Giáo án bài Ôn tập (T2) thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 21 Ôn tập (T2) I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức. – HS viết được tính chất hoá học và phương trình phản ứng minh hoạ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

21 Ôn tập (T2)

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức.

– HS viết được tính chất hoá học và phương trình phản ứng minh hoạ của hiđro, oxi

– Cách điều chế hiđro, oxi

– Viết công thức tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol

2. Về năng lực

Năng lực chung Năng lực chuyên biệt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học              – Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

– Năng lực thực hành hóa học

– Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.

– Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Giáo viên:

                – GV chuẩn bị hệ thống bài tập cho HS luyện tập

2. Học sinh

                – Ôn tập lại các kiến thức

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Ổn định tổ chức lớp (1’)

2. Tiến trình dạy học

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV     HOẠT ĐỘNG CỦA HS      NỘI DUNG

Hoạt động 1: Khởi động

a.Mục tiêu: Giúp học sinh có hứng thú với bài học

b. Nội dung: Trực quan, cả lớp

Trong bài học hôm nay cô trò chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức liên quan đến tính chất của oxi, hiđro, nước; nồng độ dung dịch

Hoạt động 2: Nghiên cứu, hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1: Kiến thức cần nhớ

a.Mục tiêu: HS nêu được tính chất của oxi, hiđro, nước; công thức tính nồng độ dung dịch

b. Nội dung: Trực quan, cả lớp, hoạt động nhóm

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh

d. Tổ chức thực hiện: Thí nghiệm trực quan  –  Vấn đáp –  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

GV cho HS hoạt động nhóm hệ thống lại các kiến thức về tính chất của oxi, hiđro, nước; công thức tính nồng độ dung dịch

HS hoạt động nhóm và trình bày               I.Kiến thức cần nhớ

1. Oxi

a. Tính chất vật lí: Oxi là chất khí không màu , không mùi, nặng hơn không khí và ít tan trong nước.

-Oxi hóa lỏng ở -1830C và có màu xanh nhạt.

b. Tính chất hoá học

* Tác dụng  với phi kim.

– Với S tạo thành khí sunfurơ

Phương trình hóa học :

S + O2      SO2

– Với P tạo thành điphotpho-pentaoxit.

Phương trình hóa học:

4P  +  5O2     2P2O5

*Tác dụng  với kim loại:

Phương trình hóa học:

3Fe  + 4O2    Fe3¬O4 

                (Oxit sắt từ)

– Ngoài ra oxi còn tác dụng với một số kim loại  (Cu, Mg, Al…) khác tạo thành oxit:

2Cu  + O2  →  2CuO

4Al +  3O2 →  2Al2O3

2. Hiđro

a. Tính chất vật lí.

– Hiđro là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và ít tan trong nước.

b. Tính chất hóa học.

-Tác dụng với oxi.

  2H2   +  O2 →  2H2O

–  Tác dụng với oxit kim loại.

 CuO  + H2  →  Cu  + H2O

Fe3O4  + 4H2 →  3Fe  + 4H2O

 *Oxi tác dụng với hợp chất.

– oxi tác dụng được với một số hợp chất dạng CxHy hoặc CxHyOz tạo sản phẩm là CO2 và H2O.

3. Nước

a. Tính chất vật lí: Là chất lỏng không màu, không mùi, không vị

b. Tính chất hoá ;học

 Tác dụng với kim loại (mạnh):

PTHH:

Na+H2O  NaOH+ H2

* Tác dụng với một số oxit bazơ.

PTHH:

CaO + H2O  Ca(OH)2

 Dung dịch bazơ

làm đổi màu quì tím thành xanh.

* Tác dụng với một số oxit axit.

PTHH:

P2O5 + 3H2O  2H3PO4 (axit).

 Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành đỏ.

4. Nồng độ dung dịch

a.Nồng độ phần trăm của dung dịch:

-Nồng độ % (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

C% =  . 100%

b.Nồng đô mol của dung dịch

 Nồng độ của dung dịch ( kí hiệu C(M) cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

CM = (mol/l)

Trong đó:

-CM: nồng độ mol.

-n: Số mol chất tan.

-V: thể tích dd.

Hoạt động 2.2: Bài tập

a.Mục tiêu: HS làm được các bài tập liên quan đến nội dung kiến thức ôn tập

b. Nội dung: Trực quan, cả lớp

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh

d. Tổ chức thực hiện: –  Vấn đáp –  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Bài 1.Viết phương trình phản ứng của hiđro với các chất sau: CuO,O2, Fe2O3, Na2O, PbO.

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Cho 5.6 g sắt vào trong dung dịch axit clohiđric dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí hiđro (đktc).

a. Xác định giá trị của V.

b. Nếu cho lượng hiđro trên tác dụng với 6.72 lít khí O2 ở đktc thì lượng nước thu được sau phản ứng là bao nhiêu?

Bài 3. Cho 3,1gam phót pho vào bình kín chứa đầy không khí với dung tích 5,6 lít ( ở  ĐKTC ).

a.Khối lượng phótpho thừa hay thiếu?

b.Tính khối lượng điphotphopentaoxit tạo thành?

 

                                Bài 1. Các pt phản ứng

a.  CuO   +   H2  →  Cu  +  H2O

b.  2H2  +  O2  →  2H2O

c.  Fe2O3   +  3H2  →  2Fe  +  3H2O

d.  Na2O  +  H2  → không xảy ra.

e. PbO  +  H2  →  Pb  +  H2O.

Bài 2. PTPƯ:

 Fe  +  2HCl  →  FeCl2  + H2

a.Theo phương trình ta có nH2  = nFe = 0.1(mol)

– Vậy thể tích H2 thu được là

VH2 = 0.1 x 22.4 =2.24 lít.

b. Số mol oxi là

6.72  : 22.4  = 0.3 (mol)

PTPƯ :

 2H2  +  O2  →  2H2O

Do số mol oxi lớn hơn số mol hiđro nên oxi dư sau phản ứng.

– Theo PT

 n H2   = nH2O = 0.1mol

– mH2O = 18 (g)

Bài 3. Ta có phương trình phản ứng

4P   +  5O2                             2P2O5

– nO2  = 5,6/22,4 = 0,25 ( mol)

 nP  =  3,1/31=  0,1 ( mol) 

-Theo phương trình phản thì số mol của oxi dư

nO2 dư = 0,25  –  0,125  = 0,125 ( mol)

c.             m O2  dư là 0,125 * 32  = 4( gam).

d.            nP2O5 = 0,05 (mol)

được mP2O5 =  0,05  * 142 = 7,1( gam )

Hoạt động 3,4: Luyện tập, vận dụng kiến thức thực tiễn

a.Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức linh hoạt làm các bài tập

b. Nội dung: Trực quan, cả lớp

c. Sản phẩm: bài làm của HS

d. Tổ chức thực hiện: –  Vấn đáp –  Làm việc nhóm – Kết hợp làm việc cá nhân. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Bài 1. Tính nồng độ % của dung dịch sau:

                a.20 g KCl trong 600 g dung  dịch

                b.32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịch

                c.75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch.

Bài 2. Hoà tan 6.5g Zn cần vừa đủ Vml dd HCl 2 M.

   a/ Viết PTPƯ.

   b/ Tính Vml

   c/ Tính Vkhí thu được (đktc).

   d/ Tính mmuối tạo thành.

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC (1’)

1. Tổng kết

         – HS tự tổng kết kiến thức

2. Hướng dẫn tự học ở nhà

– Ôn lại kiến thức để kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment