Giáo án bài Ôn tập nâng cao theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 20 Ôn tập nâng cao   A.            Mục tiêu: 1. Kiến thức – Tạo lập  được văn bản nghị luận văn học dựa vào lí thuyết …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

20 Ôn tập nâng cao

 

A.            Mục tiêu:

1. Kiến thức

– Tạo lập  được văn bản nghị luận văn học dựa vào lí thuyết đã học.

      – Biết kết cấu một văn bản nghị luận sao cho rõ ràng, khoa học.

– Nắm chắc các yêu cầu và nguyên tắc lựa chọn, vận dụng và phối hợp các thao tác lập luận đã học.

2. Kĩ năng

– Lựa chọn, vận dụng và phối hợp các thao tác lập luận phù hợp với đối tượng, làm nổi bật đặc điểm của đối tượng và tăng sức hấp dẫn cho văn bản nghị luận văn học.

– Rèn kĩ năng viết bài văn nghị luận về một tác phẩm văn học, một ý kiến bàn về vấn đề văn học.

3. Phẩm chất:

– Chăm chỉ.

– Trung thực.

– Trách nhiệm

4. Những năng lực cụ thể học sinh cần phát triển:

* Năng lực chung:

– Năng lực tự học.

– Năng lực giải quyết vấn đề.

* Năng lực chuyên biệt:

– Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn nghị luận và tác phẩm của Nguyễn Trãi

                – Năng lực đọc – hiểu  các văn bản văn học

                – Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về bài văn nghị luận (văn học)

– Năng lực phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các thao tác lập luận, các bước làm văn nghị luận.

                – Năng lực tạo lập bài văn nghị luận.

B. Chuẩn bị

– GV ra đề, hướng dẫn HS.

– HS ôn luyện lí thuyết để chuẩn bị cho giờ ôn tập.

C.Tiến trình giờ ôn tập:

 

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

a.Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS viết bài về văn nghị luận

b.Nội dung: HS xem một số tranh ảnh về Nguyễn Trãi và Bình Ngô đại cáo để có hứng thú làm bài ôn tập.

c.Sản phẩm:

 

d. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của GV            HĐ của HS

–  GV giao nhiệm vụ:  quan sát hình ảnh Nguyễn Trãi, cản nhận về nội dung tư tưởng xuyên suốt các tác phẩm của ông.

 Đánh giá sản phẩm.

 Từ đó, giáo viên giới thiệu Vào bài:          –   HS thực hiện nhiệm vụ:

–  HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:

                   HĐ ÔN TẬP

a. Mục tiêu: Viết bài văn nghị luận chứng mih một ý kiến bàn về tác phẩm Bình Ngô đại cáo

b. Nội dung: HS huy động kiến thức đã học, dựa vào yêu cầu, gợi ý của GV để hoàn thiện một văn bản nghị luận

c. Sản phẩm: Văn bản nghị luận của từng học sinh.

a. Mở bài

– Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

– Trích dẫn nhận định.

b. Thân bài

*ĐCBN là áng văn yêu nước lớn:

  – Nội dung yêu nước của tác phẩm được thể hiện trước hết ở việc khẳng định nền độc lập dân tộc qua các yếu tố cơ bản: lãnh thổ, chủ quyền, văn hiến, lịch sử và con người; bên cạnh đó còn là truyền thống nhân nghĩa…

   – Thể hiện lòng căm thù những tội ác của quân xâm lược.

   – Cảm hứng dạt dào, phấn khởi khi ca ngợi KN Lam Sơn.

  – Áng văn yêu nước kết thúc bằng niềm tin vững chắc vào độc lập dân tộc và tương lai đất nước với cảm hứng về vũ trụ nhưng quy luật vẫn là hướng tới sự sáng tươi, phát triển, thể hiện sâu đậm niềm tin và quyết tâm của nhân dân Đại Việt xây dựng “đài xuân dan tộc” khi vận hội duy tân đã mở.

* Áng văn chói ngời tư tưởng nhân văn:

-Khẳng định và nêu cao tư tưởng nhân nghĩa.

-Đứng trên lập trường nhân nghĩa tố cáo tội ác của kẻ thù.

-khẳng định truyền thống nhân đạo của VN, sau chiến thắng tạo điều kiện cho kẻ thất trận được sống và trở về nước.

c. Kết bài: Cảm hứng yêu nước kết hợp với giá trị nhân văn-> giá trị sâu sắc của áng “thiên cổ hùng văn” ĐCBN

d.Tổ chức thực hiện:

HĐ CỦA GV         HĐ CỦA HS

– Giao nhiệm vụ:

ĐỀ BÀI: “Đại cáo bình Ngô  là áng văn yêu nước chói ngời tư tưởng nhân văn”. Em hãy làm sáng tỏ điều đó.

 

– Đánh giá sản phẩm.

– Chuẩn kiến thức.           HS đọc đề, suy nghĩ và lập dàn ý.

– Thực hiện  nhiệm vụ.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS nộp bài cho GV (bài viết dưới dạng lập dàn ý khái quát)

IV.Tài liệu tham khảo

– Tài liệu trên internet…..

– Thiết kế bài  giảng Ngữ văn 10 (nhiều tác giả)

– Sách giáo viên Ngữ văn 10

– Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng- môn Ngữ văn 10, NXB GD

V. RÚT KINH NGHIỆM

Leave a Comment