Giáo án bài ôn tập môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài ôn tập môn tiếng việt sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Bài 81: ôn tập

I.          Mục tiêu: giúp hs:

- Ôn lại các vần đã học

- Củng cố và mở rộng vốn từ ngữ (thông qua những từ ngữ chỉ loài vật); có thêm hiểu biết về tự nhiên và xã hội.

- Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản ngắn có chứa âm, vần đã học.

- Củng cố kĩ năng chép chính tả một đoạn ngắn (có độ dài khoảng 12 15 chữ).

- Bồi dưỡng cảm xúc và tình yêu đối với thiên nhiên và cuộc sống.

- HS yêu thích môn học.

II.         CHUẨN BỊ:

-           GV: Bảng phụ (ND trình chiếu).

-           HS: VBT, bảng con.

III.       TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Hoạt động của giáo viên     Hoạt động của học sinh

Khởi động( 7’)

34.           Khởi động: HS hát

35.       Bài cũ:

-           GV đưa bảng phụ có ghi câu cho HS đọc:

  “Hà bị cuốn vào các câu chuyện suốt từ đầu cho đến cuối.”

-           GV nhận xét, tuyên dương 

-           HS hát

-           HS đọc

-           HS nhận xét

Luyện tập ( 25’)

GV yêu cầu HS mở VBT Tiếng Việt 1

Bài 1/ 70. Khoanh các chữ đứng liền nhau (thêm dấu thanh phù hợp) để tạo từ ngữ chỉ loài vật

-           GV đọc yêu cầu

       GV nêu yêu cầu: Đọc âm được ghi bằng các chữ theo hàng ngang và hàng dọc đứng liền nhau và thêm dấu thanh thích hợp để tìm từ ngữ chỉ loài vật. Chia sẻ hiểu biết của mình về loài vật mà cá nhân yêu thích.

-           GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi. Báo cáo kết quả trước lớp.

-           GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2/ 70. Chép khổ thơ cuối của bài thơ “Tết đang vào nhà”

-           GV đọc yêu cầu

GV trình chiếu (hoặc treo bảng phụ) khổ thơ cuối:

Tết đang vào nhà

Sắp thêm một tuổi

Trời đất nở hoa.

-           GV cho HS đọc khổ thơ.

-           HD HS viết chữ mà HS hay viết sai.

GV gợi ý: Các chữ đầu dòng thơ phải viết ntn? (Viết hoa chữ cái đầu câu)

-           GV đọc cho HS viết bài.

-           GV nhận xét tuyên dương.

* Mở rộng

-           GV trình chiếu toàn bài thơ: Trăng sáng

-           GV cho HS luyện đọc bài, tìm trong bài các tiếng có chứa thanh huyền.

-           GV nhận xét HS, tuyên dương.      

Bài 1: Khoanh các chữ đứng liền nhau (thêm dấu thanh phù hợp) để tạo từ ngữ chỉ loài vật

-           HS lắng nghe và thực hiện

-           HS đọc tên các loài vật có trong bảng.

Lạc đà, mèo, chó, nhím, cá rô..

-           HS nhận xét bài bạn

Bài 2: Chép khổ thơ cuối của bài thơ “Tết đang vào nhà”

-           HS lắng nghe và thực hiện

-           3 HS đọc khổ thơ cuối trên bảng phụ.

-           HS tập viết chữ hay viết sai vào bảng con.

-           HS viết bài vào VBT.

-           HS nhận xét

*Mở rộng

-           HS lắng nghe và thực hiện

-           HS đọc

Đáp án: nhà, nhờ, mà, tròn, cùng, nào

-           HS làm việc cá nhân

-           HS nhận xét

Vận dụng (3’)

4. Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS thi nói nối tiếp các tiếng có chứa vần ao.

GV phổ biến luật chơi.

GVNX

- Dặn HS về nhà học bài, hoàn thiện các BT chưa hoàn thành vào VBT, chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

-           HS lắng nghe và chơi nói nối tiếp.

Xem nhiều