáo viên         Hoạt động của học sinh

7’         1 & 2. Ðọc ðoạn thõ , xác ðịnh tên riêng và cách viết chính tả tên riêng      

            – HS làm việc nhóm ðôi, trao ðổi ðể xác ðịnh : Trong ðoạn thõ trên , những từ ngữ nào là tên riêng ? Em còn biết những tên riêng thảo trong các vãn bản ðã học ? Ðiều gì cần nhớ khi viết tên riêng Một số ( 2 – 3 )

– GV nhận xét , ðánh giá kết quả làm bài tập của HS và thống nhất với HS câu trả lời phù hợp .

– GV nhấn mạnh ðể HS ghi nhớ : Cẩn viết hoa tên riêng       HS làm việc nhóm ðôi, trao ðổi

– HS trình bày kết quả trýớc lớp .

– Một số HS khắc nhận xét , ðánh giá .

8’         3. Nói về quê em hoặc nõi em ðang sống      

            – GV nêu nhiệm vụ và yêu cầu HS làm việc nhóm ðôi ðể thực hiện nhiệm vụ .

– GV có thể gợi ý HS trong từng nhóm ðôinói về quê hýõng hoặc nõi mình ðang sống : Quê em ở ðâu ?

 Em ðang sống ở ðâu ?

Quê em , nõi em ðang sống có những gì ðáng chú ý ,thú vị , ðáng nhớ ?

Tình cảm của em ðối với quê hýõng hoặc nõi em ðang sống nhý thế nào ? …

Lýu ý

– HS có thể chỉ chọn một số nội dung ðể nói , không nhất thiết phải nói hết các nội dung ðýợc gợi ý . .

– GV nhận xét , ðánh giá chung và khen ngợi những HS có cảm nghĩ chân thành hay những ý týởng ðộc ðáo , sáng tạo ,    

HS làm việc nhóm ðôi ðể thực hiện nhiệm vụ .

Một số HS lên trình bày trýớc lớp , nói về quê hýõng hoặc nõi mình ðang sống . Một số HS khác nhận xét , ðánh giá

15’       4. Viết 1 – 2 cầu ðã nói ở mục trên    

            – GV hýớng dẫn từng HS tự viết 1 – 2 câu về quê hýõng hoặc nõi mình ðang sống theo suy nghĩ riêng của mình . Nội dung viết cũng có thể dựa vào những gì mà các em ðã nói trong nhóm ðôi, kết hợp với nội dung mà GV và một số bạn ðã trình bày trýớc lớp  – GV nhận xét một số bài , khen ngợi một số HS viết hay , sáng tạo             HS tự viết 1 – 2 câu về quê hýõng hoặc nõi mình ðang sống theo suy nghĩ riêng của mình .

TIẾT 2

TL       Hoạt động của giáo viên         Hoạt động của học sinh

15’       5. Viết ðúng chính tả ( những câu không dùng dấu câu , không viết hoa chữ cái ðầu cầu và tên riêng ) vào vở           

            – GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm ðói , trao ðổi ðể xác ðịnh lỗi dấu cau , lỗi viết hoa trong hai cầu ( a. lan và mai là học sinh lớp 1 ; b . những ngýời lính cứu hoả rất dũng cảm . )

– Một số HS trình bày kết quả , GV thống nhất với HS phýõng án ðúng – GV nhấn mạnh ðể HS ghi nhớ : Cần viết hoa chữ cái ðầu cầu , viết hoa chữ cái ðầu trong mỗi tiếng tạo nên tên riêng ; nhở ðúng dấu cầu ðánh dấu kết thúc câu .

– GV nhận xét một số bài và có một số nhận xét , ðánh giá . Làm việc nhóm ðói , trao ðổi ðể xác ðịnh lỗi dấu câu , lỗi viết hoa trong hai câu

– HS viết ðúng chính tả những câu này vào vở .

8’         6. Ðọc mở rộng          

            – Trong buổi học trýớc , GV ðã giao nhiệm vụ cho HS tìm ðọc một cuốn sách hoặc một tập thõ về ðất nýớc , con ngýời Việt Nam , GV có thể chuẩn bị một số cuốn sách và tập thõ phù hợp ( có thể lấy từ tủ sách của lớp ) và cho HS ðọc , xem ngay tại lớp .

– GV có thể nêu một số câu hỏi gợi ý cho HS trao ðổi :

Nhờ ðâu em có ðýợc cuốn sách ( tập thõ ) này ?

Cuốn sách ( bài thõ trong tập thõ ) viết về cái gì ?

Có gì thú vị , ðáng chú ý trong cuốn sách bài thõ em vừa ðọc ?

 – Một số ( 3 – 4 ) HS trình bày trýớc lớp về những ðiều các em biết thêm ðýợc nhờ ðọc sách .

– Một số HS khác nhận xét , ðánh giá . GV nhận xét , ðánh giá chung và khen ngợi những HS chia sẻ ðýợc những ý týởng thú vị Nói rõ các ýu ðiểm ðể HS củng học hỏi ,          

– HS làm việc nhóm ðôi hoặc nhóm 4. Các em nói với bạn về những ðiều các em biết thêm từ những gì ðã ðọc

7’         7. Củng cố      

            GV tóm tắt lại nội dung chinh ; nhận xét , khen ngợi , ðộng viên HS .        

 *Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leave a Comment