Giáo án bài ôn tập môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 50: ôn tập (tiết 1) I. Mục tiêu: Sau bài học, HS có khả năng: '1. Kiến thức, kĩ năng – Luyện tập tổng hợp …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 50: ôn tập (tiết 1)

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS có khả năng:

'1. Kiến thức, kĩ năng

– Luyện tập tổng hợp về cộng, trừ.

– Nêu được cách đặt tính, cách tính cộng/ trừ không nhớ trong phạm vi 100.

– Vận dụng giải toán dạng nhiều hơn.

2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực:

– Hình thành, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng và công cụ toán, năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm. Rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn trong học tập và trong cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bảng phụ

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TG       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

5’        1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo liên kết kiến thức cũ với bài thực hành luyện tập hôm nay.     – GV cho HS chơi trò chơi “Truyền điện” Đếm số cách 5.

Luật chơi: Chẳng hạn , một bạn bắt đầu nêu số 3, truyền cho bạn tiếp theo phải nêu số hơn số của bạn lúc đầu là 5 đơn vị, số bạn thứ hai phải nêu là 8, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi dược kết quả gần bằng 100 thì dừng lại.

– GV cho HS chơi

– GV đánh giá HS chơi (Hs chơi tốt thì được thưởng tràng pháo tay)

– GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới     – HS lắng nghe luật chơi

– HS chơi

– HS lắng nghe

22’      2. Thực hành – Luyện tập

Bài 1a (trang 100)

Mục tiêu:

Củng cố kĩ năng nhận biết được tia số, đọc được các số có trên tia số. Từ đó, xác định được mỗi chữ cái ở vạch chỉ số nào trên tia số trong bài.

Bài 1b (trang 100)

Mục tiêu:

Xác định được số liền trước, số liền sau của mỗi số.

Bài 2a (trang 100)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng tính nhẩm các phép tính cộng/ trừ trong phạm vi 20.

Bài 2b (trang 100)

Mục tiêu: Rèn và củng cố kĩ năng đặt tính, tính cộng/ trừ trong phạm vi 100.

Bài 2c (trang 100)

Mục tiêu: HS thực hành tính đối với dãy tính có hai dấu phép tính.

– GV chiếu bài 1a trên màn hình

– GV cho HS đọc YC bài

– GV cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra kết quả trong 03 phút.

– Cho đại diện các nhóm nêu.

–  GV nx

– Hỏi: Bài tập 1a củng cố kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức bài 1a.

– GV chiếu bài 1b, cho HS đọc và xác định YC bài.

– GV cho HS làm cá nhân vào vở.

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Bài tập 1b củng cố kiến thức gì?

– – GV nhấn mạnh kiến thức bài 1b

– GV cho HS đọc bài 2a

– GV hỏi: Bài 2a yêu cầu gì? Tính nhẩm là tính thế nào? Nhận xét các số trong phép tính.

– GV cùng HS làm mẫu, nêu cách nhẩm

– GV cho HS làm việc nhóm 2 trong 3 phút để hoàn thiện bài.

– GV gọi đại điện các nhóm nêu cách nhẩm và kết quả.

– GV đánh giá HS làm bài

– Cho HS nêu lại cách tính nhẩm

– GV đánh giá, nhấn mạnh cách tính nhẩm

– GV chiếu bài 2b, cho HS đọc và xác định YC bài.

– GV cho HS làm cá nhân vào vở.

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Bài tập 2b củng cố kiến thức gì?

– – GV chú ý cho HS nhắc lại cách đặt tính, rồi tính.

– GV chiếu bài 2c, cho HS đọc và xác định YC bài.

– GV cho HS làm cá nhân vào bảng con lần lượt từng dãy tính.

– GV đánh giá HS làm bài ở bảng con.

– GV đánh giá HS làm bài

– Hỏi: Bài tập 2b củng cố kiến thức gì?

– GV chú ý cho HS nhắc lại cách thực hiện phép tính từ trái sang phải.         

– HS quan sát

– 1 HS đọc YC bài

– HS làm bài nhóm đôi

– HS nêu lần lượt các số ứng với mỗi chữ cái trên tia số.

– HS đối chiếu, nhận xét

– HS nêu ý kiến cá nhân

– HS lắng nghe

– 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

– HS làm cá nhân, 03 HS lên bảng làm bài vào bảng phụ.

– HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

– HS lắng nghe

– HS nêu ý kiến cá nhân

– HS lắng nghe

– 1 HS đọc, lớp đọc thầm

– 1-2 HS nêu

– HS cùng HS khai thác mẫu, khái quát cách nhẩm

– HS làm bài nhóm đôi.

– Đại diện nhóm nêu

– HS khác nhận xét

– HS lắng nghe, chữa bài

– 1-2 HS nêu

– HS lắng nghe

– 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

– HS làm cá nhân, HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau

 – 4 HS lên bảng làm bài vào bảng phụ và nêu cách tính.

– HS khác nhận xét bài bạn làm trên bảng.

– HS lắng nghe

– HS nêu ý kiến cá nhân

– HS lắng nghe và nhắc lại.

– 1 HS đọc YC bài, lớp đọc thầm

– HS làm cá nhân, HS cùng chia sẻ, trao đổi và đánh giá bài làm của nhau trong nhóm đôi.

 – 2 HS lên bảng làm bài vào bảng phụ.

– HS khác nhận xét bài bạn làm trên bảng.

– HS lắng nghe

– HS nêu ý kiến cá nhân

– HS lắng nghe và nhắc lại.

5’        3. Hoạt động vận dụng

Bài 3 (trang 100)

Mục tiêu: HS vận dụng tính cộng trong phạm vi 100 giải quyết tình huống thực tế trong cuộc sống( bằng cách giải toán)

– Gọi HS đọc bài 3

– GV hỏi:

+ Bài toán cho biết gì?

+Đề bài hỏi gì? 

+ Muốn biết khối lớp Ba làm được bao nhiêu sản phẩm thì phải làm thể nào?

+ Bài toán thuộc dạng toán gì?

– GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

– GV chiếu bài 1 HS và yêu cầu lớp nhận xét, nêu lời giải khác.

– GV cho HS đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn

– GV đánh giá HS làm bài

– GV nx         

– 1 HS đọc, lớp đọc thầm

– HS nêu để phân tích đề

– Em thực hiện phép tính cộng.

– Bài toán thuộc dạng nhiều hơn.

– HS làm cá nhân vào vở

– 1 HS lên bảng làm bài vào bảng phụ.

– HS kiểm tra chéo vở và báo cáo kết quả.

– HS lắng nghe

– HS khác nhận xét bài bạn làm trên bảng.

3’        4. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.     – Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

– GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.    

– HS nêu ý kiến

– HS lắng nghe

Leave a Comment