Giáo án bài ôn tập môn toán sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Họ và tên: …………………………………………………..Lớp 1… PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN 27 MÔN: TOÁN I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Họ và tên: …………………………………………………..Lớp 1…

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN 27

MÔN: TOÁN

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là số:

A. 9   B. 10 C. 98 D. 99

Câu 2: Trong các số 72, 28, 15, 21 số bé nhất là số:

A. 72 B. 28 C. 15 D. 21

Câu 3: Kết quả của phép tính 15 – 2 là:

A. 14 B. 13 C. 12 D. 11

Câu 4: Dấu cần điền vào chỗ chấm của 63 …. 36 là:

A. <   B. >   C. =   D. +

Câu 5:         Có: 16 quả na.

Ăn đi: 3 quả na.

Còn lại: ….quả na?

Phép tính đúng là:

A. 16 – 3 = 13      B. 16 + 3 = 19      C. 16 – 3 = 12       D. 16 – 3 = 114

II. Phần tự luận

Câu 6: Tính:

 18

   4

…….   47

   5

…….   63

   3

…….   57

   5

…….

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

…………………

………………… …………………    

 

…………………

………………… …………………    

 

…………………

………………… …………………    

 

…………………

………………… …………………

Câu 8: Nối (theo mẫu)

 

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Mai có 16 tờ giấy màu, Mai đã dùng hết 4 tờ giấy màu. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment