Giáo án bài ôn tập môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Họ và tên: …………………………………………………..Lớp 1A Thứ …………….. ngày …… tháng ….. năm 202… PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 29 – Tiết 1 MÔN: TOÁN I. Phần trắc …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Họ và tên: …………………………………………………..Lớp 1A

Thứ …………….. ngày …… tháng ….. năm 202…

PHIẾU ÔN TẬP TUẦN 29 – Tiết 1

MÔN: TOÁN

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 6 chục và 9 đơn vị là:

A. 609        B. 96 C. 69 D. 60

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 10 B. 98 C. 90 D. 99

Câu 3: Chữ số 5 trong số 54 ở hàng nào?

A. hàng đơn vị         B. hàng chục             C. hàng trăm

Câu 4:                   18 – 4 – 3 được kết quả là:

A. 14 B. 13 C. 11 D. 9

Câu 5:   Xăng-ti-mét là đơn vị đo :

A. Cân nặng         B. Độ dài    C. Thời gian

Câu 6: Viết sso thích hợp vào ô trống

 

Trong hình bên:

-Có…………..hình tam giác

-Có…………..hình chữ nhật

-Có…………..hình tròn

-Có…………..hình vuông

 

II. Phần tự luận

Câu 7:     Đúng ghi Đ, sai ghi S:

 59

   8

 51     78

   2

 78

 96

 2

 76     37

   7

 30

Câu 8:      Đặt tính rồi tính:

 

 

…………………

………………… …………………    

 

…………………

………………… …………………    

 

…………………

………………… …………………    

 

…………………

………………… …………………

Câu 9:  Tô màu vào đám mây ghi phép tính có kết quả lớn hơn 45:

                            

Câu 10: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

   Anh Đức hái được 32 quả bưởi, chị Huệ hái được 23 quả bưởi. Hỏi cả hai anh chị hái được bao nhiêu quả bưởi ?

                                       

Cả hai anh chị hái được ………….quả bưởi.

 

Leave a Comment